Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte
Merişescu Mihaela-Carmen


 
COLEGIUL DE CONDUCERE:
Merişescu Mihaela-Carmen - membru de drept 
Popa-Haida Loredana Cristina - membru ales
Liao Gabriela - membru ales


 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE:
 
Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr.  1375/2015 a C.S.M

Structură organizatorică şi organigramă

              

Judecători:
Argintaru Olivia- Adriana

Liao Gabriela
Merişescu Mihaela-Carmen

Merişescu Mihai

Popa-Haida Lorenada Cristina

Sturzu Ana-Maria


 

Grefier Şef:
Buculea Amelia
 
Grefieri:
Aringhie Ion
Diţoiu Filofteia

Guţu Adriana-Mihaela
Iliescu Elena
Ionescu Ion Aurel
Mazilu Mihaela

Muraru Anca Nicoleta
Neaţă Narcisa
Elena

Preda Doroteia
Puiu Ecaterina
Răduleţu Emilia

Vasile Alexandra
Vasilescu Marius
Vucea Lidia
Zorilă Marieta

 

Executări Penale:

Mihai Nicoliţa

 

Grefieri arhivari:
Gutu Loredana
Ivaniş Elena-Doina
Radu Roza

 

Aprozi:
Filip Liliana Profira
Predescu Adriana

 

Fochişti:
Dobrovie Daniel

Predescu Irineu

 

Agent procedural:

Văduva Marian (muncitor)

Văruţ Victor (muncitor)

 

Şofer:

Bălaşa Constantin

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

    1. Constituţia României;
 
            2. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a C.S.M
 
            3. Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53087
 
            4. Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53074
 
            5. Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti;
 
            6. Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 
            7. Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27-2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 

Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate


Hotărâri de colegiu