Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

PROGRAMUL CU PUBLICUL

PE PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI
3 AUGUST 2020 – 31 AUGUST 2020

Conform art. 178 alin. 3 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, având în vedere şi prevederile art. 1 pct. 16 din Hotărârea nr. 734/2020 a Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la durata vacanţei judecătoreşti aferente anului calendaristic 2020, prin Decizia nr. 20 din 31.07.2020 emisă de Președintele Judecătoriei Târgu Secuiesc, s-a stabilit programul cu publicul la registratură şi arhivă pe durata vacanţei judecătoreşti vizând perioada 3 august 2020 - 31 august 2020, după cum urmează:

   - în zilele de marţi, între orele  9:00-11:00

- în zilele de joi, între orele 9:00-11:00


     Conducerea Judecătoriei Târgu Secuiesc


COMUNICAT

27.07.2020

 

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 136/2020 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de judecată, în ceea ce priveşte,

Investirea Judecătoriei Târgu Secuiesc cu acţiunile prevăzute de art. 16 şi art. 17 din Legea nr.136/2020,

Respectarea termenelor de judecată a acestora – 24 de ore şi 48 de ore – şi buna desfăşurare a judecăţii acestor acţiuni, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 1. Cererea cu care instanţa va fi investită, se va transmite în format şi prin mijloace electronice, pe următoarea adresă de e-mal: jud.tgsecuiesc@just.ro

 2. Cererea de investire a instanţei - în funcţie de situaţia fiecărei persoane ce va investi instanţa, se impune a cuprinde,  în completarea celor dispuse de art. 194 Cod procedură civilă şi următoarele date, necesare efectuării de către completul de judecată a citării şi comunicării actelor de procedură:

- adresa de e-mail şi/sau  nr. de telefon,  al persoanei ce sesizează instanţa.

            Cu deosebită consideraţie.

 

PREŞEDINTE

 RAMONA SAVU

 Emis astăzi, 27.07.2020

 

 

ANUNŢ 22.06.2020

-          Pentru evitarea aglomerărilor de persoane în incinta Judecătoriei Târgu Secuiesc şi având în vedere lipsa de personal ca urmare a măsurilor luate de Direcţia de Sănătate Publică Covasna privind izolarea întregului personal al Judecătoriei Târgu Secuiesc până la data de 30 iunie 2020, se suspendă activitatea cu publicul în cadrul compartimentelor registratură şi arhivă.

-           Cererile de orice fel se pot depun  la judecătoria Târgu Secuiesc prin serviciile poştale , fax la numărul de fax: 0267-361259, sau email  jud.tgsecuiesc@just.ro.

-           Până la data de 30.06.2020, în ceea ce priveşte dosarele înregistrate după data de 18.06.2020, se vor judeca dosarele care au caracter urgent , respectiv ordin de protecţie, ordonanţă președințială urgentă, suspendare provizorie executare silită şi cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

-          Având în vedere că în data de 18.06.2020, pentru care erau stabilite termene de judecată, s-a realizat dezinfectarea întregii clădiri în care judecătoria îşi desfășoară activitatea, conform procesului verbal, nefiind posibilă în această dată, accesul în cadrul instanţei pentru nici o persoană , în dosarele în care era stabilit termen de judecată pentru data de 18.06.2020 se va întocmi proces verbal cu cele arătate urmând a se acorda termen de judecată în vederea continuării judecăţii lor , făcându-se menţiune despre acest aspect şi în sistemul ECRIS.

 

 

                                                              Judecător delegat la Judecătoria Târgu Secuiesc

                                                                       Judecător BARTHA KINGA AGOTAComunicat extras - Decizia  nr. 13 -reluare activitate instanţă după pandemie.pdfComunicat extras - Decizia nr. 13 -reluare activitate instanţă după pandemie.pdf -15.05.2020

Hotărârea nr. 44 din 4.05.2020 a Curţii de Apel Braşov.pdfHotărârea nr. 44 din 4.05.2020 a Curţii de Apel Braşov.pdf

Hot. CSM  nr. 417 din 24.03.2020 referitor la cauzele ce se judecă pe durata stării de urgenţă.pdfHot. CSM nr. 417 din 24.03.2020 referitor la cauzele ce se judecă pe durata stării de urgenţă.pdf

Hotararea Curtii de Apel Brasov nr. 40 - modificare lista obiecte ce se judeca SU.pdfHotararea Curtii de Apel Brasov nr. 40 - modificare lista obiecte ce se judeca SU.pdf

COMUNICAT 19.03.2020.pdfCOMUNICAT 19.03.2020.pdf

Hot. 39 - masuri stare de  urgenta.pdfHot. 39 - masuri stare de urgenta.pdf

Decizie - Judecarea doar a cauzelor urgente şi suspendarea programului cu publicul, începând cu 16.03.2020-04.05.2020.pdfDecizie - Judecarea doar a cauzelor urgente şi suspendarea programului cu publicul, începând cu 16.03.2020-04.05.2020.pdf

 Ordin de serviciu - măsuri prevenire infectare cu virus COVID-19.pdfOrdin de serviciu - măsuri prevenire infectare cu virus COVID-19.pdf


​Lista de ședințe
Atenţie! Şedinţele programate pe data de 18.06.2020 vor fi reprogramate, urmând ca toate părţile să fie citate pentru noul termen de judecată stabilit.
Accesul este interzis în clădire până la efectuarea dezinfectării, ca urmare a depistării infectării cu virusul Covid 19.


     Având în vedere situația de urgență care s-a ivit din cauza infectării cu COVID 19 a personalului de la Judecătoria Târgu Secuiesc, vă informăm că se suspendă activitatea la compartimentul arhivă/registratură, în perioada 19-28 iunie 2020, cu excepţia cauzelor urgente (ordonanţe preşedinţiale, ordine de protecţie, suspendare provizorie executare silită, precum şi atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi), care pot fi trimise pe cale electronică sau fax.

COMUNICAT

                                                                    03.03.2020

 

În scopul prevenirii infectării cu Coronavirus (COVID-19), vă informăm că la nivelul Judecătoriei Târgu Secuiesc a fost elaborat un plan de măsuri care cuprinde, printre altele:

Programul cu publicul la compartimentele: Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul instanţei este stabilit zilnic între orele 9-11.

Se recomandă justiţiabililor, reprezentanţilor legali/convenţionali ai acestora ca prezentarea la sediul instanţei să se facă numai în cazurile în care sunt stabilite termene de judecată, termene pentru audierea de martori sau pentru depunerea de înscrisuri a căror caracter este urgent.

Se recomandă stabilirea unei distanţe de cel puţin un metru între angajaţii acestor servicii şi persoanele din exteriorul instanţei.

Obţinerea de informaţii referitoare la cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc sau orice alte informaţii se va realiza fie telefonic, fie informatic de pe Portalul instanţei de judecată.

 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

                                                                                     Judecător Crăciun Mariana Lizabela

Ministerul Sanatatii - CORONAVIRUS.DOCXMinisterul Sanatatii - CORONAVIRUS.DOCX


Comunicat 29.01.2020


Preşedintele Judecătoriei Târgu Secuiesc, în temeiul art. 13 raportat la art. 7 lit. p din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015, a convocat  la data de 29 ianuarie 2020, ora 1230,  Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul Judecătoriei Târgu Secuiesc, în vederea adoptării unei poziţii,  ca urmare a propunerii legislative adoptate de către Parlamentul României, privind eliminarea pensiile speciale ale magistraţilor şi ale personalului auxiliar de specialitate.

Potrivit art. 17 alin. 9 din Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Adunarea Generală de astăzi este legal constituită prin prezenţa majorităţii judecătorilor.

Au fost prezenţi următorii judecători: Ramona Savu - preşedinte, Crăciun Mariana Lizabela, Vasile Liviu Daniel şi Vlase Gheorghe, lipsă domnul judecător Albă Bogdan Ovidiu aflat în concediu de odihnă.

În unanimitate de voturi,

 HOTĂRĂŞTE


 1. Începând cu data de 29 ianuarie 2020 pe perioada nedeterminată, se suspendă parţial activitatea, urmând a se judeca doar cauzele urgente şi prevăzute în anexa ce face parte integrantă a acestei hotărâri.

2. Susţinem forma de protest a personalului auxiliar de specialitate.

Pe perioada suspendării activităţii, programul de lucru cu publicul la compartimentele arhivă şi registratură se va desfăşura zilnic între orele 09:00 şi 10:30.


O B I E C T U L

cererilor având caracter urgent şi care se vor judeca începând cu data de 29 ianuarie 2020, dată de la care se suspndă parţial activitatea potrivit Hotărârii Adunării Generale a judecătorilor nr. 1 din 29 ianuarie 2020

1. În materie civilă, litigii cu profesuionişti, minori şi familie:

2. În materie penală:

 

- ordonanţe preşedinţiale;

- cerere de valoare redusă

- obligaţii de întreţinere de orice fel;

- stabilire domiciliu minor;

- stabilire program de vizită minor;

- căsătorie minor;

- ordin de protecţie;

- tutelă;

- curatelă;

- punere sub interdicţie;

- asigurare dovezi;

- contestaţii la executare;

- suspendarea executării silite;

- ordonanţe de plată;

- sechestru asigurător;

- sechestru judiciar

- poprire asiguratorie;

- validare poprire

- autorizare intrare în încăperi

- încuviinţare executare silită;

- evacuare prevăzută de artr.1041 N.C.P.C.

- acţiuni posesorii

- contestaţie în anulare

- completarea/lămurire hotărâre

- acordare personalitate juridică asociaţii şi fundaţii;

- plângeri contravenţionale;

 

- Cereri de percheziţie şi interceptări;

- Obţinere date financiare; art.143 C.P.P.

- Propunere arestare preventivă a inculpatului sau învinuitului

- Prelungi rea duratei arestării preventive;

- Prelungirea altor măsuri ( obligaţia de a nu părăsi ţara/locaţia)

- Înlocuire măsură preventivă;

- Revocare măsură preventivă;

- Constatarea încetării de drept a măsurilor preventive;

- Cererea de liberare provizorie sub control judiciar;

- Cererea de liberare provizorie pe cauţiune;

- Revocarea eliberării provizorii;

- Luarea măsurii obligării la tratament medical

- Luarea măsurii internării medicale;

- Înlocuirea sau încetarea internării medicale;

- Revocarea măsurilor de siguranţă;

- Internarea medicală;

- Obligarea la tratament medical;

- Contestaţie la executare;

- Întrerupere executare pedeapsă;

- Amânare executare pedeapsă;

- Toate cauzele penale cu arestaţi;

 

Proces-verbal adunare generală locală 3.02.2020.docProces-verbal adunare generală locală 3.02.2020.doc

Comunicat Sindicat Dicasterial.pdfComunicat Sindicat Dicasterial.pdf

Hotărârea nr. 2 AG din 07.02.2020.docHotărârea nr. 2 AG din 07.02.2020.doc

Menţinere protest 10.02.2020 personal auxiliar de specialitate.docxMenţinere protest 10.02.2020 personal auxiliar de specialitate.docx

anexa cauze urgente.docanexa cauze urgente.doc

adoptare măsuri protest începând cu 17.02.2020 personal auxiliar de specialitate.docxadoptare măsuri protest începând cu 17.02.2020 personal auxiliar de specialitate.docx

 ​
TDS

         Aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice(e-mail) sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri:


         Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Târgu Secuiesc sau se poate trimite prin e-mail la adresa jud-tgsecuiesc-reg@just.ro sau fax 0267-361259.
         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.

          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet: 


          Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:


          Corespondenţa actelor de procedură se poate face exclusiv prin adresa registraturii:

  
 
         Vă rugăm ca toate actele transmise instanţei prin e-mail să fie în format pdf.Informaţii de interes public


Contact