Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Carieră

 

 Posturi vacante disponibile pentru transfer

 

 

Anul 2019

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate şi conex la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea, disponibile pentru transfer la data de 9 sept 2019

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate şi conex la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 09 iulie 2019

 

Anul 2018

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 18 iunie 2018

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 28 iunie 2018

-Lista posturi vacante de personal auxiliar de specialitate și conex la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 13 iunie 2018

-Lista posturi vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 17 aprilie 2018

 

Anul 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 octombrie 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 sep 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 aug 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 17 iulie 2017

- Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 iunie 2017

- Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instanțele din circumscripția Curții de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 mai 2017

-Lista posturilor vacante  de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 19 aprilie  2017

-Lista posturilor vacante  de personal auxiliar de specialitate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 martie 2017

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 15 februarie 2017

-Anunt - Post disponibil pentru tranfer

-Lista posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Oradea disponibile pentru transfer la data de 16 ianuarie 2017

 

 

Arhivă 2016


 


 
 
 

 Concursuri

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de conducator auto (personal conex) pe perioada nedeterminata la Judecatoria Aleșd ce se va desfașura în data de 10.01.2020, ora 10.00, la sediul Curții de Apel Oradea.

- Anunț concurs

- Acord-consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a unui post de grefier statistician cu studii medii la Tribunalul Bihor la data de 01.02.2020 

- Anunț concurs

- Tematică și bibliografie

- Cerere de înscriere la concurs

- Acord-consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- Formular cerere IPJ

 

 

- ANUNŢ PENTRU SUPLIMENTAREA POSTURILOR DE GREFIER ARHIVAR PE PERIOADĂ DETERMINATĂ SCOASE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.11.2019

 

Examen pentru promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personal auxiliar de specialitate, respectiv grefier, grefier arhivar, grefier registrator pentru transformarea posturilor de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii medii în cea de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante, pentru data de 13 decembrie 2019

 -Anunt concurs

-Tematica şi bibliografia pentru examenul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare și pentru promovarea grefierilor din funcția de grefier cu studii medii în funcția de grefier cu studii superioare
 -Tematica şi bibliografia pentru examenul pentru promovarea grefierilor arhivari si grefieri registratori din funcția de grefier cu studii medii în funcția de grefier cu studii superioare
 -Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale pentru examenul de grefieri

-Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale pentru examenul de grefier arhivar sau grefier registrator

 

Concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor din data de 10 decembrie 2019:

 -Anunț 

 -Tematică și bibliografie

 -Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabel nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere din data de 10 decembrie 2019

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă determinată din data de 07 decembrie 2019

-Anunţ concurs 

 -Tematică şi bibliografie

-Cerere de înscriere la concurs

-Acord-consinţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Formular cerere IPJ

-Erată-Anunţ concurs

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs

 

Concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor din data de 26 noiembrie 2019

-Anunț concurs

-Tematică și bibliografie - grefier șef secții civile și contencios

-Tematică și bibliografie - grefier șef secție penală

-Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs

- Barem de corectare la proba scrisa pentru postul de grefier sef sectie contencios administrativ si fiscal

- Barem de corectare la proba scrisa pentru postul de grefier sef sectie penala

- Barem de corectare proba scrisa pentru postul de grefier sef sectia I civila

- Anunț cu privire la depunerea contestațiilor la barem

- Minuta proces verbal solutionare contestatii

- Barem de corectare definitiv la proba scrisa pentru postul de grefier sef Sectia I civila - Varianta I a subiectelor

- Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la concursul pentru promovarea în funcţii de conducere

- Tabel final cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinată, a unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Bihor din data de 23 noiembrie 2019

-Anunt concurs

-Tematica şi bibliografia

-Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

-Anunţ pentru suplimentarea posturilor de grefier arhivar pe perioadă determinată scoase la concursul organizat în data de 23.11.2019

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs
-Tabel final cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs

-Barem de corectare pentru proba practica- eliminatorie

-Tabel nominal cuprinzând rezultatul obținut de candidați în urma susținerii probei practice

-Barem de corectare - proba scrisă

-Tabel nominal cuprinzând rezultatul obținut de candidați în urma susținerii probei scrise

-Tabel de clasificare al candidaţilor
-Tabel final de clasificare al candidaţilor

 

  

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere: prim grefier la Tribunalul Satu Mare și grefier arhivar șef la Tribunalul Satu Mare  din data de 9 iulie 2019;
-Anunţ
-Acordul cu privire la publicarea datelor cu caracter personal;
-Tematica și bibliografia pentru promovarea în funcția de prim grefier la tribunal;
-Tematica și bibliografia pentru promovarea în funcția de grefier arhivar șef.

-Erată anunț concurs

-Tabelul nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere

-Barem de corectare la proba scrisă-grefier arhivar şef la Tribunalul Satu Mare

-Barem de corectare la proba scrisă-prim grefier la Tribunalul Satu Mare

-Anunţ cu privire la depunerea contestaţiilor la barem

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de promovare în funcţii de conducere

-Tabel final cuprinzând rezultatele obținute de candidați la concursul de promovare în funcții de conducere

 

Concurs în data de 6 iulie 2019 de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă determinată, a urmatoarelor posturi:

 - 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Tribunalului Satu Mare
 - 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Satu Mare
 - 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Carei
 
 

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor (personal contractual) pe perioadă nedeterminată la Tribunalul Bihor în data de 2 iulie 2019, ora 10.00 la sediul Tribunalului Bihor
-Anunț
-Tematică și bibliografie
-Acord și cerere de înscriere

--Tabelul cuprinzând rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat in date de 02 iulie 2019, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor

-Criterii de evaluare și modul de notare a candidațiilor la proba practică

-Tabel de notare a candidațiilor înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant din statul de funcții al Tribunalului Bihor din data de 2 iulie 2019

-Barem de corectare  

-Tabel de clasificare a candidațiilor la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor (personal contractual) din statul de funcții și de personal al Tribunalului Bihor din data de 2 iulie 2019,afișat în 03.07.2019 la ora 11:20

-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor (personal contractual) din statul de funcții și de personal al Tribunalului Bihor din data de 2 iulie 2019

  

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă determinată din data de 8 decembrie 2018

-Anunț concurs

-Tematica si bibliografia

-Cerere de înscriere la concurs

-Acord-consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

-Anunţ privind programul de desfăşurare al concursului

-Barem de corectare la proba practică

-Tabel privind rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică

-Barem de corectare la proba scrisă-procedură civilă

-Barem de corectare la proba scrisă-organizare judiciară

-Barem de corectare la proba scrisă-procedură penală

-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem-proba scrisă

-Tabel de clasificare cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţi la proba scrisă

-Anunţ depunere contestaţii

-Tabel cu notele obţinute de candidaţi în urma soluţionării contestaţiilor

-Tabel cuprinzând rezultatele finale la concurs

 

Concurs de promovare  la instanța superioară pentru ocuparea unui post vacant de grefier statistician cu studii medii la Curtea de Apel Oradea – în data de 29 noiembrie 2018;

-Anunț

-Tematica și bibliografia - promovare grefier statistician

-Acord-consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabelul cuprinzând rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de promovare la instanța superioară din 29 noiembrie 2018, pentru ocuparea unui post vacant de grefier statistician cu studii medii la Curtea de Apel Oradea

-Programul de desfăşurare al probelor de concurs

-Barem proba practică

-Barem proba scrisă

-Tabel cu rezultatele la concursul de promovare pentru postul de grefier statistician

-Tabel cu rezultatele finale la concursul de promovare pentru postul de grefier statistician

 

Concurs de promovare in funcții de conducere a grefierilor în data de 27 noiembrie 2018

-Anunț

-Tematica și bibliografia - grefier arhivar șef

-Tematica și bibliografia - grefieri șefi secții civile

-Tematica și bibliografia - grefieri șefi secții penale

-Acord-consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condițiile de participare la concurs

-Barem de corectare Varianta II - grefier șef secție civilă

-Barem de corectare Varianta III - grefier arhivar șef

-Barem de corectare Varianta III - grefier șef secție penală

-Anunț formulare contestații barem

-Tabel cu rezultatele la concursul de promovare in funcţii de conducere

-Tabel contestații 

-Tabel rezultate finale 

 


Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar pe perioadă determinată la Judecătoria Satu Mare pentru data de 27 noiembrie 2018

-Anunț concurs

-Tematica și bibliografia

-Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

-Precizare anunț pentru concursul de grefier arhivar

-Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

-Barem proba practică

-Rezultate proba practică

-Barem proba teoretică

-Rezultate proba teoretică

-Tabel final clasificare 

-Rezultat contestații

-Tabel final 

 

Examen pentru promovarea grefierilor arhivari din funcția de grefier cu studii medii în funcția de grefier cu studii superioare, pentru data de 26 noiembrie 2018

-Anunț

-Tematica și bibliografia

-Acord-consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

-Anunț privind desfăşurarea probelor la examenul de promovare

-Barem corectare proba practica

-Barem corectare proba scrisă

-Tabel rezultate   

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor(personal contractual) la Judecătoria Salonta în data de 23 noiembrie 2018

- Anunţ concurs

- Tematică şi bibliografie

- Acord-consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

- Tabel cu candidaţii care îndeplinire condiţiile de participare la concurs

- Barem corectare concurs post vacant muncitor 

- Tabel cu rezultatele la concurs

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor(personal contractual) la Judecătoria Marghita în data de 09 noiembrie 2018

- Anunţ concurs

- Tematică şi bibliografie

- Acord-consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

- Tabelul nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concurs

- Barem de corectare

- Tabel de clasificare a candidaţilor la concurs

- Tabel de clasificare final

 

 Examen pentru promovarea în grad  superior pentru expert grad principal la Tribunalul Bihor în data de 25 septembrie 2018

- Anunţ concurs

- Bibliografie

- Formular de înscriere

- Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de promovare

- Rezultatul final

 

Concurs de promovare la instanță superioarä pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii la Tribunalul Satu Mare din data de 7 septembrie 2018
-Anunț consurs 

-Tematică și bibliografie 

-Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de promovare

- Anunț privind programul de desfășurare a probelor de concurs

- Barem proba practică

- Barem proba scrisă

- Tabel privind rezultatele obţinute de candidaţi la concurs

- Tabel rezultate contestații

- Tabel rezultate finale

 

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de șofer pe perioadă nedeterminată la Tribunalul Satu Mare în data de 28 august 2018, ora 10.00 la sediul Tribunalului Satu Mare.

- Barem subiecte proba scrisa

- Tabel rezultat proba scrisa

- Tabel rezultat proba practica

- Tabel de clasificare candidati după desfasurarea probelor de concurs

Tabe final de clasificare 

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante  de grefier cu studii superioare juridice pe perioada determinata din data de 30 iunie 2018

- Anunt concurs

- Tematica si bibliografie

- Cerere de inscriere la concurs

-Tabelul cuprinzând  rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de  participare  la concursul pentru ocuparea  posturilor  vacante de grefier cu studii superioare  juridice, pe perioadă determinată

-Barem de corectare - proba practica eliminatorie

-Tabel cu rezultatele obtinute la proba practica

-Barem de corectare - procedura penala

-Barem de corectare - procedura civila

-Barem de corectare - organizare judiciara

-Anunt privind depunerea contestatiilor la barem pentru proba scrisa
-Tabel de clasificare

-Anunţ depunere contestaţii

 -Tabel rezultate contestatii

-Tabel final de clasificare

 

Concurs de promovare în funcţiile de conducere ( grefier arhivar şef, grefier şef secţie şi grefier şef) la instanţele din cadrul Curţii de Apel Oradea din data de 02 martie 2018

- Anunț concurs

- Tematică și bibliografie promovare în funcția de grefier șef judecătorie

- Tematică și bibliografie promovare în funcții de grefier arhivar șef

- Tematică și bibliografie promovare în funcții de grefier șef secții penale

- Tematică și bibliografie promovare în funcții de grefieri șefi secții civile

- Tabel - îndeplinire condiții

- Barem - varianta I

- Barem - varianta III

- Tabel cu rezultatele la proba scrisă

- Tabel cu rezultatele la interviu

- Tabel nominal cuprinzând rezultaltele finale obţinute de candidaţii înscrişi la concursul pentru promovarea în funcţii de conducere

 

 

Examen de promovare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul aceleaşi instanţe din data de 01 martie 2018

- Anunt concurs

- Tematică şi bibliografie pentru grefier

- Tematică şi bibliografie - pentru grefier arhivar şi grefier registrator

- Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la examenul de promovare din  01 martie 2018

- Barem proba practica

- Barem proba scrisa

- Tabel de notare - final

 

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent procedural, pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Marghita în data de 20 decembrie 2017

- Anunţ concurs
- Tematică și bibliografie

- Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs

- Barem de corectare

- Tabel de clasificare

- Tabel final de clasificare

 

 

Concurs de promovare în funcţiile de conducere-specialist IT şef la Curtea de Apel Oradea, specialist IT şef la Tribunalul Bihor şi specialist IT şef la Tribunalul Satu Mare din data de 19 decembrie 2017

- Anunţ concurs

- Tematică și bibliografie

- Tabel nominal cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs

 

 

Examen de promovare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul aceleaşi instanţe din data de 18 decembrie 2017

- Anunţ concurs

- Tematica şi bibliografia - pentru grefier arhivar şi grefier registrator

- Tematica şi bibliografia - pentru grefier

- Tabel nominal cu candidaţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la examenul de promovare

- Barem de corectare pentru proba practica grefieri arhivari

- Barem de corectare proba practica grefieri

- Barem de corectare test profesional pentru grefieri arhivari si grefieri registratori

- Barem de corectare test profesional pentru grefieri

- Tabel nominal - final, cu rezultatele la examenul de promovare pentru grefierii arhivari

- Tabel nominal - final, cu rezultatele la examenul de promovare pentru grefieri

 

Examen pentru promovare în grad  superior al funcționarilor publice în data de 15 decembrie 2017
 
Examen de promovare în grade / trepte superioare a personalului contractual în data de 14 decembrie 2017

-Rezultatele probei scrise la examenul de promovare

-Rezultatele probei interviu

-Rezultatele finale

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante  de grefier  din data de 9 septembrie 2017
- Anunt concurs
- Tematica si bibliografia -pentru posturile de grefier cu studii superioare
- Tematica si bibliografia -pentru posturile de grefier cu studii medii
- Cerere de inscriere la concurs

- Tabel cuprinzând rezultatele verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concursul organizat în data de 9.09.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice/medii pe perioadă nedeterminată/determinată

- Tabel cuprinzând rezultatul solutionarii contestatiilor formulate de candidaţii respinşi, în urma verificarii îndeplinirii condiţiilor legale pentru participarea la concursul organizat în data de 9.09.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice/medii pe perioadă nedeterminată/determinată

- Tabel cuprinzând lista finala a candidaţilor admişi şi a celor respinşi pentru participare la concursul organizat în data de 9.09.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice/medii pe perioadă nedeterminată/determinată

-Barem proba eliminatorie

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute la proba practica eliminatorie

-Barem de corectare procedura penala - studii superioare

-Barem de corectare procedura civila - studii superioare

-Barem de corectare organizare judiciara - studii superioare

-Barem de corectare procedura penala - studii medii

-Barem de corectare procedura civila - studii medii

-Barem de corectare organizare judiciara - studii medii

-Anunt privind depunerea contestatiilor la barem pentru proba scrisa

-Tabel de clasificare studii superioare

-Tabel de clasificare studii medii

-Anunt depunere contestatii

-Tabel rezultate contestatii

-Tabel final de clasificare studii superioare

-Tabel final de clasificare studii medii

 

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar, pe perioadă nedeterminată,la Judecătoria Marghita din data de 26 august 2017

- Anunț concurs

- Tematica și bibliografia- pentru postul de grefier arhivar
- Tabel verificare îndeplinire condiții legale participare concurs

- Tabel definitiv îndeplinire conditii participare concurs

- Barem de corectare la proba practică

- Tabel cu rezultatele obţinute la proba practică

- Barem de corectare la proba teoretică

- Tabel de clasificare a candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea postului de grefier arhivar la Judecătoria Marghita

- Anunţ depunere contestaţii

- Rezultatul contestaţiei la proba scrisă

- Tabel final de clasificare concurs

 

Examen pentru definitivarea in functie a grefierilor

- Anunt examen din data de 23 iunie 2017

- Tematica si bibliografie pentru examenul din data de 23 iunie 2017

- Barem de corectare la proba scrisă

- Tabel cuprinzând rezultatele la examenul de promovare din data de 23 iunie 2017

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert (economic), clasa I, gradprincipal, din statul de funcţii publice al Tribunalului Satu Mare din 11 mai 2017 

- Anunt concurs - rectificat conform eratei

- Erata la anunt

- Anunt concurs
- Bibliografie
- Formular de înscriere

- Tabel de verificare a condițiilor de participare la concurs
- Barem de corectare la proba scrisă
- Rezultatele la proba scrisă

- Rezultatele la proba interviu

- Rezultatele finale

  

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de aprod (personal conex) din statul de functii al Judecatoriei Carei din 05 mai 2017
- Anunt concurs
- Tematica si bibliografie

- Tabel de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Tabel cu rezultatele la proba practica

-Tabel privind rezultatul final obţinut de către candidaţii la concursul pentru ocuparea unui post vacant de aprod (personal conex) din statul de functii al Judecatoriei Carei din 05 mai 2017

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor din statul de functii al Curţii de Apel Oradea din 04 mai 2017

- Rezultatele la proba practica

- Rezultatele la proba scrisa

- Barem corectare proba scrisa

- Anunt concurs
- Tematica si bibliografie

- Tabel privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

-Tabel privind rezultatul final obţinut de către candidaţii la concursul pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor din statul de functii al Curţii de Apel Oradea din 04 mai 2017


 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor (personal contractual) din statul de functii al Judecatoriei Negresti Oas din 24 martie 2017

- Anunt concurs

- Tematica si bibliografie

- Tabel privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

- Tabel cuprinzând rezultatele obținute la concursul de promovare

-Tabelul privind rezultatul final obţinut de către candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor  (personal contractual) din statul de funcţii al Judecătoriei Negreşti Oaş 


 

Concurs de promovare în funcţii de execuţie la instanţele superioare a personalului auxiliar de specialitate din data de 11 martie 2017

-Anunţ concurs de promovare în funcţii de execuţie la instanţele superioare a personalului auxiliar de specialitate din data de 11.03.2017

- Tematica şi bibliografia- civil

- Tematica şi bibliografia- penal

- Tabel nominal privind rezultatul verificării îndeplinirii conditiilor de participare la concursul de promovare în funcţii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe superioare organizat de Curtea de Apel Oradea in data de 11 Martie 2017

- Barem de corectare pentru proba practică- secția penală

- Barem de corectare pentru proba practică- secțiile civile

- Borderou notare proba practică

- Subiectele și baremul de corectare la proba scrisă - secția penală

- Subiectele și baremul de corectare la proba scrisă - secțiile civile

- Tabel cuprinzând rezultatele obținute la concursul de promovare

 -Rezultatul contestaţiei la proba scrisă
-Tabel final de clasificare

 

Examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din data de 21 februarie 2017

-Anunţ pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din data de 21 februarie 2017

-Bibliografie pentru examenul de promovare din data de 21 februarie 2017

-Rezultatul final la examenul de promovare

 

  

 
 


Examen de promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate şi de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefir cu studii superioare în data de 10.12.2016 ora 10.00
- Anunţ pentru examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefier cu studii superioare în data de 10.12.2016
-Tematica şi bibliografia pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare Anexa 1 si Anexa 2
-Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale pentru participarea la examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului auxiliar de specialitate
-Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale pentru participarea la examenul  de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefier cu studii superioare în data de 10.12.2016Concurs pentru ocuparea a patru posturi de grefier cu studii superioare juridice pe perioada determinata din data de 19 noiembrie 2016

- Anunt concurs
- Tematica si bibliografia
- Cerere de inscriere la concurs

- Barem proba practica eliminatorie

 
 
 
Rezultate finale

Concurs pentru  ocuparea unui post vacant de consilier (economic) la Tribunalul Bihor  din data de 19 aprilie  2016
 
Concurs de promovare în funcţii de execuţie la instanţele superioare a personalului auxiliar de specialitate din data de 11 martie 2016
 
 
Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici din data de 11 februarie 2016
- Rezultatele finale
 
 
Concurs pentru  ocuparea a trei posturi de grefier  pe perioadă nedeterminată din data de 21.12.2015
 
Concurs pentru  ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Bihor din data de 18.12.2015
 
Concurs pentru  ocuparea a două posturi de grefier pe perioadă determinată din data de 11.12.2015
 
Examen de promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate şi de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în grefir cu studii superioare în data de 04.12.2015
 
Examen de promovare în grade/trepte superioare a personalului contractual în data de 04.12.2015
 
 Concurs de promovare în funcţia de conducere-grefier şef secţie penală la Tribunalul Bihor din data de 27.11.2015
 
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul profesional II(personal contractual) la Tribunalul Satu Mare din data de 19.11.2015
 
Concurs pentru ocuparea postului de muncitor -personal contractual, pe perioadă determinată la Judecătoria Marghita din data de 09.10.2015
 
Concurs promovare în funcţii de execuţie a grefierilor la instanţe superioare din data de 26 octombrie 2015
- Anunţ concurs promovare în funcţii de execuţie la instanţe superioare a personalului auxiliar de specialitate
 
Examen promovare în grad a funcţionarilor publici din data de 22.09.2015
 
 
 
Concurs promovare în funcţii de execuţie a grefierilor la instanţe superioare din data de 04.09.2015
 
Concurs pentru promovarea grefierilor debutanţi la Curtea de Apel Oradea din data de 13 iulie 2015
 
 
Concurs pentru ocuparea ocuparea a trei posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată din data de 04.05.2015
- Barem de corectare la proba scrisă
  

 
 
 
 

 Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare la Curtea de Apel Oradea, pe perioadă determinată, din data de 15.12.2014

 
Concurs promovare în funcţii de conducere a grefierilor din data 12.12. 2014 

- Barem concurs pentru posturile de prim grefier Curtea de Apel Oradea și grefier șef Tribunalul Bihor

- Barem concurs pentru ocuparea postului de grefier șef secția civilă I la Tribunalul Bihor

- Barem concurs pentru ocuparea posturilor de grefier șef la Judecătoriile Aleșd, Beius, Marghita, Salonta și Satu Mare

- Anunț depunere contestații barem la concursurile din data de 12.12.2014

- Tabelul privind candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcţii de conducere din data de 12 decembrie 2014

 

 - Tematica pentru examenul de promovare în funcţii de conducere grefier şef-judecătorie

 
 

Concurs promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din data 05.12. 2014

 - Rezultatele finale la examenul de promovare în grad/treaptă imediat superioară a personalului contractual din circumscripţia Curţii de Apel Oradea, organizat în data de 05 decembrie 2014

 

 - Anunţ concurs de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din data de 05.12.2014

 - Tematica pentru examenul de promovare în grad -expert (inginer constructor) Tribunalul Satu Mare

 - Tematica pentru examenul de promovare în treaptă profesională superioară muncitori

 

Concurs promovare în grade sau trepte profesionale din data 05.12. 2014 

 - Tabelul cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe - personal auxiliar de specialitate +  Tabelul cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii sperioare în cadrul aceleiaşi instanţe din data de 5 decembrie 2014

 - Tabel cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleaşi instanţe + transformare posturi din data de 05 decembrie 2014

 

- Tematica pentru examenul de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în funcţia de grefier cu studii superioare şi pentru avansare în grade sau trepte superioare, grefieri studii superioare 

 - Tematica pentru examenul de promovare a grefierului arhivar în grade sau trepte profesionale 

 

Concurs promovare în funcţii de conducere din data 28.11. 2014
-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor de conducere din data de 28 noiembrie 2014

- Anunţ concurs pentru funcţii de conducere din data de 28.11.2014

- Tematica pentru grefieri şefi secţii penale

- Tematica pentru grefieri şefi secţii civile, contencios administrativ şi fiscal, conflicte de muncă şi asigurări sociale
 

 

Concurs promovare expert grad superior la Tribunal Bihor si expert grad principal la Tribunalul Satu Mare din data de 27.11.2014

- Anunţ concurs de promovare expert grad superior la Tribunalul Bihor şi expert grad principal la Tribunalul Satu Mare din data de 27.11.2014

- Bibliografia pentru examenul de promovare expert superior şi principal

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la concursul de promovare în funcţii de conducere a personalului auxiliar din data de 27 iunie 2014

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la concursul din data de 27 iunie 2014 pentru promovarea în funcţia de grefier arhivar la Tribunalul Bihor

-Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a participa la concursul organizat la data de 27 iunie 2014