Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

 Începând cu data de 1 septembrie 2017 toate departamentele care au program cu publicul îşi vor relua programul normal.


Adresa Curţii de Apel Oradea este:

Strada  Parcul Traian nr. 10
Localitatea Oradea, Judeţul Bihor 
Cod poştal 410033Pentru transmiterea înscrisurilor/informaţii privind dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Oradea
 
COMPARTIMENT ARHIVĂ
E-mail: arhivaCAO@just.ro
Fax:      0259.406.198  
 
COMPARTIMENT REGISTRATURĂ
E-mail:    registraturaCAO@just.ro
Tel./Fax: 0259.426.881
 
  

Alte date de contact:


 CENTRALA:

 
0259.426.883;  0259.426.884;  0359.410.023;  0359.410.033
 
 
Compartiment Resurse Umane:
 
Persoană de contact:  Dejeu Valeria 
 
E-mail:     valeria.dejeu@just.ro
 
Tel./Fax:  0359.414.112
 
 
 
Compartimentul de executări penale:
 
Persoană de contact: Bodiuţiu Mariana
 
E-mail:     mariana.bodiutiu@just.ro
 
Tel./Fax:  0259.426.882

Biroul de Informare şi Relaţii Publice:
 
Persoană de contact:  expert Haş Claudiu-Adrian
 
E-mail:    publicCAO@just.ro
 
Tel:         0735.151.611
 
Pentru orice sesizare/petiţie/reclamaţie/solicitare de informare publică în baza Legii nr. 544/2001, vă rugăm contactaţi-ne la adresa: publicCAO@just.ro
 
 

Camere de lucru cu publicul

Compartimentul Arhivă                         – etaj II,      camera  nr. 60
Compartimentul Registratură               – etaj II,      camera  nr. 62
Compartimentul Resurse Umane           – mansardă,  camera nr. 71
Biroul de Informare şi Relaţii Publice       – mansardă,  camera nr. 79
Secţia I civilă                                       – sala de judecată  nr. 65, etaj II  
Secţia a II- a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – sala de judecată  nr. 61, etaj II 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori  – sălile de judecată  nr. 1 şi nr. 4 - subsol -  cu precizarea că sala nr. 4 este adaptată judecării persoanelor private de libertate.

Program de funcţionare

 
a. Programul de lucru al instituţiei este: Luni-Vineri 08,00 - 16,00 ;
 
b. Programul de lucru cu publicul al compartimentului Arhivă:
    Luni – Vineri  08:30 - 12:30  şi pentru avocaţi  Luni – Vineri  08:30 - 13:30
   
    Programul de lucru cu publicul al compartimentului Registratură:
    Luni – Vineri  08:30 - 12:30
 
c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de Informare şi Relaţii Publice este:
    - Luni               08,00 - 19,00
    - Marţi - Vineri  08,00 - 16,00
 
 
d. Programul de ridicare a recipiselor de consemnare a CAUŢIUNII pentru secţiile civile ale Curţii de Apel Oradea este:
    - Marţi, Joi 09,30 - 12,30 la Arhivă
    
   Programul de functionare pe perioada vacanţei judecătoreşti (1.07- 31.08):
a. Programul de lucru al institutiei este: Luni-Vineri 08,00-16,00 ;
b. Programul de lucru cu publicul al Registraturii (etaj II, camera 62) - Luni-Vineri 09,00 - 11,00
   Programul de lucru cu publicul al Arhivei (etaj II, camera 60) : -Marti, Joi :09,00 – 11,00 si respectiv in ziua de miercuri, 09,00-11,00 pentru avocati
c. Program de ridicare a recipiselor de consemnare a CAUTIUNII pentru sectiile civile ale Curtii de Apel Oradea este:
   - Marti, Joi 09,00-11,00 -la Arhiva
 Începând cu data de 1 septembrie 2018 toate departamentele care au program cu publicul îşi vor relua programul normal.

Program de audienţe

    Potrivit art. 78 alin. 2 din Hotărârea CSM Nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Biroul de Informare şi Relaţii Publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
 

Petiţii

 

 
    Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa nr. 27/2002, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice (…)
 
     Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă iar petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează,
 
     Petiţiile se pot trimite pe e-mail la adresa publicCAO@just.ro sau se pot depune personal la Registratura instanţei.

    Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 

 


Relaţia cu presa

 

 

   Potrivit dispoziţiilor Legii Nr. 544/2001, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
   Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
   Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
   În funcţie de natura şi volumul informaţiilor solicitate, Biroul de Informare şi Relaţii Publice va răspunde verbal sau în scris tuturor solicitărilor adresate de către reprezentanţii mass-media acreditaţi pe lângă Curtea de Apel Oradea,  in cel mai scurt timp posibil.
   Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
   Acreditarea reprezentanţilor mass-media se realizează în baza unei solicitări scrise, telefonice sau verbale, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei şi a instituţiei de presă pentru care se solicită acreditarea, dacă este cazul, precum şi a datelor de contact ale acesteia şi transmiterea unei copii a documentului de identitate şi a legitimaţiei de presă vizată la zi sau a unui document similar ale persoanei solicitante. Acreditările se acordă pe un an calendaristic şi se reînnoiesc la cerere.
    Acreditarea presupune comunicarea către instituţiile mass-media/ reprezentanţii acestora, în timp real, a comunicatelor de presă publicate pe paginile de internet proprii, invitarea jurnaliştilor acreditaţi la conferinţe, declaraţii de presă şi alte activităţi cu caracter de eveniment public.
 
   Purtător de cuvânt/Conducător birou:
   Judecător: Rus Claudia
   Telefon presă: 0752.093.367
 
   Înlocuitor Purtător de cuvânt/Conducător birou:
   Judecător: Ilisie Mariana
 
   Persoană de contact: 
   Expert:     Haş Claudiu-Adrian
   Telefon:  0735.151.611
   E-mail:    publicCAO@just.ro
   
   Grefier BIRP:                  Filip Meda Denisa
   Înlocuitor grefier BIRP: Pop Andreea

   Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
 
 
 

 


HartaVizualizare hartă mărită