Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Târgu Neamţ funcţionează în oraşul cu aceeaşi denumire, având sediul pe bd. Mihai Eminescu, bl. M11, sc. C (fostul sediu al Bankcoop SA), judeţul Neamţ.  

Judecătoria Târgu Neamţ face parte din circumscripţia Tribunalului Neamţ având arondate 15 comune şi oraşul Târgu Neamţ.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Judecătoria Târgu Neamţ este operator de date cu caracter personal cu numărul 3076.

Pentru mai multe detalii consultaţi această secţiune a portalului.


 


Actualitate


IMPORTANT! 

Liste de şedinţă (perioada stării de alertă) - Nou!Hotărârea CSM nr.734/12.05.2020​ privind activitatea administrativ-judiciară a instanţelor judecătoreşti în perioada 15.05.2020-31.08.2020​


  
Liste de şedinţă (perioada stării de urgenţă)
 

    

 


 

 


 
Sedinţele de judecată din data de 24.03.2020 complet C2cfmf şi Camera de consiliu C2 sunt suspendate de drept. 
Sedinţele de judecată din data de 25.03.2020 complet C8cfmf şi Camera de consiliu C8 sunt suspendate de drept.

 


 

 

 

 

 

 

 
Extras din Hotărârea nr. 4/12.03.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Judecătoria Târgu Neamţ cu privire la activitatea din perioada 16-31.03.2020

 

 
 
Comunicat privind măsurile luate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 la Judecătoria Tîrgu Neamţ
Concurs de promovare în funcţii a personalului auxiliar 09.05.2020

 

 

 

 


 


 


 

I M P O R T A N T

          Potrivit art 40 din O.U.G.80/2013 Privind taxele Judiciare de Timbru:

              (1)  Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.”


 

 

 
În perioada 01.07.2019-31.08.2019, Compartimentul Arhivă-Registratură al Judecătoriei Tîrgu Neamţ va avea următorul program:                 
 
1. Primiri acţiuni - Marți și joi, între orele 10-12         
 
2. Relaţii cu publicul şi eliberări de acte - Marți și joi, între orele 10-12

3. Eliberări certificate - Zilnic, între orele 11-12

 
4. Program pentru avocați, consilieri juridici și experți tehnici în vederea consultării dosarelor și depunerii de înscrisuri la dosare - Miercuri, între orele 10-12

 
 

Nou!Anunț concurs privind ocuparea unor funcții de conducere organizat de Curtea de Apel Bacău(25.05.2019)

 

 
Comunicat privind ziua de 25 octombrie 2018 

 

 
Ziua uşilor deschise

  
   
Anunț - lista posturilor de judecător în privința cărora se poate dispune suplimentarea

 

 

 

 
În perioada 02.07.2018-31.08.2018, Compartimentul Arhivă-Registratură al Judecătoriei Tîrgu Neamţ va avea următorul program:                 
 
1. Primiri acţiuni - Marți și joi, între orele 10-12         
 
2. Relaţii cu publicul şi eliberări de acte - Marți și joi, între orele 10-12

3. Eliberări certificate - Zilnic, între orele 11-12

 
4. Program pentru avocați, consilieri juridici și experți tehnici în vederea consultării dosarelor și depunerii de înscrisuri la dosare - Miercuri, între orele 10-12

 

 
Ghiduri justițiabili și practicieni 2018

Justitiabili - modele de cereri in materia dreptului civil
Justitiabili - modele de cereri in materia dreptului familiei
Justitiabili - modele de cereri in materia dreptului muncii
Justitiabili - modele de cereri in materia dreptului penal
Justitiabili - modele de cereri in materia dreptului procesual civil
Justitiabili - modele de cereri in materia insolventei
Justitiabili - modele de cereri in materia societati comerciale
Practicieni - modele de acte procedurale in materie civila
Practicieni - modele de acte procedurale in materie penala instante
Practicieni - modele de acte procedurale in materie penala parchete
Ghid privind acte de procedura penala parchete  
 
Anunț privind posturile vacante disponibile pentru transferul personalului auxiliar de specialitate de la alte instanțe din țară la data de 01.03.2018
  
   
Anunţ şi comunicat privind ziua de 25 octombrie 2017 

 

 
Ziua uşilor deschise
Materiale informative pentru justițiabili
 
 Începând cu data de 03.04.2017, Compartimentul Arhivă-Registratură al Judecătoriei Tîrgu Neamţ va avea următorul program:                 
 
 
 
1. Primiri acţiuni - Luni-Vineri, între orele 9-11           
 
 
 

2. Relaţii cu publicul şi eliberări de acte - Luni-Vineri, între orele 9-13

 
 
 
3. Eliberări certificate - Luni-Vineri, între orele 9-11
 
 
 

Cerere de înscriere la concurs (18.02.2017)
Declarație pe proprie răspundere (18.02.2017)


 Anunţ şi comunicat privind ziua de 25 octombrie 2016 - Ziua europeană a justiţiei - Ziua uşilor deschise
 
 
Comunicat privind protestul magistraţilor din cadrul Judecătoriei Târgu Neamţ(10.10.2016)
Hotărârea nr. 5/2016 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Judecătoria Târgu Neamţ
 
 

 
Comunicat privind protestul magistraţilor din cadrul Judecătoriei Târgu Neamţ(20.09.2016)
Hotărârea nr. 2/2016 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Judecătoria Târgu Neamţ
Hotărârea nr. 4/2016 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Judecătoria Târgu Neamţ


 


 
 
 
 
>>>Anunţ<<<
Pentru asigurarea activităţilor prevăzute art.52 alin. 6, art. 123 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, se stabileşte următorul
PROGRAM
- pentru primirea dosarelor de candidatură
     - în perioada 18.04.2016-26.04.2016: orele 10-18
     - pe data de 27.04.2016: orele 10-24
- contestațiile prev. de art. 54 din Legea nr. 115/2015 se primesc până la data de 29.04.2016
Grefier delegat, doamna Paşcu Balazs Antonela 
 

 
 
 

>>>Anunț privind concursul pentru ocuparea posturilor de grefier cu studii superioare juridice din 27.02.2016<<<

 

 

 

Începând cu luna ianuarie 2016, Compartimentul Arhivă-Registratură al Judecătoriei Târgu Neamţ va avea următorul program:

 

Primiri acţiuni

 

Luni- Joi, între orele 9-11

 

Relaţii cu publicul şi eliberări de acte

 

Luni- Joi, între orele 9-13

 

Eliberări certificate

 

Luni- Joi, între orele 9-11

 

Avocaţi, consilieri juridici şi experţi tehnici,
pentru studiere dosare şi depunere de acte

 

Vineri, între orele 9-11

 
 
 
>>>Anunţ<<<

În aplicarea dispoziţiilor art. 215 Noul Cod de procedură civilă cu referire la intervalul orar orientativ fixat  pentru strigarea cauzelor civile vă aducem la cunoştinţă că despre  acest intervalul orar vă puteţi informa telefonic  la instanţă, cu o zi înaintea şedinţei de judecată începând cu ora 14:00.

 
 

 
 
 

 
 
 

Având în vedere prevederile OMFP 720/22.05.2014 vă facem cunoscut că începând cu data de 01.07.2014 contul în care puteţi achita contravaloarea taxelor şi tarifelor pentru analizele şi serviciile laboratoarelor Institutului de Medicină Legală Iaşi este

RO33TREZ40620G330400XXXX deschis la Trezoreria Iaşi

 
>>>Anunţ<<<<

Vă aducem la cunoştinţă că în situaţia în care solicitaţi comunicarea la domiciliu a unor înscrisuri, este necesar să îndepliniţi obligaţiile prevăzute de lege (ex.: să depuneţi originalul hotărârii pentru definitivare, taxa judiciară de timbru etc.) şi să prezentaţi un plic cu timbru poştal în care să încapă corespondenţa şi care să fie autoadresat.

 


 


 

ÎNCEPÂND CU DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A
NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILĂ,
RESPECTIV DIN DATA DE 15.02.2013,
HOTÂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI
NU SE ÎNVESTESC CU FORMULĂ EXECUTORIE.

( a se vedea dispoz.art. 665 alin.7 din noul Cod de Procedură Civilă
" În partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite va fi adăugată formula executorie [...]", şi dispoz. art. 5 din Legea nr. 76/2012 "Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie. ")

 

 
Reguli de conduită ce trebuie respectate în sala de şedinţă
 
1. Pentru o bună desfăşurare a şedinţei de judecată, ar trebui să consultaţi lista dosarelor care se judecă în ziua respectivă, listă afişată la intrarea sălii de şedinţe sau la infochioşc. În dreptul fiecărui dosar este trecut numărul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.
2. Aduceţi cu dumneavoastră documentele de identitate, pentru identificarea în faţa instanţei de judecată.
3. Este interzis să aduceţi sau să consumaţi mâncare sau băutură în sala de şedinţă.
4. Este permis accesul numai pentru animalele care însoţesc persoanele cu dizabilităţi.
5. Trebuie să închideţi orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare. Închideţi telefonul mobil.
6. Nu fotografiaţi, nu înregistraţi şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta.
7. Este interzis să aduceţi arme în clădirea instanţei sau în sala de şedinţă. Poartă arme numai jandarmii care asigură paza şi ordinea publică în cadrul instanţelor.
8. Păstraţi liniştea în timp ce se desfăşoară şedinţa.
9. Nu folosiţi cuvinte jignitoare, înjurături, limbaj obscen sau rasist.
10. Vorbiţi clar şi destul de tare pentru ca judecătorii şi grefierul de şedinţă să poată auzi şi consemna tot ceea ce spuneţi. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul şedinţelor înregistrate audio-video.
11. Nu vă apropiaţi de masa completului de judecată fără permisiunea preşedintelui. Nu vă sprijiniţi braţele de masa completului, nu ţineţi mâinile în buzunare, nu mestecaţi gumă în timp ce vorbiţi cu instanţa.
12. Nu citiţi ziare, reviste sau cărţi în timpul desfăşurării şedinţei de judecată.
 

 
 
Reguli de conduită ce trebuie respectate în cadrul compartimentului registratură
 
Aici se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanţei, cu respectarea unor reguli:
1. respectaţi programul de lucru afişat la loc vizibil;
2. păstraţi o atitudine respectuoasă faţă de grefierii compartimentului, faţă de avocaţii prezenţi, faţă de grefierul de serviciu, faţă de orice altă persoană;
3. respectaţi regulile generale de politeţe când puneţi întrebări, vorbiţi pe un ton adecvat, aveţi răbdare până când grefierul vi se adresează;
4. declinaţi-vă identitatea, prezentaţi documentul care o atestă atunci când vă este cerut de către grefierul registrator sau de grefierul de serviciu (de ex. când doriţi să depuneţi cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanţei), pentru identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia.

 

 

Informaţii de interes public


Contact

Bd. Mihai Eminescu, bl. M11, sc.C, parter
Cod poştal 615200
Târgu Neamţ
jud. Neamţ

Telefon:
 +40233790844

Fax:
 +40233790696

E-mail:
 jud-targuneamt@just.ro