Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

Programul calculeaza taxa judiciara de timbru conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1, art. 23 (apel) si art. 24 (recurs)

Calculator taxa judiciara de timbru
(valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile in bani).

Valoare pretentii   RON


Prima instanta
Taxa judiciara de timbru: 20 RON
Recurs
Taxa judiciara de timbru: 100 RON
Apel
Taxa judiciara de timbru: 20 RON

Taxa judiciară de timbru se achită la:
Destinatar: Trezorerie
C.I.F./C.U.I.: R14756536
Localitate: Timisoara
Cont nr.: RO65TREZ62121170210xxxxx
Cod Cont nr.: 542
Sucursala: Timisoara
Contul IBAN: RO65TREZ62121070203XXXXX
Municipiul Timisoara CF.14756536


Dovada plății taxei judiciare de timbru se depune în original la dosar.

 
Cele mai uzuale taxe judiciare de timbru şi timbre judiciare. Document1.docDocument1.doc
A SE CONSULTA ŞI VARIANTA OFICIALĂ A ACTELOR NORMATIVE.

 


Formulare

Cereri privitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial (asociaţii, fundaţii, etc.)     

   ACTE NECESARE PERSOANE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL.docACTE NECESARE PERSOANE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL.doc

   CERERE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII O.G. 26 DIN 2000.docCERERE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII O.G. 26 DIN 2000.doc

   CERERE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII OG 26 DIN 2000.docCERERE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII OG 26 DIN 2000.doc

   FORMULAR CERERE CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL.docFORMULAR CERERE CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL.doc

   FORMULAR CERERE EXTRAS DIN REGISTRUL SPECIAL.docFORMULAR CERERE EXTRAS DIN REGISTRUL SPECIAL.doc

   Cererile privitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial se depun la registratura, în programul de lucru cu publicul sus-menţionat.

Cererea de definitivare a unei hotărâri judecătoreşti
DEFINITIVAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI.docDEFINITIVAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI.doc

 

 

 Model cerere certificat grefa.docModel cerere certificat grefa.doc

 Model cerere copie hotarare.docModel cerere copie hotarare.doc

 Model cerere copie inscrisuri.docModel cerere copie inscrisuri.doc

 Model cerere copie minuta.docModel cerere copie minuta.doc

  Model cerere definitiva.docModel cerere definitiva.doc