Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :8264/327/2011
Data inregistrarii23.11.2011
Data ultimei modificari:20.01.2017
Sectie:Sectia civila si penala
Materie:Civil
Obiect:partaj judiciar
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
OPREA NICULINAReclamant
OPREA VASILEReclamant
NABOLEANU TRANDAFIRPârât
NABOLEANU PETREPârât
NABOLEANU MARINPârât
NABOLEANU IONPârât
BULBOACĂ MARIAPârât
NABOLEANU GHEORGHEPârât
NICULAE OANA MĂDĂLINAPârât
NEBULEANU NICULINAPârât
NECULAE OANA MADALINAPârât
TUDOR MONA ILEANAPârât
NABOLEANU TRANDAFIRPârât
NEBOLEANU DRAGOŞ FLORINPârât
NABOLEANU ANCA NICOLETAPârât
NABOLEANU MIHAIPârât
NEBOLEANU TIŢAPârât
ENE ANCUTAPârât
NABOLEANU IONPârât
BOLBOACĂ NELUPârât
1 - 20 Next

Şedinţe

04.11.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Dosar nr. 8264/327/2011 HOT. 04.11.2014 Admite acţiunea formulată de reclamanţii OPREA NICULINA şi OPREA VASILE, în contradictoriu cu pârâţii NABOLEANU TRANDAFIR, NABOLEANU ION, NEBULEANU NICULINA, NICULAE OANA MĂDĂLINA, TUDOR MONA ILEANA, NABOLEANU MIHAI, NABOLEANU NICOLETA ANCA, NABOLEANU DRAGOŞ FLORIN, NEBOLEANU TIŢA, ENE ANCUŢA, ŞCHIOPU CRISTINA, BOLBOACĂ NELU, CHIRU ANICA şi BOGDAN ŞTEFANA, având ca obiect partaj judiciar. Constată că părţile deţin în coproprietate în cote părţi de 5/8 reclamanţii OPREA NICULINA şi OPREA VASILE şi 3/8 pârâţii NABOLEANU TRANDAFIR, NABOLEANU ION, NEBULEANU NICULINA, NICULAE OANA MĂDĂLINA, TUDOR MONA ILEANA, NABOLEANU MIHAI, NABOLEANU NICOLETA ANCA, NABOLEANU DRAGOŞ FLORIN, NEBOLEANU TIŢA, ENE ANCUŢA, ŞCHIOPU CRISTINA, BOLBOACĂ NELU, CHIRU ANICA şi BOGDAN ŞTEFANA, imobilul constând în teren în suprafaţă totală de 4.500 m.p., suprafaţă real măsurată de 4.691 m.p. şi casa de locuit formată din 3 camere, 2 bucătării şi o magazie, situat în oraşul Isaccea, str. Saunului, nr. 44, judeţul Tulcea, având număr cadastral 30482, înscris în cartea funciară 30482 U.A.T. Isaccea, cu o valoare de circulaţie de 144.508 lei. Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor cu formarea şi atribuirea loturilor aşa cum au fost evidenţiate prin raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert Cojoacă Horia, astfel cum a fost modificat şi completat ulterior (fila 126-132, 223-224 vol. I, fila 69-70, 159-160 vol. II). Atribuie reclamanţilor OPREA NICULINA şi OPREA VASILE, lotul nr. 1 din raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert Cojoacă Horia, astfel cum a fost modificat şi completat ulterior, compus din teren în suprafaţă de 2.822,40 m.p. şi casa de locuit formată din 3 camere, 2 bucătării şi o magazie, având o valoare de circulaţie de 90.318 lei. Atribuie pârâţilor NABOLEANU TRANDAFIR, NABOLEANU ION, NEBULEANU NICULINA, NICULAE OANA MĂDĂLINA, TUDOR MONA ILEANA, NABOLEANU MIHAI, NABOLEANU NICOLETA ANCA, NABOLEANU DRAGOŞ FLORIN, NEBOLEANU TIŢA, ENE ANCUŢA, ŞCHIOPU CRISTINA, BOLBOACĂ NELU, CHIRU ANICA şi BOGDAN ŞTEFANA, lotul nr. 2 din raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert Cojoacă Horia, astfel cum a fost modificat şi completat ulterior, compus teren în suprafaţă de 1.868,60 m.p., având o valoare de circulaţie de 54.190 lei. Obligă pârâţii în solidar la plata sumei de 1.125 lei către reclamanţi, cu titlu cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.11.2014. Preşedinte,
Document: Hotarâre  2981/2014  04.11.2014

30.10.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la 04.11.2014.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    30.10.2014

23.10.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la 30.10.2014.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    23.10.2014

11.09.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen 23.10.2014, pentru ca expertul să răspundă la obiecţiuni.
Document: Încheiere de şedinţă    11.09.2014

19.06.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru citarea părţilor introduse în cauză
Document: Încheiere de şedinţă    19.06.2014

05.06.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen 19.06.2014, pentru relaţii.
Document: Încheiere de şedinţă    05.06.2014

08.05.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru ca reclamantii să indice cadrul procesual activ al actiunii
Document: Încheiere de şedinţă    08.05.2014

10.04.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen 08.05.2014, pentru relaţii.
Document: Încheiere de şedinţă    10.04.2014

13.03.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea judecăţii
Document: Încheiere de şedinţă    13.03.2014

10.02.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat ca urmare a repartizării ciclice
Document: Încheiere de şedinţă    10.02.2014

13.01.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen fata de lipsa de procedura cu paratii, precum si pentru a se depune la dosar Incheierea de verificare a evidentelor succesorale a defunctului.
Document: Încheiere de şedinţă    13.01.2014

19.12.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: ÎNCHEIERE 19.12.2013 Repune pe rol cauza, pentru a fi pusă în discuţie, cu prioritate, la termenul de judecată din data de 13.01.2014, cu citarea părţilor: ? necesitatea introducerii în cauză a numitei Neboleanu Tiţa, în calitate de soţie supravieţuitoare a pârâtului decedat Neboleanu Marin (datele de identificare, vol. I, fila 83), ? neceistatea refacerii expertizei tehnice judiciare, în raport de noua realitate juridică mai sus arătată, prin modificarea propunerilor de lotizare, cu luarea în calcul a procentului corect calculat asupra valorii întregii mase partajabile. Se va emite adresă la reclamanţi, pentru a depune, sub sancţiunea suspendării cauzei în baza art. 155 indice 1 Cod procedură civilă 1865, încheierea de verificare a evidenţelor succesorale ale defunctului pârât Nebolenau Marin, cu datele de identificare menţionate în vol. I, fila 83. Sub rezerva măsurilor dispuse la termenul de judecată, dispune introducerea în cauză a numitei Neboleanu Tiţa, care va fi citată pentru 13.01.2014 la domiciliul indicat în vol. I, fila 83, cu copia cererii de chemare în judecată şi a încheierii de admitere în principiu (vol. I, fila 87-88). Se va emite adresă la expertul judiciar, pentru a reface propunerile de lotizare prin atribuirea în natură, în sensul de a se ţine cont de cota corectă cuvenită reclamanţilor, stabilită prin IAP, de 10/16, iar nu 13/16, care trebuie interpretată şi aplicată nu prin raportare la suprafaţa bunului imobil teren, ci asupra valorii întregii masei succesorale. Prin urmare, se vor efectua propuneri de împărţire în natură, astfel încât valoarea casei şi a lotului de teren atribuit reclamanţilor, în total, să nu depăşească fracţia de 10/16 (85.024.37 lei) din valoarea întregii masei succesorale (136.039 lei), iar la stabilirea loturilor cuvenite pârâţilor, fracţia de 3/16 cuvenită pârâtei Niculae Oana-Mădălina, în calitate de moştenitoare a defunctului Naboleanu Gheorghe şi fracţia de 3/16, cuvenită celorlalţi pârâţi în viaţă, în indiviziune, se vor interpreta şi aplica tot prin raportare la valoarea întregii masei succesorale, iar nu doar asupra suprafeţei de teren de împărţit (două loturi egale pentru pârâţi, ambele valorând un cuantum de câte 3/16 din valoarea totală a masei succesorale - 136.039 lei, respectiv câte 25.507,31 lei fiecare, sau un singur lot comun pentru pârâţi, în valoare de 51.014,62 lei). Cu drept de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.12.2013. Preşedinte,
Document: Încheiere de şedinţă    19.12.2013

16.12.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 19.12.2013
Document:    

02.12.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.12.2013
Document: Încheiere de şedinţă    02.12.2013

18.11.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru achitarea onorariului expert şi comunicarea obiecţiunilor.
Document: Încheiere de şedinţă    18.11.2013

23.09.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru comunicarea înscrisurilor.
Document: Încheiere de şedinţă    23.09.2013

17.06.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru administrarea probatoriului
Document: Încheiere de şedinţă    17.06.2013

22.04.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru ca expertul să răspundă la obiecţiuni
Document: Încheiere de şedinţă    22.04.2013

25.02.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru efectuarea raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    25.02.2013

14.01.2013
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru ca reclamanţii să depună în scris cererea de introducere în cauză a lui Niculae Oana Mădălina şi în vederea efectuării expertizei.
Document:    

03.12.2012
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru a depune cerere de introducere in cauza.
Document:    

29.10.2012
Ora estimata:
Complet: C6a
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: ÎNCHEIERE 29.10.2012 Admite în principiu acţiunea. Constată că părţile deţin în indiviziune imobilul compus din terenul în suprafaţă de 4691 mp, situată în oraşul Isaccea, Str. Scaunului nr. 44, având număr cadastral 30482 şi casa de locuit existentă pe el, formată din 3 camere, 2 bucătării şi o magazie, acoperite cu papură, în următoarele cote: ? reclamanţii Oprea Niculina şi Oprea Vasile: cota indiviză de 5/8, cumpărată prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2172/13.05.1991 de Notariatul de Stat Tulcea (fila 15-16), ? pârâtul Naboleanu Gheorghe: cota indiviză de 3/16, ? pârâţii Naboleanu Trandafir, Naboleanu Petre, Naboleanu Marin, Naboleanu Ion şi Bulboacă Maria, împreună: cota de 3/16, prin retransmitere de la defunctul Naboleanu Dobrică. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la 3.12.2012, urmând a fi efectuată expertiza tehnică judiciară imobiliară pentru evaluarea imobilului şi stabilirea unor propuneri de lotizare în natură, care vor avea în vedere şi o variantă de acordare integrală a bunului în patrimoniul reclamanţilor, cu obligarea acestora la plata sultelor. Cu drept de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.10.2012. Preşedinte,
Document:    

22.10.2012
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 29.10.2012 pentru IAP
Document:    

13.08.2012
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: acordă un nou termen de judecată având în vedere cererea de amânare formulată
Document:    

14.05.2012
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru administrarea probatoriului.
Document:    

19.03.2012
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru ca reclamanţii să-şi îndepliniească obligaţia procesuală stabilită de instanţă la termenul anterior, sub sancţiunea suspendării judecării cauzei.
Document:    

06.02.2012
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru lipsa de procedură
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nume parteData Şedinţă
BULBOACĂ MARIA10.04.2014
NABOLEANU PETRE19.03.2012
NABOLEANU MARIN19.03.2012
BULBOACĂ MARIA19.03.2012
NABOLEANU GHEORGHE19.03.2012
NABOLEANU TRANDAFIR14.05.2012
NABOLEANU PETRE14.05.2012
NABOLEANU MARIN14.05.2012
NABOLEANU ION14.05.2012
NABOLEANU GHEORGHE14.05.2012
1 - 10 Next