Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

​       

ANUNŢ
 
     Începând cu data de 01.01.2015 Judecătoria Târgu Jiu înregistrează separat, pe secţiile civilă şi penală, toate cererile adresate instanţei.
     Începând cu aceeaşi dată, toate dosarele nesoluţionate din anii 2014, 2013, 2012, 2011 ş.a., au fost transferate la secţiile corespunzătoare.
     In urma transferului, aplicaţia a adăugat automat la numărul dosarelor nesoluţionate o steluţă (*).
     Pentru a identifica dosarele nesoluţionate din anii menţionaţi (care isi continua judecata) vă rugăm să adăugaţi la numărul dosarului o steluta (*)
 
     De exemplu:
     Nr dosar nesoluţionat şi înregistrat până la 01.01.2015 de forma  /318/2014, după aceasta data vor fi găsite adăugând * (ex. /318/2014*)
     Dosarele noi, înregistrate după 01.01.2015, se caută aşa cum au fost  înregistrate.
 
Mulţumim pentru înţelegere.

 

 

                          CAUTARE DOSARE: (clic aici!) ​http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx 

 

 

 

                       Judecatoria Targu Jiu.JPG

          Judecătoria Tg-Jiu este autoritatea publică juridica din cadrul sistemului justitiei, subscrisa direct Tribunalului Gorj.

           In 1968 , la data înfiinţării Judecătoriei Tg. Jiu , atât această instanţă, cât şi tribunalul foloseau clădirea devenită în 1948 sediu pentru instanţele din Tg. Jiu . ​

          Cum am arătat şi în capitolul referitor la tribunal , în 1989 şi judecătoria si-a stabilit sediul la Drăgoieni. Folosea acolo etajul II al clădirii şi câteva spaţii la parter pentru săli de judecată şi ajhivă . Ca spaţiu - era mai încăpător decât în  vechiul sediu . Dar numai acesta reprezenta un avantaj . 
           In 1990 judecătoria a revenit în clădirea din Tg. Jiu , str. Victoriei , nr. 22 . Deşi s-a lucrat aici încă 6 ani , în condiţii de spaţiu identice , dar mult îmbunătăţite material , aveam de acum speranţa mutării . 
           Şi schimbarea sediului în 1995 a însemnat nu numai o clădire nouă , ci şi condiţii deosebite de muncă .

 

   1. LEGISLATIE

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢINAREA INSTANŢEI
 
            1. Constituţia României; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15014
            2. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a C.S.M cu modificările şi completările ulterioare;http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/169868
            3. Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară;http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53087
            4. Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor;http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53074
            5. Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti;http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57732
            6. Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public;http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
            7. Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27-2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687

 

 

   2. CONDUCERE: http://portal.just.ro/318/SitePages/organizare.aspx?id_inst=318#conducere

   3. ORGANIZARE: http://portal.just.ro/318/SitePages/organizare.aspx?id_inst=318#structura%20organizatorica

   4. CARIERĂ: http://portal.just.ro/54/SitePages/concursuri.aspx?id_inst=54

   5. STRATEGII NATIONALE PRIVIND SISTEMUL JUDICIAR:
   6. PROIECTE ŞI PROGRAME:6. PROIECTE ŞI PROGRAME:

 

 


Istoric

​      In baza noii organizări administrativ - teritorile a ţării şi a modificărilor constituţionale, pe lângă celelalte instanţe din noul creat judet Gorj, s-a înfiinţat şi Judecatoria Tg. Jiu.  Cadrul legisltiv şi pentru funcţionarea instanţelor de fond s-a structuri in jurul Legii nr. 58/27 dec. 1968 pentru organizare judecătorească.
     In competenţa judecătoriilor , ca instanţe de fond a fost dată soluţionarea tuturor priciniilor , în afara celor date prin lege în competenţa altor instanţe ( la acea dată puţine la număr ).
       Pentru judecătorie se creea astfel, competenţa generală în soluţionarea cauzelor de fond , aceasta fiind regula , dispoziţiile derogatorii fiind puţine la număr. 
       In aplicarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 59/1968 privind activitatea comisilor de judecată , judecătoria soluţiona, în ultimă instanţă , plângerile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea , în cauzele , nu puţine la număr, date în competenţa lor 
      Cauzele erau soluţionate în complet de judecător unic sau în complete de doi judecători , în funcţie şi de complexitatea lor . 
      Judecătorii erau aleşi în prima sesiune a Consiliilor populare judeţene, la propunerea Ministerului Justiţiei , pe o perioadă de 4 ani.       La soluţionarea litigiilor de muncă participau şi asesorii populari , aleşi si ei de consiliile populare judeţene , tot pe o perioadă de 4 ani.
      Rolul lor era , de acum , mult diminutat . Se poate spune că experienţa în activitatea productivă a acestora era folositoare judecătorilor pentru cunoaşterea specificului muncii în anumite unităţi economice. 
      Judecătoria Tg. Jiu şi-a început activitatea la 17 febr. 1968 , preluând-o de la fostul Tribunal Popular Raional Tg-. Jiu . 
      Teritorial , competenţa sa era însă cu mult mai mare decât fusese cea a celorlalte instanţe.
In raza sa de competenţă teritorială se aflau 59 comune şi anume : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Balta , Bârseşti , Bolboşi , Borăscu , Brătuia , Broşteni , Budeinei , Bumbeşti - Jiu , Călugăreni , Ceauru , Celei , Ciuperceni , Câlceşti , Căluicu , Cârbeşti Comeşti , Covrigi , Curtişoara , Dăneşti , Dobriţa, Drăgoieni,  Drăgoteşti , Glodeni , Godineşti , laşi - Gorj , loneşti , lormăneşti , Leleşti, Mătăsari , Miculeşti , Moi , Mueşeteşti , Negomir , Peşteana - Jiu , Peştişani , Pinoasa , Ploştina, Pocruia , Raci , Roşia - Jiu , Runcu , Samarineşti , Schela , Sâmbotin . Slivieleşti , Stăneşti , Teleşti , Tismana , Turceni ; Turcineşti , Urdari , Valea cu Apă, Văgiuelşti , Vălari. OA 
     Tot în circumscripţia acestei instanţe s-au aflat şi .otâ Tg. Jiu şi Motru , devenite ulterior municipii.
       După intrarea în vigoare a H C M nr. 112/1977 .numărul comunelor din raza de activitate a acestei instanţe , s-a redus la 36 , rămânând astfel pană în 1991 .
Reducerea numărului comunelor s-a făcut prin desfiinţarea unor comune ca unităţi administrativ - teritoriale şi transformarea lor in sate . 
      In perioada 1977 - 1992 erau în competenţa teritorială a Judecătoriei Tg. Jiu comunele : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Bâlteni , Bolbosi , Borăscu , Brăneşti , Bumbeşti - Jiu , Cătunele , Ciuperceni , Câlnic, Dăneşti , Drăgoteşti , Fărcăşeşti , Glogova , Godineşti , loneşti , Leleşti , Mătăsari , Muşeteşti , Negomir , Padeş , Peştişani , Plopsoru , Runcu , Samarineşti , Schela , Urdari şi Văgiuleşti şi oraşele Tg. Jiu , Motru si Rovinari     După 1997 , sfera de competenţă teritorială a Judecătoriei Tg.Jiu , se întindea asupra localităţilor : municipiul Tg. Jiu , oraşele Rovinari, Bumbeşti - Jiu , Tismana si comunele : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Bâlteni , Brăneşti , Ciuperceni , Câlnic , Dăneşti , Fărcăşeşti , Godineşti , loneşti , Leleşti , Muşeteşti , Negomir , Peştişani , Plopsor , Runcu , Schela, Stăneşti , Teleşti , Turceni , Turcineşti şi Urdari.Dintre toate instanţele din judeţ , Judecătoria Tg. Jiu are cele mai multe localităţi arondate , cu cea mai multă populaţie şi cu cel mai mare volum de activitate