Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Carieră

 

 Posturi vacante disponibile pentru transfer

 

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 18 iunie 2018

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 28 iunie 2018

-Lista posturi vacante de personal auxiliar de specialitate și conex la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 13 iunie 2018

-Lista posturi vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 17 aprilie 2018

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 octombrie 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 sep 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 aug 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 17 iulie 2017

- Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 iunie 2017

- Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instanțele din circumscripția Curții de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 mai 2017

-Lista posturilor vacante  de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 19 aprilie  2017

-Lista posturilor vacante  de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 martie 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 februarie 2017

-Anunt - Post disponibil pentru tranfer

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 ianuarie 2017

 

 

Arhivă 2016 
 
 

 Concursuri

 

 

Concurs de promovare la instanță superioarä pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii la Tribunalul Satu Mare din data de 7 septembrie 2018
-Anunț consurs 

-Tematică și bibliografie 

 

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante  de grefier cu studii superioare juridice pe perioada determinata din data de 30 iunie 2018

- Anunt concurs

- Tematica si bibliografie

- Cerere de inscriere la concurs

-Tabelul cuprinzând  rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de  participare  la concursul pentru ocuparea  posturilor  vacante de grefier cu studii superioare  juridice, pe perioadă determinată

-Barem de corectare - proba practica eliminatorie

-Tabel cu rezultatele obtinute la proba practica

-Barem de corectare - procedura penala

-Barem de corectare - procedura civila

-Barem de corectare - organizare judiciara

-Anunt privind depunerea contestatiilor la barem pentru proba scrisa
-Tabel de clasificare

-Anunţ depunere contestaţii

 -Tabel rezultate contestatii

-Tabel final de clasificare

 

Concurs de promovare în funcţiile de conducere ( grefier arhivar şef, grefier şef secţie şi grefier şef) la instanţele din cadrul Curţii de Apel Oradea din data de 02 martie 2018

- Anunț concurs

- Tematică și bibliografie promovare în funcția de grefier șef judecătorie

- Tematică și bibliografie promovare în funcții de grefier arhivar șef

- Tematică și bibliografie promovare în funcții de grefier șef secții penale

- Tematică și bibliografie promovare în funcții de grefieri șefi secții civile

- Tabel - îndeplinire condiții

- Barem - varianta I

- Barem - varianta III

- Tabel cu rezultatele la proba scrisă

- Tabel cu rezultatele la interviu

- Tabel nominal cuprinzând rezultaltele finale obţinute de candidaţii înscrişi la concursul pentru promovarea în funcţii de conducere

 

 

Examen de promovare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul aceleaşi instanţe din data de 01 martie 2018

- Anunt concurs

- Tematică şi bibliografie pentru grefier

- Tematică şi bibliografie - pentru grefier arhivar şi grefier registrator

- Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la examenul de promovare din  01 martie 2018

- Barem proba practica

- Barem proba scrisa

- Tabel de notare - final

 

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent procedural, pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Marghita în data de 20 decembrie 2017

- Anunţ concurs
- Tematică și bibliografie

- Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs

- Barem de corectare

- Tabel de clasificare

- Tabel final de clasificare

 

 

Concurs de promovare în funcţiile de conducere-specialist IT şef la Curtea de Apel Oradea, specialist IT şef la Tribunalul Bihor şi specialist IT şef la Tribunalul Satu Mare din data de 19 decembrie 2017

- Anunţ concurs

- Tematică și bibliografie

- Tabel nominal cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs

 

 

Examen de promovare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul aceleaşi instanţe din data de 18 decembrie 2017

- Anunţ concurs

- Tematica şi bibliografia - pentru grefier arhivar şi grefier registrator

- Tematica şi bibliografia - pentru grefier

- Tabel nominal cu candidaţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la examenul de promovare

- Barem de corectare pentru proba practica grefieri arhivari

- Barem de corectare proba practica grefieri

- Barem de corectare test profesional pentru grefieri arhivari si grefieri registratori

- Barem de corectare test profesional pentru grefieri

- Tabel nominal - final, cu rezultatele la examenul de promovare pentru grefierii arhivari

- Tabel nominal - final, cu rezultatele la examenul de promovare pentru grefieri

 

Examen pentru promovare în grad  superior al funcționarilor publice în data de 15 decembrie 2017
 
Examen de promovare în grade / trepte superioare a personalului contractual în data de 14 decembrie 2017

-Rezultatele probei scrise la examenul de promovare

-Rezultatele probei interviu

-Rezultatele finale

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante  de grefier  din data de 9 septembrie 2017
- Anunt concurs
- Tematica si bibliografia -pentru posturile de grefier cu studii superioare
- Tematica si bibliografia -pentru posturile de grefier cu studii medii
- Cerere de inscriere la concurs

- Tabel cuprinzând rezultatele verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concursul organizat în data de 9.09.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice/medii pe perioadă nedeterminată/determinată

- Tabel cuprinzând rezultatul solutionarii contestatiilor formulate de candidaţii respinşi, în urma verificarii îndeplinirii condiţiilor legale pentru participarea la concursul organizat în data de 9.09.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice/medii pe perioadă nedeterminată/determinată

- Tabel cuprinzând lista finala a candidaţilor admişi şi a celor respinşi pentru participare la concursul organizat în data de 9.09.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice/medii pe perioadă nedeterminată/determinată

-Barem proba eliminatorie

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute la proba practica eliminatorie

-Barem de corectare procedura penala - studii superioare

-Barem de corectare procedura civila - studii superioare

-Barem de corectare organizare judiciara - studii superioare

-Barem de corectare procedura penala - studii medii

-Barem de corectare procedura civila - studii medii

-Barem de corectare organizare judiciara - studii medii

-Anunt privind depunerea contestatiilor la barem pentru proba scrisa

-Tabel de clasificare studii superioare

-Tabel de clasificare studii medii

-Anunt depunere contestatii

-Tabel rezultate contestatii

-Tabel final de clasificare studii superioare

-Tabel final de clasificare studii medii

 

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar, pe perioadă nedeterminată,la Judecătoria Marghita din data de 26 august 2017

- Anunț concurs

- Tematica și bibliografia- pentru postul de grefier arhivar
- Tabel verificare îndeplinire condiții legale participare concurs

- Tabel definitiv îndeplinire conditii participare concurs

- Barem de corectare la proba practică

- Tabel cu rezultatele obţinute la proba practică

- Barem de corectare la proba teoretică

- Tabel de clasificare a candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea postului de grefier arhivar la Judecătoria Marghita

- Anunţ depunere contestaţii

- Rezultatul contestaţiei la proba scrisă

- Tabel final de clasificare concurs

 

Examen pentru definitivarea in functie a grefierilor

- Anunt examen din data de 23 iunie 2017

- Tematica si bibliografie pentru examenul din data de 23 iunie 2017

- Barem de corectare la proba scrisă

- Tabel cuprinzând rezultatele la examenul de promovare din data de 23 iunie 2017

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert (economic), clasa I, gradprincipal, din statul de funcţii publice al Tribunalului Satu Mare din 11 mai 2017 

- Anunt concurs - rectificat conform eratei

- Erata la anunt

- Anunt concurs
- Bibliografie
- Formular de înscriere

- Tabel de verificare a condițiilor de participare la concurs
- Barem de corectare la proba scrisă
- Rezultatele la proba scrisă

- Rezultatele la proba interviu

- Rezultatele finale

 Concurs pentru ocuparea unui post vacant de aprod (personal conex) din statul de functii al Judecatoriei Carei din 05 mai 2017
- Anunt concurs
- Tematica si bibliografie

- Tabel de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Tabel cu rezultatele la proba practica

-Tabel privind rezultatul final obţinut de către candidaţii la concursul pentru ocuparea unui post vacant de aprod (personal conex) din statul de functii al Judecatoriei Carei din 05 mai 2017

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor din statul de functii al Curţii de Apel Oradea din 04 mai 2017

- Rezultatele la proba practica

- Rezultatele la proba scrisa

- Barem corectare proba scrisa

- Anunt concurs
- Tematica si bibliografie

- Tabel privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

-Tabel privind rezultatul final obţinut de către candidaţii la concursul pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor din statul de functii al Curţii de Apel Oradea din 04 mai 2017


Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor (personal contractual) din statul de functii al Judecatoriei Negresti Oas din 24 martie 2017

- Anunt concurs

- Tematica si bibliografie

- Tabel privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

- Tabel cuprinzând rezultatele obținute la concursul de promovare

-Tabelul privind rezultatul final obţinut de către candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor  (personal contractual) din statul de funcţii al Judecătoriei Negreşti Oaş 


Concurs de promovare în funcţii de execuţie la instanţele superioare a personalului auxiliar de specialitate din data de 11 martie 2017

-Anunţ concurs de promovare în funcţii de execuţie la instanţele superioare a personalului auxiliar de specialitate din data de 11.03.2017

- Tematica şi bibliografia- civil

- Tematica şi bibliografia- penal

- Tabel nominal privind rezultatul verificării îndeplinirii conditiilor de participare la concursul de promovare în funcţii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe superioare organizat de Curtea de Apel Oradea in data de 11 Martie 2017

- Barem de corectare pentru proba practică- secția penală

- Barem de corectare pentru proba practică- secțiile civile

- Borderou notare proba practică

- Subiectele și baremul de corectare la proba scrisă - secția penală

- Subiectele și baremul de corectare la proba scrisă - secțiile civile

- Tabel cuprinzând rezultatele obținute la concursul de promovare

 -Rezultatul contestaţiei la proba scrisă
-Tabel final de clasificare

 

Examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din data de 21 februarie 2017

-Anunţ pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din data de 21 februarie 2017

-Bibliografie pentru examenul de promovare din data de 21 februarie 2017

-Rezultatul final la examenul de promovare

 

  

 
 


Examen de promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate şi de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefir cu studii superioare în data de 10.12.2016 ora 10.00
- Anunţ pentru examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefier cu studii superioare în data de 10.12.2016
-Tematica şi bibliografia pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare Anexa 1 si Anexa 2
-Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale pentru participarea la examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului auxiliar de specialitate
-Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale pentru participarea la examenul  de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefier cu studii superioare în data de 10.12.2016Concurs pentru ocuparea a patru posturi de grefier cu studii superioare juridice pe perioada determinata din data de 19 noiembrie 2016

- Anunt concurs
- Tematica si bibliografia
- Cerere de inscriere la concurs

- Barem proba practica eliminatorie

 
 
 
Rezultate finale

Concurs pentru  ocuparea unui post vacant de consilier (economic) la Tribunalul Bihor  din data de 19 aprilie  2016
 
Concurs de promovare în funcţii de execuţie la instanţele superioare a personalului auxiliar de specialitate din data de 11 martie 2016
 
 
Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici din data de 11 februarie 2016
- Rezultatele finale
 
 
Concurs pentru  ocuparea a trei posturi de grefier  pe perioadă nedeterminată din data de 21.12.2015
 
Concurs pentru  ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Bihor din data de 18.12.2015
 
Concurs pentru  ocuparea a două posturi de grefier pe perioadă determinată din data de 11.12.2015
 
Examen de promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate şi de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefir cu studii superioare în data de 04.12.2015
 
Examen de promovare în grade/trepte superioare a personalului contractual în data de 04.12.2015
 
 Concurs de promovare în funcţia de conducere-grefier şef secţie penală la Tribunalul Bihor din data de 27.11.2015
 
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul profesional II(personal contractual) la Tribunalul Satu Mare din data de 19.11.2015
 
Concurs pentru ocuparea postului de muncitor -personal contractual, pe perioadă determinată la Judecătoria Marghita din data de 09.10.2015
 
Concurs promovare în funcţii de execuţie a grefierilor la instanţe superioare din data de 26 octombrie 2015
- Anunţ concurs promovare în funcţii de execuţie la instanţe superioare a personalului auxiliar de specialitate
 
Examen promovare în grad a funcţionarilor publici din data de 22.09.2015
 
 
 
Concurs promovare în funcţii de execuţie a grefierilor la instanţe superioare din data de 04.09.2015
 
Concurs pentru promovarea grefierilor debutanţi la Curtea de Apel Oradea din data de 13 iulie 2015
 
 
Concurs pentru ocuparea ocuparea a trei posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată din data de 04.05.2015
- Barem de corectare la proba scrisă
  

 
 
 

 Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare la Curtea de Apel Oradea, pe perioadă determinată, din data de 15.12.2014

 
Concurs promovare în funcţii de conducere a grefierilor din data 12.12. 2014 

- Barem concurs pentru posturile de prim grefier Curtea de Apel Oradea și grefier șef Tribunalul Bihor

- Barem concurs pentru ocuparea postului de grefier șef secția civilă I la Tribunalul Bihor

- Barem concurs pentru ocuparea posturilor de grefier șef la Judecătoriile Aleșd, Beius, Marghita, Salonta și Satu Mare

- Anunț depunere contestații barem la concursurile din data de 12.12.2014

- Tabelul privind candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcţii de conducere din data de 12 decembrie 2014

 

 - Tematica pentru examenul de promovare în funcţii de conducere grefier şef-judecătorie

 
 

Concurs promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din data 05.12. 2014

 - Rezultatele finale la examenul de promovare în grad/treaptă imediat superioară a personalului contractual din circumscripţia Curţii de Apel Oradea, organizat în data de 05 decembrie 2014

 

 - Anunţ concurs de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din data de 05.12.2014

 - Tematica pentru examenul de promovare în grad -expert (inginer constructor) Tribunalul Satu Mare

 - Tematica pentru examenul de promovare în treaptă profesională superioară muncitori

 

Concurs promovare în grade sau trepte profesionale din data 05.12. 2014 

 - Tabelul cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe - personal auxiliar de specialitate +  Tabelul cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii sperioare în cadrul aceleiaşi instanţe din data de 5 decembrie 2014

 - Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleaşi instanţe + transformare posturi din data de 05 decembrie 2014

 

- Tematica pentru examenul de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în funcţia de grefier cu studii superioare şi pentru avansare în grade sau trepte superioare, grefieri studii superioare 

 - Tematica pentru examenul de promovare a grefierului arhivar în grade sau trepte profesionale 

 

Concurs promovare în funcţii de conducere din data 28.11. 2014
-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor de conducere din data de 28 noiembrie 2014

- Anunţ concurs pentru funcţii de conducere din data de 28.11.2014

- Tematica pentru grefieri şefi secţii penale

- Tematica pentru grefieri şefi secţii civile, contencios administrativ şi fiscal, conflicte de muncă şi asigurări sociale
 

 

Concurs promovare expert grad superior la Tribunal Bihor si expert grad principal la Tribunalul Satu Mare din data de 27.11.2014

- Anunţ concurs de promovare expert grad superior la Tribunalul Bihor şi expert grad principal la Tribunalul Satu Mare din data de 27.11.2014

- Bibliografia pentru examenul de promovare expert superior şi principal

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la concursul de promovare în funcţii de conducere a personalului auxiliar din data de 27 iunie 2014

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la concursul din data de 27 iunie 2014 pentru promovarea în funcţia de grefier arhivar la Tribunalul Bihor

-Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a participa la concursul organizat la data de 27 iunie 2014