Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

  ​ Prezentare instaţă 

 

     Conducere

 

     Organizare

   

 


Actualitate

 

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL


ÎN PERIOADA VACANȚEI JUDECĂTOREȘTI

 1 IULIE-31 AUGUST 2019 

 

       

      ______________________________________________________________________________________

 

Nr. 4P/01.03.2019
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
În cadrul întâlnirii Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Tîrgu Mureș din data de 1 martie 2019, cu majoritate de voturi, s-a decis adoptarea unei noi forme de protest pentru perioada 4 - 15 martie 2019, respectiv suspendarea ședințelor de judecată timp de o jumătate de oră, în intervalul 10:00 - 10:30.
 
JUDECĂTORIA TÎRGU MUREȘ
BIROUL DE INFORMAȚII ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
 
 
___________________________________________________________________
 
Nr. 3P/26.02.2019
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Judecătorii din cadrul Judecătoriei Tîrgu Mureș, întruniţi în Adunarea Generală din data de 25.02.2019, cu unanimitate de voturi, au decis exprimarea publică a dezacordului cu privire la modul lipsit de transparență în care a fost adoptată O.U.G. nr. 7/2019, precum și cu privire la efectele pe care acest act normativ le-ar putea avea asupra actului de justiție și în final asupra cetățenilor României.
Astfel, prin solicitarea avizării proiectului ordonanței de urgență de către Consiliului Superior al Magistraturii cu doar o zi înainte de adoptarea lui, a fost ignorat rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenţei justiţiei.
Modificările aduse prin O.U.G. nr. 7/2019 nu acționează în scopul declarat în expunerea de motive și preambulul ordonanței, fiind arbitrară față de expunerea de motive, cu excepția prevederilor privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii.
Se încearcă scoaterea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție de sub conducerea Parchetului General, urmărindu-se constituirea unui „Parchet Extraordinar”. Este prejudiciat astfel statutul constituțional al procurorilor prin încălcarea principiului controlului ierarhic consacrat de Constituție.
În condițiile nedefinirii termenului „bună reputație”, în lipsa căreia magistratul va fi eliberat din funcție, s-a considerat că această modificare aduce o atingere gravă și imprevizibilă statutului judecătorilor și procurorilor.
Colegiile de conducere nu vor putea să ia hotărâri și implicit măsuri administrative (de multe ori urgente) în materiile care nu sunt acoperite de legi, ducând astfel la blocaje a activităţii instanțelor. 
Pentru exprimarea nemulțumirii față de cele arătate mai sus, Adunarea Generală a decis ca măsură de protest ieșirea judecătorilor în fața Palatului de Justiție din Târgu Mureș, zilnic, în perioada 26 februarie 2019 – 1 martie 2019, de la orele 16:00.
 
JUDECĂTORIA TÎRGU MUREȘ
BIROUL DE INFORMAȚII ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
 
 
_________________________________________________________________

 

  

ÎNCEPÂND CU DATA DE
21 DECEMBRIE 2018,
JUDECĂTORIA TÂRGU MUREŞ
VA FUNCŢIONA ÎN SEDIUL PROVIZORIU SITUAT ÎN TÂRGU MUREŞ,
STR. JUSTIŢIEI, NR. 1, ETAJ 1, JUDEŢUL MUREŞ, AVÂND ÎN VEDERE LUCRĂRILE DE INTERVENŢII/EXTINDERE LA SEDIUL INSTANŢEI
 

          COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 01.03.2019 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TÎRGU MUREȘ

 

          COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 25.02.2019 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TÎRGU MUREȘ

 

          COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 29.10.2018 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TÎRGU MUREȘ

 

          Ziua porților deschise - Broșură

 

          Organizarea sistemului judiciar

 

          Admiterea în magistratură

 

          Organigrama CSM 

 

 

      Informaţii privind REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

           Vă rugăm să accesaţi documentul aici.

 

     Cererile de eliberare copii din dosar şi legalizare a hotărârilor pronunţate în dosarele care au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş în perioada 2014 - 2018 vor fi soluţionate în termen de 5 zile, cu precizarea că ziua în care se înregistrează cererea şi ziua în care se eliberează se iau în calculul termenului mai sus menţionat.

 
     Cererile de eliberare copii din dosar şi legalizare a hotărârilor pronunţate în dosarele care au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş până în anul 2013 se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare, cu precizarea că ziua în care se înregistrează cererea şi ziua în care se eliberează se iau în calculul termenului mai sus menţionat,  având în vedere faptul că dosarele arhivate ale instanţei până în anul 2013, inclusiv, sunt depozitate în spaţiul special amenajat al instanţei din localitatea Sîncraiul de Mureş şi raportându-ne la dotările materiale ale instanţei şi la personalul implicat în soluţionarea acestor cereri, deplasarea la depozitul mai sus amintit în vederea soluţionării cererilor se face o singură dată pe săptămână.
 
        Regulament privind protecţia datelor cu caracter personal obţinute prin utilizarea mijloacelor video.
Vă rugăm să accesaţi documentul  aici

          

           COMUNICAT - Comunicat de presă - 08.06.2018

 

           COMUNICAT - Comunicat de presă      

 

           COMUNICAT - Comunicat de presă

 

           COMUNICAT - Info dosar

         

 

 

           ANUNŢ.docx - privind cererile de divorţ prin acord

 

     ANUNȚURI                                                                                                                                                      

 

          ANUNȚ - Depunerea şi înregistrarea actelor de procedură

 

          ANUNȚ - Procedura de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei

 

          ANUNȚ- Procedură eliberare copii

 

          ANUNŢ - eliberare copii legalizate de pe hotărârile judecătoreşti

 

          ANUNŢ - Norme de conduită în instanţă

 

          ANUNŢ - Procedura de comunicare la cererea părţilor a încheierilor de şedinţă şi hotărârilor judecătoreşti

                            în format electronic

 

     EVENIMENTE                                                                                                                                                 

 

          Agenda întâlnirii profesionale periodice - Sighișoara          Listă participanți          Sala de conferință

 

 

    

 

      NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

                                        Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

                                            – FORMULARE –

 
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă – instituită de Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu completările ulterioare) – sunt utilizate unele formulare standard (formularul de cerere; formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere; formularul de răspuns).
Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C din 29 ianuarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2013 (click aici pentru download) au fost aprobate formularele utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă.
 
 
Anexa 1 – Formular pentru cerere - utilizat de reclamant (.doc) – download aici
IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de cerere
 
1. Instanţa judecătorească
La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.
 
2. Identificarea părţilor
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă, părţile nu au obligaţia de a fi reprezentate de avocat.
Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este cazul, înscrisurile depuse de dumneavoastră. Pârâtului i se oferă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere.
 
3. Informaţii privind cererea introductivă
Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizării instanţei sau cele care sunt menţionate la art. 1.025 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare (cererile în materie fiscală, vamală sau administrativă; cererile privind angajarea răspunderii statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească vă va informa în acest sens, iar, dacă nu vă retrageţi cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.
3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei principale, fără a preciza şi dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii.
3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să indicaţi valoarea estimativă a acesteia.
3.3.1. În cazul în care pretindeţi dobânzi contractuale (de exemplu, în cazul unui credit), vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care ar trebui să curgă dobânda. În cazul în care solicitaţi plata unor dobânzi diferite, trebuie să completaţi rata dobânzii şi perioadele în care ar trebui să curgă fiecare dintre dobânzi.
3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă dobânda legală.
3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
 
4. Detalii privind cererea
4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii dumneavoastră.
4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii, într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor pe care le chemaţi în judecată, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă.
4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
4.3. Dezbaterea orală
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
 
5. Data şi semnătura
Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de cerere pe ultima sa pagină.
File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
Anexa 3 – Formular de răspuns – utilizat de pârât (.doc) - download_aici
IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de răspuns
 
1. Împotriva dumneavoastră s-a depus o cerere în conformitate cu procedura cu privire la cererile de valoare redusă.
Puteţi răspunde cererii reclamantului prin completarea părţii a II-a a prezentului formular de răspuns.
Puteţi să răspundeţi pretenţiilor reclamantului şi fără a utiliza prezentul formular de răspuns, prin orice alt mijloc adecvat. În cazul în care recurgeţi la alt mijloc pentru a răspunde pretenţiilor reclamantului, prezentul formular de răspuns vă poate ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
Răspunsul dumneavoastră trebuie depus la instanţă/trimis instanţei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului formular de răspuns.
În cazul în care nu trimiteţi un răspuns în termen de 30 de zile, instanţa pronunţă o hotărâre, în raport cu actele aflate la dosar. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept.
Formularul de răspuns este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
Citiţi şi instrucţiunile cuprinse în formularul de cerere; acestea vă pot ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
 
2. Probe
Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de răspuns, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi.
Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
 
3. Dezbaterea orală
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de răspuns sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
 
4. Cerere reconvenţională
În cazul în care doriţi să introduceţi cerere reconvenţională, vă rugăm să completaţi şi să ataşaţi un alt formular, formularul de cerere, cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
 
5. Cheltuieli de judecată
În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
 
6. Alte informaţii
La această rubrică puteţi rectifica sau completa datele dumneavoastră personale (de exemplu: date de contact, reprezentant).
 
7. Data şi semnătura
Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de răspuns pe ultima sa pagină.
 
File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
 

Informaţii de interes public


Contact

 

     Contact