Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

  ​ Prezentare instaţă 

 

     Conducere

 

     Organizare

   

 


Actualitate

 

          COMUNICAT - Comunicat de presă

  

 

COMUNICAT DE PRESĂ
            Ca urmare a aprobării de către Camera Deputaților a unor proiecte de lege privind domeniul justiției cu ignorarea avizului negativ din partea CSM, a voinței exprimate de peste 4000 de magistrați și a recomandărilor Comisiei Europene,
            Respectiv ca urmare a promovării unei inițiative legislative pentru modificarea Codului penal și Codului de procedură penală care va duce la lipsirea organelor judiciare de instrumente juridice menite a asigura protecția victimelor și identificarea infractorilor, făcând astfel justiția penală ineficientă,
            Judecătorii din cadrul Judecătoriei Tîrgu Mureş au decis, în cadrul Adunării Generale, prin Hotărârea Adunării Generale nr. 5 din data de 18.12.2017, să își manifeste în mod public dezacordul față de acestea, timp de 30 minute, în tăcere şi cu robele pe braţ, în cursul zilei de luni, 18 decembrie 2017, la ora 17.00, în fața Palatului de Justiţie al Curţii de Apel Tîrgu Mureş.
   

          Cerere privind emiterea ordinului de protecție

         

 

          COMUNICAT - Comunicat de presă

   

 
          Cererile pentru dosarele înregistrate din anul 2013  -2017 se eliberează în termen de 5 zile (fără data înregistrării şi a eliberării).
          Cererile pentru dosare înregistrate până în 2012 se eliberează în termen de 10 zile.

 

 

           COMUNICAT - Info dosar

            
           Comunicat  - Hotărârea nr. 1 din 15.09.2016  - A.G.J. Judecătoria Târgu Mureș

 

                                       ANUNŢ.docx - privind cererile de divorţ prin acord

 

​ANUNŢ

 
 
            Vă facem cunoscut următoarele:
            Cererile de eliberare copii din dosar şi legalizare a hotărârilor pronunţate în dosarele care au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş până la data de 01.01.2014 vor fi soluţionate în termen de două săptămâni (10 zile lucrătoare), având în vedere faptul că dosarele arhivate ale instanţei până în anul 2013, inclusiv, sunt depozitate în spaţiul special amenajat al instanţei din localitatea Sîncraiul de Mureş şi raportându-ne la dotările materiale ale instanţei şi la personalul implicat în soluţionarea acestor cereri, deplasarea la depozitul mai sus amintit în vederea soluţionării cererilor se face o singură dată pe săptămână, respectiv în ziua de vineri a fiecărei săptămâni.
            Cererile de eliberare copii din dosar şi legalizare a hotărârilor pronunţate în dosarele care au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş ulterior datei de 01.01.2014 până în prezent, se vor soluţiona în termenul prevăzut de ROIJ (aprobat prin HCSM 1375/2015), art. 161, alin.1 (cel mult 3 zile), cu precizarea că ziua în care se înregistrează cererea şi ziua în care se eliberează nu se iau în calculul termenului mai sus menţionat.

                                                     

          

          Anunț privind alegerile locale 2016 - ANUNȚ

 

 

      NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

                                        Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

                                            – FORMULARE –

 
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă – instituită de Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu completările ulterioare) – sunt utilizate unele formulare standard (formularul de cerere; formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere; formularul de răspuns).
Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C din 29 ianuarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2013 (click aici pentru download) au fost aprobate formularele utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă.
 
 
Anexa 1 – Formular pentru cerere - utilizat de reclamant (.doc) – download aici
IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de cerere
 
1. Instanţa judecătorească
La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.
 
2. Identificarea părţilor
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă, părţile nu au obligaţia de a fi reprezentate de avocat.
Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este cazul, înscrisurile depuse de dumneavoastră. Pârâtului i se oferă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere.
 
3. Informaţii privind cererea introductivă
Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizării instanţei sau cele care sunt menţionate la art. 1.025 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare (cererile în materie fiscală, vamală sau administrativă; cererile privind angajarea răspunderii statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească vă va informa în acest sens, iar, dacă nu vă retrageţi cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.
3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei principale, fără a preciza şi dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii.
3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să indicaţi valoarea estimativă a acesteia.
3.3.1. În cazul în care pretindeţi dobânzi contractuale (de exemplu, în cazul unui credit), vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care ar trebui să curgă dobânda. În cazul în care solicitaţi plata unor dobânzi diferite, trebuie să completaţi rata dobânzii şi perioadele în care ar trebui să curgă fiecare dintre dobânzi.
3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă dobânda legală.
3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
 
4. Detalii privind cererea
4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii dumneavoastră.
4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii, într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor pe care le chemaţi în judecată, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă.
4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
4.3. Dezbaterea orală
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
 
5. Data şi semnătura
Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de cerere pe ultima sa pagină.
File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
Anexa 3 – Formular de răspuns – utilizat de pârât (.doc) - download_aici
IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de răspuns
 
1. Împotriva dumneavoastră s-a depus o cerere în conformitate cu procedura cu privire la cererile de valoare redusă.
Puteţi răspunde cererii reclamantului prin completarea părţii a II-a a prezentului formular de răspuns.
Puteţi să răspundeţi pretenţiilor reclamantului şi fără a utiliza prezentul formular de răspuns, prin orice alt mijloc adecvat. În cazul în care recurgeţi la alt mijloc pentru a răspunde pretenţiilor reclamantului, prezentul formular de răspuns vă poate ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
Răspunsul dumneavoastră trebuie depus la instanţă/trimis instanţei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului formular de răspuns.
În cazul în care nu trimiteţi un răspuns în termen de 30 de zile, instanţa pronunţă o hotărâre, în raport cu actele aflate la dosar. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept.
Formularul de răspuns este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
Citiţi şi instrucţiunile cuprinse în formularul de cerere; acestea vă pot ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
 
2. Probe
Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de răspuns, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi.
Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
 
3. Dezbaterea orală
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de răspuns sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
 
4. Cerere reconvenţională
În cazul în care doriţi să introduceţi cerere reconvenţională, vă rugăm să completaţi şi să ataşaţi un alt formular, formularul de cerere, cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
 
5. Cheltuieli de judecată
În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
 
6. Alte informaţii
La această rubrică puteţi rectifica sau completa datele dumneavoastră personale (de exemplu: date de contact, reprezentant).
 
7. Data şi semnătura
Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de răspuns pe ultima sa pagină.
 
File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
 

Informaţii de interes public


Contact

 

     Contact