Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

CAUTARE DOSARE http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx  

 
 
 

JUDECATORIA TÎRGU-CARBUNESTI

 
 
 

Carbunesti_poza.jpg

 
      Urmare adresei nr. 2/C/07.01.2008a Curţii de Apel Craiova, dosarele privind adopţiile nu sunt publice, în considerarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
 
 
 
      Judecătoria Tîrgu-Carbunesti este autoritatea publică juridica în teritoriu din cadrul sistemului justitiei, subscrisa direct Tribunalului Gorj.
 
 
 
      Repartizarea spaţiilor clădirii s-a realizat ţinând seama de specificiul fiecărei activităţi şi pentru ca publicul să folosească doar acele spaţii care nu presupun decât contacte reduse cu personalul instanţei .   
      La parter , s-au amenajat : un birou pentru studiul dosarelor , unul pentru arhiva curentă şi unul pentru arhiva depozit , 2 birouri pentru arhiva şi un birou registratură.
      La etajul unu sunt trei săli de şedinţă, mari , luminoase si încăpătoare şi 5 biroruri pentru grefieri .
      La etajul doi, sunt două birouri pentru grefieri, biblioteca si o magazie.
      La etajul trei sunt amenajate: un birou pentru preşedintele instanţei , unul pentru vicepreşedinte , un birou pentru grefierul şef si 5 birouri pentru judecători .
      Şi la această instanţă există deja o nevoie presantă de spaţii pentru arhiva - depozit.
      In partea de sud a clădirii sunt amenajate birouri si alte încăperi pentru personalul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu-Cărbuneşti, iar pe latura estică , două garaje si spaţii pentru deţinuţi.
      Clădirea este situată lângă celelalte instituţii cu care colaborează : primăria oraşului , poliţia şi este destul de aproape de gară.
      S-ar impune amenjarea unei parcări pentru a evita aglomerarea străzii care face legătura între Tîrgu-Jiu şi Filiaşi.
      Magistraţii de la Judecătoria Tîrgu-Cărbuneşti, manifestă si regretul că atunci când s-a făcut împărţirea clădirii , între cele două instituţii beneficiare , partea care a revenit Parchetului a fost prea mare in raport cu nevoile de atunci şi mai ales de acum  ale acelei instituţii şi cred că s-ar impune o redistribuire a spaţiilor .
 
 
 

  


Istoric

   Putem aprecia ca dată de început a activităţii ei, anul 1894, când a luat fiinţă Judecătoria de pace Petreştii de Sus , cu sediul în comuna Petreştii de Sus şi care -şi exercita atribuţiunile asupra localităţilor din Plasa Blahniţa, recent înfiinţată în jurul acestei comune.
   Nu am putut stabili sediul instanţei în acei ani. De altfel, ea nu a funcţionat în această formă şi sub această denumire decât 2 ani, până la 27 iunie 1896 , când s-a desfiinţat, activitatea ei fiind preluată de Judecătoria Ocolului Novaci cu sediul tot în comuna Petreştii de Sus .
   Între 16 septembrie 1894 - 27 iunie 1896, a fost magistrat la această judecătorie Zamfir Brădiceanu. Din Anuarele Magistraturii, pentru anii 1897 -1906, am reţinut ca forme de organizare şi desfăşurare a justiţiei în aceste locuri, Judecătoria Ocolului Novaci, cu reşedinţa la Petreştii de Sus .
   În lucrarea „Arhivele Statului Judeţului Gorj" îndrumător arhivistic istoricii Dan Neguleasa şi Florina Popescu arată că o lege specială din 10 martie 1906, prevedea înfiinţarea din luna septembrie a Judecătoriei Ocolului Cărbuneşti, cu sediul în comuna Petreştii de Sus. Dânşii consideră că activitatea instanţei a inceput mai târziu .
   În Anuarul Magistraturii pentru anul 1907, pagina 47, este înscrisă printre instanţele judeţului Gorj- Judecătoria Ocolului Cărbuneşti, cu sediul în comuna Petreştii de Sus şi care avea competenţă teritorială asupra comunelor Petreştii de Sus, Glodeni, Săcelu, Bengeşti, Prigoria, Maghereşti, Bobu, Albeni, Negoieşti, Poiana Seciuri, Roşia, Bîrzeiu de Gilort, Pojogeni, Scoarţa, Cărbuneşti, Pojarul de Sus , Pojarul de Jos, Bîrzeiul de Pădure, pârâul Boia, Licurici, Ştefăneşti şi Jupâneşti.
   În lucrarea sus citată se face menţiunea că prin Decretul din 17 aprilie 1908, ia fiinţă Judecătoria Ocolului Rural Albeni cu reşedinţa în comuna Albeni.
   Circumscripţia acesteia cuprindea comunele Bengeşti, Bobu, Cărbuneşti, Jupâneşti, Maghereşti, Negoieşti, Petreştii de Sus , Poiana Seciuri , Pojogeni , Rugetu , Scoarţa , Ştefăneşti şi Zorleşti .
   Personalul instanţei se compunea din: un judecător, un magistrat stagiar, doi grefieri, un arhivar şi un camerier.
   Prin legea pentru modificarea numărului, întinderii şi reşedinţelor judecătoriilor de ocoale din 31 martie 1910 reşedinţa instanţei este stabilită în comuna Petreştii de Sus şi denumirea ei este Judecătoria Rurală Petreştii de Sus .
   Comunele Poiana Seciuri, Rugetu şi Zorleşti , sunt trecute în competenţa teritorială a altor instanţe. Trec în circumscripţia Judecătoriei Petreştii de Sus, care din 1911 se va numi Judecătoria Rurală Tîrgu. Cărbuneşti - comunele Săcelu , Vierşani şi Creţeşti.
   Prin Decretul 3622/1925, va primi şi comunele Colibaşi şi Pârâul Boia .
   După desfiinţarea Judecătoriei Bibeşti în 1941,  va primi şi comunele Andreeşti, Vladimir, Bibeşti, Valea lui Cîine, Aninoasa , Groşerea, Turburea şi Şipotu .
   Între 1938 -1944, se va numi Judecătoria Rurală de Pace Tîrgu-Cărbuneşti, iar între 1944 -1948, Judecătoria Rurală Tîrgu- Cărbuneşti .
   Între 1948 -1952, va purta numele de Judecătoria Populară Rurală Tîrgu-Cărbuneşti şi va avea sedii secundare în comunele Bengeşti şi Bibeşti.
   Între 1952 - 1968, se va numi Tribunalul Popular Raional Gîlort, iar după 1960, odată cu desfiinţarea Raionului şi a Judecătoriei Novaci, va prelua şi activitatea acestei instanţe.
   În tot acest timp, sediul instanţei a fost în comuna Tîrgu-Cărbuneşti şi apoi în oraşul Tîrgu- Cărbuneşti .
   Prin Decretul nr. 135 din 1968, care a armonizat Constituţia R.S.R . in anul 1965 cu noile reglementări ale organizării administrativ teritoriale s-a schimbat denumirea Tribunalului Popular Raional Tîrgu-Cărbuneşti, în aceea de Judecătoria Tîrgu-Cărbuneşti.
   Raza sa de activitate s-a extins mult prin preluarea unor comune de la fostul Raion Filiaşi.
   Prin H C M 367/1968 localităţile din sfera de competenţă a acestei instanţe erau : oraşul Tîrgu-Cărbuneşti şi comunele: Alimpeşti, Andreeşti, Baia de Fier, Baloşani , Bărbăteşti, Bengeşti , Bârzeiu , Bobu, Brăneşti, Bumbeşti - Pitic, Căpreni, Cărpiniş, Cernădia, Ciocadia, Creţeşti, Cruşeţ, Dănciuleşti, Dumbrăveni, Gilort, Groşerea, Hurezani, Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Moşteni, Negoieşti, Negreşti, Piscoiu, Plopşoru, Pociovalistea, Poiana, Poiana - Seciuri, Pojaru, Pojogeni, Polovragi, Prigoria, Rădineşti, Roşia de Amaradia , Săcelu , Săuleşti, Scoarţa, Scrada, Sîrbeşti, Slăvuţa, Stejaru , Stejaru - Hurezani , Stoina, Tîrgu -Logreşti, Turburea , Ţinţăreni , Vladimir şi Zorleşti, precum şi viitoarele oraşe Novaci şi Ţicleni.
   Localitatea Brăneşti a trecut apoi în competenţa Judecătoriei Tîrgu-Jiu, având în vedere legăturile de şosea care se puteau realiza mai uşor cu oraşul Tîrgu-Jiu .
   În anul 1977 au avut loc comasări si arondări de comune şi sate, reducându-se mult numărul lor .
   Judecătoria Tîrgu-Cărbuneşti, îşi avea acum sfera de competenţă în oraşele Tîrgu-Cărbuneşti, Novaci şi Ţicleni, precum şi în comunele: Alimpeşti, Aninoasa, Baia de Fier, Bărbăteşti, Bengeşti -Ciocadia, Berleşti, Bumbeşti - Pitic, Bustuchin, Căpreni, Crasna, Cruşeţu, Dănciuleşti, Hurezani , Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Polovragi, Prigoria, Roşia de Amaradia, Săcelu, Săuleşti, Scoarţa, Stejari, Stoina, Turburea, Ţînţăreni şi Vladimir .
   Toate aceste localităţi aveau fie legături pe calea ferată , fie cu mijloace de transport rutier în comun , cu oraşul Tîrgu-Cărbuneşti.
   Sfera de competenţă teritorială a Judecătoriei Tîrgu-Cărbuneşti, s-a redus în anul 1992 prin intrarea in vigoare a Legii nr. 92 /1992 privind organizarea judecătorească, odată cu înfiinţarea Judecătoriei Novaci.
   Cum această instanţă nu avea încă sediu şi personal, ea a început să funcţioneze efectiv doar în anul 1995.
   La acea dată s-au preluat de la Judecătoria Tîrgu-Cărbuneşti localităţile: oraş Novaci şi comunele . Alimpeşti, Baia de Fier , Bengeşti Ciocadia , Bumbeşti - Pitic, Crasna , Polovragi , Roşia de Amaradia şi Săcelu .
   Judecătoriei Tîrgu-Cărbuneşti i-au rămas  oraşele Tîrgu-Cărbuneşti şi Ţicleni şi următoarele comune: Albeni, Aninoasa, Bărbăteşti, Berleşti, Bustuchin, Căpreni, Cruşeţ, Dănciuleşti, Hurezani, Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Prigoria, Săuleşti, Scoarţa, Stejari, Stoina, Turburea, Ţânţăreni şi Vladimir. 
   Ea a continuat să fie în cadrul judeţului Gorj a doua instanţă ca mărime şi personal după cea din oraşul de reşedinţă al judeţului - Tîrgu-Jiu .
   Din punct de vedere al resurselor umane, primul magistrat care a putut fi identificat a funcţionat la Judecătoria Petreştii de Sus, fiind vorba de judecătorul Ion Ionescu în anul 1907. În permanenţă această instanţă  a fot una de tranzit. Amintim doar că în perioada 1994-2004 s-au perindat la această instanţă un număr de 39 judecători.
 
   Sub aspectul numărului de dosare înregistrate anual, Judecătoria Tîrgu-Cărbuneşti a fost şi este o instanţa aflată în categoria celor cu activitate medie. Exemplificativ între anii 1915-1930 s-au înregistrat peste 3.000 de dosare anual, între 1930-1945, numărul lor ascăzut sub această cifră , situându-se între 2.000-2.500 de dosare, pentru ca apoi să crească din nou, semnificativ chiar la peste 5.000 dosare.
 
   În anul 2002 la această instanţă au fost înregistrate 11.000  cauze.