Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

​        Judecătoria Tg-Jiu este autoritatea publică juridica din cadrul sistemului justitiei, subscrisa direct Tribunalului Gorj.

           In 1968 , la data înfiinţării Judecătoriei Tg. Jiu , atât această instanţă, cât şi tribunalul foloseau clădirea devenită în 1948 sediu pentru instanţele din Tg. Jiu . ​

          Cum am arătat şi în capitolul referitor la tribunal , în 1989 şi judecătoria si-a stabilit sediul la Drăgoieni. Folosea acolo etajul II al clădirii şi câteva spaţii la parter pentru săli de judecată şi ajhivă . Ca spaţiu - era mai încăpător decât în  vechiul sediu . Dar numai acesta reprezenta un avantaj . 
           In 1990 judecătoria a revenit în clădirea din Tg. Jiu , str. Victoriei , nr. 22 . Deşi s-a lucrat aici încă 6 ani , în condiţii de spaţiu identice , dar mult îmbunătăţite material , aveam de acum speranţa mutării . 
           Şi schimbarea sediului în 1995 a însemnat nu numai o clădire nouă , ci şi condiţii deosebite de muncă .

 

 ORGANIGRAMA JUDECATORIEI TG-JIU - 2014.docORGANIGRAMA JUDECATORIEI TG-JIU - 2014.doc

 


Istoric

​      In baza noii organizări administrativ - teritorile a ţării şi a modificărilor constituţionale, pe lângă celelalte instanţe din noul creat judet Gorj, s-a înfiinţat şi Judecatoria Tg. Jiu.  Cadrul legisltiv şi pentru funcţionarea instanţelor de fond s-a structuri in jurul Legii nr. 58/27 dec. 1968 pentru organizare judecătorească.
     In competenţa judecătoriilor , ca instanţe de fond a fost dată soluţionarea tuturor priciniilor , în afara celor date prin lege în competenţa altor instanţe ( la acea dată puţine la număr ).
       Pentru judecătorie se creea astfel, competenţa generală în soluţionarea cauzelor de fond , aceasta fiind regula , dispoziţiile derogatorii fiind puţine la număr. 
       In aplicarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 59/1968 privind activitatea comisilor de judecată , judecătoria soluţiona, în ultimă instanţă , plângerile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea , în cauzele , nu puţine la număr, date în competenţa lor 
      Cauzele erau soluţionate în complet de judecător unic sau în complete de doi judecători , în funcţie şi de complexitatea lor . 
      Judecătorii erau aleşi în prima sesiune a Consiliilor populare judeţene, la propunerea Ministerului Justiţiei , pe o perioadă de 4 ani.       La soluţionarea litigiilor de muncă participau şi asesorii populari , aleşi si ei de consiliile populare judeţene , tot pe o perioadă de 4 ani.
      Rolul lor era , de acum , mult diminutat . Se poate spune că experienţa în activitatea productivă a acestora era folositoare judecătorilor pentru cunoaşterea specificului muncii în anumite unităţi economice. 
      Judecătoria Tg. Jiu şi-a început activitatea la 17 febr. 1968 , preluând-o de la fostul Tribunal Popular Raional Tg-. Jiu . 
      Teritorial , competenţa sa era însă cu mult mai mare decât fusese cea a celorlalte instanţe.
In raza sa de competenţă teritorială se aflau 59 comune şi anume : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Balta , Bârseşti , Bolboşi , Borăscu , Brătuia , Broşteni , Budeinei , Bumbeşti - Jiu , Călugăreni , Ceauru , Celei , Ciuperceni , Câlceşti , Căluicu , Cârbeşti Comeşti , Covrigi , Curtişoara , Dăneşti , Dobriţa, Drăgoieni,  Drăgoteşti , Glodeni , Godineşti , laşi - Gorj , loneşti , lormăneşti , Leleşti, Mătăsari , Miculeşti , Moi , Mueşeteşti , Negomir , Peşteana - Jiu , Peştişani , Pinoasa , Ploştina, Pocruia , Raci , Roşia - Jiu , Runcu , Samarineşti , Schela , Sâmbotin . Slivieleşti , Stăneşti , Teleşti , Tismana , Turceni ; Turcineşti , Urdari , Valea cu Apă, Văgiuelşti , Vălari. OA 
     Tot în circumscripţia acestei instanţe s-au aflat şi .otâ Tg. Jiu şi Motru , devenite ulterior municipii.
       După intrarea în vigoare a H C M nr. 112/1977 .numărul comunelor din raza de activitate a acestei instanţe , s-a redus la 36 , rămânând astfel pană în 1991 .
Reducerea numărului comunelor s-a făcut prin desfiinţarea unor comune ca unităţi administrativ - teritoriale şi transformarea lor in sate . 
      In perioada 1977 - 1992 erau în competenţa teritorială a Judecătoriei Tg. Jiu comunele : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Bâlteni , Bolbosi , Borăscu , Brăneşti , Bumbeşti - Jiu , Cătunele , Ciuperceni , Câlnic, Dăneşti , Drăgoteşti , Fărcăşeşti , Glogova , Godineşti , loneşti , Leleşti , Mătăsari , Muşeteşti , Negomir , Padeş , Peştişani , Plopsoru , Runcu , Samarineşti , Schela , Urdari şi Văgiuleşti şi oraşele Tg. Jiu , Motru si Rovinari     După 1997 , sfera de competenţă teritorială a Judecătoriei Tg.Jiu , se întindea asupra localităţilor : municipiul Tg. Jiu , oraşele Rovinari, Bumbeşti - Jiu , Tismana si comunele : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Bâlteni , Brăneşti , Ciuperceni , Câlnic , Dăneşti , Fărcăşeşti , Godineşti , loneşti , Leleşti , Muşeteşti , Negomir , Peştişani , Plopsor , Runcu , Schela, Stăneşti , Teleşti , Turceni , Turcineşti şi Urdari.Dintre toate instanţele din judeţ , Judecătoria Tg. Jiu are cele mai multe localităţi arondate , cu cea mai multă populaţie şi cu cel mai mare volum de activitate