Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

Taxele judiciare de timbru - Judecatoria Urziceni

În conformitate cu alineatul 4 articolul 5 din Legea nr. 76/01.04.2009 sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.
Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti pot fi plătite şi prin unităţi bancare în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, costurile operaţiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei.
Persoanele cu domiciliul in Urziceni pot plăti taxele judiciare de timbru la Primaria Urziceni (temeiul legal-punctul 5.5.2 art. 6 din Ordinul nr. 1235/19.09.2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003 - sumele achitate în numerar de către contribuabili reprezentând venituri ale bugetelor locale se încasează prin casieriile proprii ale instituţiilor care gestionează bugetul respectiv) în contul:
Cont IBAN: RO93TREZ39321070203XXXXX
Contul Biroului local pentru Expertize Judiciare, Tehnice şi Contabile
CONT: RO67CECEIL0137RON0091570 - deschis la CEC Slobozia
Contul colector : RO04CECEIL01G9RON0248971 și codul fiscal : 4506931
La depunerea onorariilor pentru expertize judiciare este obligatoriu să se treacă şi numărul dosarului pentru care se depune suma.
Plata se poate face la orice unitate CEC din ţară cu menţiunea pentru CEC Slobozia.

Formulare