Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :21253/325/2016
Data inregistrarii29.08.2016
Data ultimei modificari:03.10.2017
Sectie:SECŢIA a II -a CIVILĂ
Materie:Litigii cu profesioniştii
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
DAVID VALENTIN MIRCEAContestator
SECAPITAL SARL PRIN KRUK ROMANIA SRLIntimat

Şedinţe

25.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C5C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul David Valentin-Mircea, în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.r.l. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 1188/2016, înregistrat pe rolul B.E.J Bociort Crina. Obligă pe intimată să achite contestatorului suma de 3055 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei, achitată cu chitanţa seria 155243 nr. 8771059/08.09.2016, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Executorie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată azi, 25.05.2017, potrivit art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  5465/2017  25.05.2017

12.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C5C
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 25.05.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.05.2017

07.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C5C
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amănă cauza la data de 12.05.2017
Document: Încheiere de şedinţă    07.04.2017

03.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C5C
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 07.04.2017
Document: Încheiere de şedinţă    03.03.2017

20.01.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C5C
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 03.03.2017
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2017

18.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C5C
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: În baza art. 400 din Codul de procedură civilă repune cauza pe rol şi fixează termen de judecată la data de 20.01.2017, pentru când se citează contestatoarea cu menţiunea de a depune condiţiile generale ale contractului de credit, iar intimata se citează cu aceeaşi menţiune, precum şi cu cea de a preciza data declarării scadenţei anticipate a creditului, de a depune notificarea prin care s-a declarat scadenţa anticipată a creditului, să indice dacă s-a emis o astfel de notificare şi să depună dovada comunicării către contestator a acestei notificări, precum şi să justifice modul de calcul al debitului ce face obiectul executării silite. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 18.11.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    18.11.2016

04.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C5C
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.11.2016
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    04.11.2016


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
17/07/2017 SECAPITAL SARL PRIN KRUK ROMANIA SRL, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.