Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Judecătoria Vanju Mare, strada Viilor nr. 5, judeţul Mehedinţi, cod poştal 225400.​
Telefon : 0252.350 436
Fax        : 0252.350 084
E-mail   : jud.vinjumare@just.ro 
 
Judecător delegat Biroul de informare şi relaţii cu publicul : judecător Ceausu Angela
Telefon : 0252.350.436
Fax       : 0252.350.084
E-mail   : angela.ceausu@just.ro  
 
Grefier delegat Biroul de informare şi relaţii cu publicul : grefier Surdulescu Emilia Elena
Telefon : 0252.350.436
Fax       : 0252.350.084
Înlocuitor Biroul de informare și relații cu publicul : grefier Duducea Ivona

​ 
IMPORTANT : Documentele primite la dosare în format electronic pentru a putea fi luate în considerație în timp util se vor trimite numai pe următoarele adrese de e-mail :
 

Camere de lucru cu publicul

Registratură

Arhivă

Biroul de Informare și relații Publice


Program de funcţionare

a. Programul de lucru al instituţiei: Luni-Vineri 08.00-16.00

b. Programul de lucru cu publicul al Registraturii și Arhivei : Luni – Vineri 09.00-13.00

c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice:

Luni : 08.00 - 19.00

Marţi - Vineri : 08.00 - 16.00

Accesul în sediul instanţei

Publicul are acces:
- În incinta instanţei, în timpul programului de lucru, în locurile permise
- În sălile de judecată, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată.

Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru. Fotografierea, filmarea sau înregistrarea în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului.


Program de audienţe

Nu se țin audiențe – urmând ca toate petițiile ce reflectă nemulțumirile justițiabililor să fie depuse în formă scrisă sau prin poșta electronică așa cum prevăd dispozițiile art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, acestea urmând să fie analizate și comunicate răspunsuri în termenul legal


Petiţii

E-mail : emilia.surrdulescu@just.ro   

Fax : 0252.350.084

Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.


Relaţia cu presa

Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. Purtătorul de cuvânt al instanței este doamna judecător Ceaușu Angela.

Telefon : 0252.350.436

Fax       : 0252.350.084

E-mail   : angela.ceausu@just.ro ​ 


Harta