Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

Programul calculeaza taxa judiciara de timbru conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1, art. 23 (apel) si art. 24 (recurs)

Calculator taxa judiciara de timbru
(valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile in bani).

Valoare pretentii   RON


Prima instanta
Taxa judiciara de timbru: 20 RON
Recurs
Taxa judiciara de timbru: 100 RON
Apel
Taxa judiciara de timbru: 20 RON

Atenţie!
     Din data de 01.07.2013 a intrat în vigoare O.U.G. Nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru!
 
ART. 40 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
    (2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.
    Taxele judiciare de timbru 
Sumele datorate cu titlu de taxă judiciară de timbru se virează pe bază de ordin de plată sau se achită în numerar,  pentru părţile care au domiciliul/sediul în Timişoara, în contul bugetului local al Primăriei Mun. Timişoara la oficiile poştale, trezorerie sau primărie.

  Destinatar:
Municipiul Timisoara 
CF.14756536
Cod Cont nr.: 542
Sucursala: Timisoara 
Contul IBAN:   RO65TREZ62121070203XXXXX -pentru oficii poştale, casieriiDovada plății taxei judiciare de timbru se depune în original la dosar.

 
Cele mai uzuale taxe judiciare de timbru şi timbre judiciare.  Document1.docDocument1.doc
A SE CONSULTA ŞI VARIANTA OFICIALĂ A ACTELOR NORMATIVE.

 


Formulare

Cereri privitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial (asociaţii, fundaţii, etc.)     

     

   LISTA ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATII DE PROPRIETARI.docLISTA ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATII DE PROPRIETARI.doc

   LISTA ACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIATII DE PROPRIETARI.docLISTA ACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIATII DE PROPRIETARI.doc

   ACTE NECESARE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢIE ÎN BAZA OG NR 26 DIN 2000.docxACTE NECESARE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢIE ÎN BAZA OG NR 26 DIN 2000.docx

    ACTE NECESARE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ FUNDAŢII ÎN BAZA OG DIN 2000.docxACTE NECESARE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ FUNDAŢII ÎN BAZA OG DIN 2000.docx

    ACTE NECESARE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ SINDICAT.docxACTE NECESARE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ SINDICAT.docx

    ACTE NECESARE CONSTATARE REPREZENTATIVITATE SINDICAT.docxACTE NECESARE CONSTATARE REPREZENTATIVITATE SINDICAT.docx

    ACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ÎN BAZA OG 26 DIN 2000.docxACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ÎN BAZA OG 26 DIN 2000.docx

   ACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE FUNDAŢII ÎN BAZA OG 26 DIN 2000.docxACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE FUNDAŢII ÎN BAZA OG 26 DIN 2000.docx

    ACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE SINDICAT.docxACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE SINDICAT.docx

     CERERE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII O.G. 26 DIN 2000.docCERERE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII O.G. 26 DIN 2000.doc

    CERERE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII OG 26 DIN 2000.docCERERE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII OG 26 DIN 2000.doc

 

   Cererile privitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial se depun la registratura, în  cadrul programului de lucru cu publicul.

   CERERILE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ ÎN MOD OBLIGATORIU ADRESA LA CARE SĂ FIE COMUNICATE CITAȚIILE / HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ, PURTÂND MENȚIUNEA DE ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ.

  SE RECOMANDĂ SĂ FIE INDICATE ȘI ALTE DATE DE CONTACT: nr. telefon, e-mail.


FORMULAR CERERE CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL.docFORMULAR CERERE CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL.doc

 FORMULAR CERERE EXTRAS DIN REGISTRUL SPECIAL.docFORMULAR CERERE EXTRAS DIN REGISTRUL SPECIAL.doc


Certificatele de înscriere în registrul special, actul de descărcare a lichidatorului și extrasele din registrul special se preiau de la serviciul arhivă.


DECLARAŢIA ANUALĂ, ÎNCHEIATĂ ÎN FORMĂ AUTENTICĂ, PRIVIND BENEFICIARII REALI AI ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR SE VA COMUNICA MINISTERULUI JUSTIŢIEI, LA ADRESA: SECTOR 5 BUCUREŞTI, STR. APOLODOR NR. 17, ÎN TEMEIUL DISPOZIŢIILOR ART. 34^4 DIN O.G. NR. 26/2000, MODIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 129/2019.​


Cererea de definitivare a unei hotărâri judecătoreşti
DEFINITIVAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI.docDEFINITIVAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI.doc

 

 

 Model cerere certificat grefa.docModel cerere certificat grefa.doc

 Model cerere copie hotarare.docModel cerere copie hotarare.doc

 Model cerere copie inscrisuri.docModel cerere copie inscrisuri.doc

 Model cerere copie minuta.docModel cerere copie minuta.doc

  Model cerere definitiva.docModel cerere definitiva.doc