Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

CONTURI PENTRU PLATA TAXELOR
1.Taxele judiciare de timbru se pot vira cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului sau se depun în numerar de către plătitori în Contul de venituri al bugetului de stat 20.07.01.03 – „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru” , deschis pe codul de identificare fiscală al Trezoreriei Statului 8609468 în contul RO34TREZ61020070103xxxxx.
Plătitorii pot achita taxele judiciare de timbru atat în evidenţa fiscală cat şi la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora aceştia sunt luaţi în evidenţa fiscală, cat şi la unităţile trezoreriei statului în a căror rază teritorială se află sediul instanţelor de judecată.
2. Taxele pentru Biroul Local de expertiză Teleorman se virează pe bază de ordin de plată în contul RO32CECETRO137RON0035331 sau prin numerar de către plătitori în contul RO86CECETRO1G9RON0311536 la CEC BanK Alexandria

Formulare

​...