Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :5931/318/2014*
Data inregistrarii14.09.2015
Data ultimei modificari:28.12.2016
Sectie:Secţia CIVILĂ
Materie:Civil
Obiect:anulare act
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SARAOLU CONSTANTIN ALBERTO CU SEDIUL PROCEDURAL ALES LA AV. SECULA MIHAI RAULReclamant Reclamant
CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA CU SEDIUL ALES LA SOCIETATEA CIVILA DE AV. ŢUCĂ, ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢIIPârât Pârât
CREDIT EUROPE BANK NVPârât Pârât
SARAOLU MARIANAIntervenient

Şedinţe

18.12.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C 13
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Credit Europe Ipotecar IFN SA, pentru perioada ulterioară datei de 31.03.2009. Admite în parte cererea principală. Admite în parte cererea de intervenţie forţată. Constată existenţa clauzei abuzive ale Convenţiei de credit de consum nr. 103794/15.01.2008, încheiată între reclamanţi si pârâtă, respectiv clauzele prevăzute la art. 5.1 lit. b, privind comisionul de acordare şi, în consecinţă, constată nulă această clauză. Obligă pârâtele să restituie reclamanţilor sumele de bani încasate cu titlu de comision de acordare, în echivalentul în lei la cursul BNR, de la data încheierii contractului şi până la data rămânerii definitive a hotărârii şi dobânda legală aferentă acestor sume, calculată de la data încasării şi până la data plăţii efective. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea în lei a francului elveţian, de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de către aceştia. Respinge cererile reclamanţilor privind constatarea nulităţii absolute a clauzelor privind comisionul de administrare, privind restituirea sumelor de bani încasate pentru acest comision, privind stabilirea unei dobânzi fixe şi privind obligarea pârâtelor la plata daunelor morale către reclamanţi. Respinge cererea pârâtelor privind obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată. Obligă pârâtele să plătească reclamantului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat. Cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Tg Jiu. Pronunţată în şedinţă publică de la 18.12.2015, la Judecătoria Tg Jiu.
Document: Hotarâre  9615/2015  18.12.2015

04.12.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C 13
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea cauzei la data de 18.12.2015, pentru ca reclamantul să formuleze concluzii scrise.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    04.12.2015

13.11.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C 13
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 4.12.2015, pentru administrarea probatoriului.
Document: Încheiere de şedinţă    13.11.2015

16.10.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C 13
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 13.11.2015, pentru a se introduce în cauză a codebitoarei Saraolu Mariana.
Document: Încheiere de şedinţă    16.10.2015

23.09.2015
Ora estimata: 11:30
Complet: C 12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Înaintează cauza la completul C13 cu termen de judecată la data de 16.10.2015 .
Document: Încheiere de şedinţă    23.09.2015

18.09.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C 13 incidente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Disp./18.09.2015 Admite cererea de abţinere, formulată de preşedintele completului de judecată C 12, d-na judecător Mihaela Lavinia Oproiu, în dosarul nr. 5931/318/2014* , privind pe reclamantul Saraolu Constantin Alberto, în contradictoriu cu intimaţii Credit Ipotecar IFN SA şi Credit Europe Bank NV. Înaintează cauza la compartimentul Registratură, conform art. 98 alin.3 raportat la art.99 ind.2 alin.4 din Regulamentul de Ordine Interioară, modificat prin Hot. CSM 614/2008, în vederea repartizării aleatorii a cauzei, în sistem informatic. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.09.2015, la Judecătoria Tg-Jiu.
Document: Încheiere – abţinere  112/2015  18.09.2015


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
06/04/2016 CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA CU SEDIUL ALES LA SOCIETATEA CIVILA DE AV. ŢUCĂ, ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.