Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

ANUNŢURI IMPORTANTE PRIVIND DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII DE JUDECATĂ

INCEPÂND CU 15.05.2020

 


 

 Decizia Preşedintelui Curţii de Apel Constanţa nr.96 din 14 mai 2020 - aplicare dispoziţii HCSM nr.734/2020

  Extras din Decizia nr. 96/14.05.2020
                 Art.2

Începând cu data de 15 mai 2020, programul de lucru al arhivelor Curţii de Apel Constanţa, în zilele lucrătoare, este următorul:

1.  08:00-09:00

- primire/expediere, cartare, distribuţie internă corespondenţă, în format fizic, soluţionare cereri înscriere             TDS, alte activităţi fără acces public;

2.    09:00-11:00  

program de lucru cu părţile;

- primire dosare de la Judecătoria Constanţa, Tribunalul Constanţa şi parchete, inclusiv cele expediate prin curier de celelalte instanţe din circumscripţia sa teritorială;

- înregistrare dosare, cereri, acţiuni, primite prin poştă sau curier;

3.   11:00-12:30

- program de lucru cu avocaţii ce nu sunt înscrişi în Baroul Constanţa, consilierii juridici, practicienii în insolvenţă, experţi, interpreţi;

-  înregistrare dosare, cereri, acţiuni, primite prin poştă sau curier;

4.  12:30-13:00

      - pauză de masă;

5.  13:00-15:30

 -  program de lucru cu avocaţii din Baroul Constanţa;

6.  13:30-14:00

- predare dosare înregistrate pentru repartizare aleatorie;

- predare către un agent procedural al instanţei a înscrisurilor depuse la dosar, altele decât actele de sesizare, pentru transmitere către preşedintele completului de judecată sau judecătorul abilitat să dispună măsurile necesare sau către grefierul ce asigură procedura prealabilă.


Art.5

        - perioada prevăzută la pct.3 lit. a va fi de 20 de minute;

        - fiecare arhivă va organiza o evidenţă scrisă a programărilor realizate conform pct.3 lit. b;

        - persoana desemnată conform pct.3 lit. b, teza finală este arhivarul şef sau înlocuitorul său legal;

      - accesul justiţiabililor şi a altor participanţi la procesele civile şi penale este limitat în timp până la momentul imediat următor acordării de termen sau rămânerii în pronunţare în cauza în legătură cu care s-au deplasat la sediul instanţei;

     - accesul publicului ce nu este participant în procesele judiciare este permis doar în măsura în care dinamica şi caracteristicile afluenţei de persoane, în sălile de judecată şi în spaţiile de aşteptare permit respectarea regulilor de distanţare socială ;

       - cu excepţia personalului instanţei, căruia i se rezervă în mod exclusiv accesul pe intrarea dinspre Palatul Administrativ, accesul în Palatul de Justiţie se va efectua, în continuare prin intrarea dinspre Judecătoria Constanţa, fiind organizat distinct pe sensuri de acces;

      - măsurile administrative necesare ca urmare a refuzului de primire a unei persoane ce  prezintă simptomul de infectare cu SARS-CoV-2, se vor dispune de către vicepreşedintele ce asigură coordonarea corpului de jandarmi/pază, domnul judecător Claudiu Răpeanu, conform planului de acţiune conţinut în consemnul postului şi a competenţelor legale.

      - ca şi măsuri de protecţie individuală, până la emiterea unui ordin  comun al ministrului sănătăţii şi ministrului de interne, echipamentele de protecţie individuale ( mască de protecţie, mănuşi, viziere) vor fi utilizate de către personalul instanţei  (inclusiv de către acela căruia nu îi sunt aplicabile prevederile Contractului Colectiv de Muncă) în mod adecvat, astfel încât, împreună cu măsurile de distanţare fizică şi socială, şi cu mijloacele de protecţie din starea de fixaţie a încăperilor (paravane transparente), combinat cu măsurile de igienizare şi decontaminare (spălare/dezinfectare mâini, spălarea/dezinfectarea obiectelor de manipulat sau a suprafeţelor utilizate uzual pentru contact normal), să prevină contaminarea sa şi a celor din proximitate , prezervând starea sa de sănătate şi sănătatea publică.

     - în zona accesibilă publicului ( săli de şedinţă, arhive, spaţii de aşteptare), justiţiabilii, ceilalţi participanţi la procesul judiciar şi persoanele din public vor respecta regulile de protecţie şi prevenire impuse prin dispoziţii normative naţionale şi/sau locale, în referire la spaţiile închise, în principal cele referitoare la distanţarea fizică, la dezinfectare, la utilizarea măştii de protecţie sau a vizierei, în condiţiile şi limitele impuse prin aceste dispoziţii normative.​

                   Art.7

În măsura în care, în contextul declarării stării de alertă sau a prelungirii stării de urgenţă, se va impune efectuarea triajului epidemiologic, acesta va fi efectuat la intrările în sediul instanţei, de către personalul de pază din posturile fixe, cu sprijinul celor din posturile mobile şi al unui membru al departamentului economic şi financiar.


 

 
 


 
 
__________________________________________________________________________________
 


 

 
 
Anunţ
 
       Urmare implementării aplicaţiei INFO DOSAR la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017, actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune/transmite şi în format electronic pe adresa de e-mail a arhivei unde este înregistrat dosarul sau pe CD/DVD (pentru documente foarte mari).
 
 
  
 
      Adresele de e-mail ale arhivelor Curţii de Apel Constanţa pot fi vizualizate la secţiunea Contacte – Comunicare înscrisuri pentru dosare - ARHIVĂ: click aici  http://portal.just.ro/36/SitePages/contact.aspx?id_inst=36.
 
 
 
            Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a e-mail-urilor trimise de către dumneavoastră, vă rugăm următoarele:
 
1. Fişierele ataşate să nu depăşească 60KB /pagină şi 12 MB/document, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
 
2. Folosiţi pentru ataşament DOAR fişiere tip .pdf şi/sau tip .doc (.docx), în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate.
 
  
 

            În situaţia în care documentele pe care intenţionaţi să le transmiteţi au fost create cu aplicaţii diferite de Microsoft Office (LibreOffice, OpenOffice, etc.) vă rugăm să le salvaţi tip doc, selectând opţiunea Save as, după care alegeţi tipul Microsoft Word (.doc)

 

  

 
 

Informaţii și date cu caracter personal

 

          Termeni și condiţii

 

Legislaţie
          Legislaţie care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei

 

Conducere 

 

          Conducerea instanţei

 

Organizare

 

          Regulamentul de organizare şi funcţionare - H.C.S.M. nr.1375/2015 Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătorești

 

          Structura organizatorică şi organigrama

 

          Lista și datele de contact ale instanţelor din raza Curţii de Apel Constanţa

 

          Carieră

 

Programe şi stategii proprii

 

          Programe şi strategii 

 

Rapoarte şi studii 

 

          Rapoarte privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Constanţa şi instanţele arondate

 

 


Actualitate


Informaţii de interes public

1. Solicitare informaţii de interes public

          1.1. Numele şi prenumele persoanelor responsabile pentru accesul la informaţii de interes public

          1.2. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

                Lista cu documentele de interes public

                Lista cu documente produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel Constanţa 

          1.4. Modalitatea de contestare a deciziei şi modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare

                 Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ

                 Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen

 

2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

          Buletin informativ
 

3. Buget

 

4. Bilanţuri contabile

          Bilanţuri contabile
 

5. Achiziţii publice

 

6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului instituţiei publice

          Judecători
 

7. Cereri / formulare tipizate

          Formulare
  

8. Anunturi


Contact