Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Instanţa în cifre

Rapoarte şi studii

Informaţii statistice ale instanţei


Rapoarte şi studii

​...

Informaţii statistice ale instanţei

 

Judecătoria Timişoara este prevăzută cu o schemă de personal de 53 posturi de judecător şi 93 posturi de personal auxiliar şi contractual.
Dintre cele 53 de posturi de judecător, 5 sunt posturi de conducere iar restul de execuţie.
Judecătoria Timişoara are în componenţa sa două secţii civile şi una penală.
Volumul de activitate la nivelul instanţei şi pe structuri specializate din cadrul acesteia
În anul 2015, pe rolul Judecătoriei Timişoara au fost înregistrate 31.701 cauze, dintre care 27.687 cauze civile şi 4014 cauze penale. În același an au fost rulate la Judecătoria Timişoara 42.930 dosare, dintre care 38.242 cauze civile şi 4688 cauze penale.
În anul 2015, la Judecătoria Timişoara au fost pronunţate 32.938 hotărâri judecătoreşti, dintre care 29.186 hotărâri civile şi 3752 hotărâri penale.
În cursul anului 2015, indicele de operativitate general la nivelul instanţei a înregistrat un procent de 103.90%.
În anul 2015, instanţa s-a încadrat in gradul de performanţă „eficient”, potrivit indicatorilor de performanță stabiliți prin HCSM nr. 1305/2014.

 
     ​