Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte instanţă         Şimon Mariana

Structură organizatorică şi organigramă

 
 
 
Judecători:
          Şimon Mariana  - preşedinte
          Fărâmă Vasile-Florin
          Buhai Marius Nicolae
                  
Grefieri:
          Bancoş Maria - grefier şef
          Andreica Dana
          Bujor Marina
          Danciu Simona
          Hapca Florentina
          Tomoioagă Claudia
          Chindriş Lliliana
          Pop Elena Eleonora
          Cărbunar Maria
          Grad Petruţa Valentina
          Pop Coman Delia
          Pop Floare
          Tomoiagă Daniela
          Ulici Mărioara
          Timiş Adina-registrator
          Chirilă Crina - grefier arhivar
                   
Personal auxiliar:
          Melniciuc Daniela Maria- aprod
          Ivaşcu Toader - şofer

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

La Judecătoria Vişeu de Sus se judecă:
          -ÎN MATERIE CIVILĂ
          I.CAUZE COMERCIALE
          1.Litigii comerciale cu o valoare mai mică de 1 miliard
          2.Învestirea cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin, cecul şi soluţionarea opoziţiilor în această materie
          II.DREPTURI ŞI OBLIGAŢII IZVORÂTE DIN RAPORTURI JURIDICE CIVILE
          1.Acţiuni patrimoniale
                   -Succesiuni
                   -Acţiuni privind dreptul de proprietate şi alte drepturi reale : revendicări – acţiuni în constatare,
                   -Acţiuni izvorâte din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii
                   -Acţiuni privind valorificarea altor drepturi de creanţă
          2.Acţiuni pentru desfiinţarea contractelor
          3.Acţiuni neevaluabile în bani, din care:
                   -Acţiuni în anularea titlurilor de proprietate eliberate potrivit L. 18/1991
                   -Evacuări
                   -Alte acţiuni privind drepturi şi obligaţii civile
          III.LITIGII PRIVIND DREPTUL FAMILIEI ŞI AL PERSOANEI
          1.Stabilirea paternităţii
          2.Tăgada paternităţii
          3.Obligaţii de întreţinere minori (fără divorţ)
          4.Stabilirea domiciliului minorului
          5.Incredinţarea minorului, din care:
                   -Reîncredinţări în  urma divorţului
          6.Divorţuri,din care:
                   -Cu copii
                   -Fără copii
          7.Acţiuni privind împărţirea de bunuri comune între soţi (fără divorţ)
          8.Acţiuni privind spaţiul de locuit introduse de soţi în timpul căsătoriei
          9.Declararea abandonului de copil
          10.Decăderea din drepturi părinteşti
          11.Punerea sub interdicţie
          12.Declararea morţii şi dispariţiei
          13.Alte litigii privind dreptul persoanei şi al familiei
          IV.ALTE CERERI, din care:
          1.Inregistrări de asociaţii non profit, fundaţii
          2.Cereri privind constituirea de sindicate
          V.CERERI ULTERIOARE SOLUŢIONĂRII FONDULUI
          VI.CERERI PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ, din care
          1.Încuviinţarea executării silite, având ca obiect – bunuri mobile şi bunuri imobile
          2.Contestaţii la executare
          -ÎN PENAL
          I.Infracţiuni contra persoanei, din care: ucidere din culpă, vătămare corporală gravă, loviri cauzatoare de moarte, şantajul, violul,  relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex, acţiuni directe din care: lovirea sau alte violenţe, vătămare corporală, calomnia.
          II.Infracţiuni contra patrimoniului, din care: furt, tâlhărie, abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, distrugere, acţiuni directe.
          III.Infracţiuni contra autorităţii, din care: ultraj
          IV.Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege, din care: abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuz în serviciu în formă calificată, neglijenţa în serviciu, neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materialelor explozive.
          V.Infracţiuni de fals, din care: falsificarea de monede sau alte valori
          VI.Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice, din care: înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor, concurenţa neloială, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri
          VII.Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, din care: abandonul de familie, rele tratamente aplicate minorului, falsificarea de alimente sau alte produse, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, prostituţia, proxenetismul, juc de noroc.
          VIII.Alte infracţiuni prevăzute de codul penal şi alte legi speciale, din care: infracţiuni prevăzute de codul silvic, infracţiuni prevăzute de Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, infracţiuni prevăzute de Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător, infracţiuni prevăzute de Legea 12/190 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, infracţiuni prevăzute de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, infracţiuni prevăzute de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, infracţiuni prevăzute de Decretul 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice şi de Legea 73/1969 privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante.
          IX.Înlocuirea măsurii arestării preventive
          X.Cereri ulterioare soluţionării fondului
          -PLÂNGERI
          1.Plângeri împotriva hotărârilor comisiilor judeţene constituite în baza Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar sau împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ, şi Legea 1/2000
          2.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute în Decretul nr. 61/1991 cu privire la sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
          3.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul silvic
          4.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în materie vamală
          5.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute în Decretul nr. 328/1966 modificat şi completat prin H.G. nr. 890/1998 privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice
          6.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor potrivit H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transportul pe C.F.R.
          7.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în materie comercială
          8.Plânteri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în materie bancară şi fiscală
          9.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute de O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
          10.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
          11.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul sanitar şi veterinar
          12.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în materie de construcţii
          13.Plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României.

Hotărâri de colegiu

​...