Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

        Administrativ teritorial oraşul Tg.Bujor aparţine judeţului Galaţi fiind amplasat în partea central – nordestică a acestuia.
        Având sediul pe strada G-ral Eremia Grigorescu nr.77, Judecătoria Tg.Bujor a luat fiinţă în anul 1994 prin Legea nr. 92/1992 de organizare judecătorească.
        La clădirea în care fiinţează s-au executat lucrări de reparaţii capitale şi consolidare, făcându-se recompartimentarea vechii clădiri, lucrări care s-au finalizat în 1994, când a fost dată în funcţiune.
        Judecătoria Tg.Bujor s-a înfiinţat la data de 01.09.1994. Este instanţă de fond aflată în competenţa teritoriala a Tribunalului Galaţi, respectiv a Curţii de Apel Galaţi. Are în schemă un număr de 4 de posturi de judecător, la data de 1 octombrie 2015 toate acestea fiind ocupate.
 
 
 
 
 
 

Istoric

Tg.Bujor este o aşezare atestată documentar într-un hrisov din 1491 emis de Ştefan cel Mare, apoi în sec.XVIII prin hrisoavele domneşti din anii 1775 şi 1776. Prin Hrisovul din 6 mai 1844, domnitorul M.Gr.Sturdza a ridicat moşia boierului Al.Ventura la rang de târg. Evoluţia socio-economică continuă a târgului, l-a ridicat la rang de oraş în data de 6 iunie 1968.
POZIŢIE GEOGRAFICĂ
Oraşul Tg.Bujor se poziţionează după altitudine, poziţie şi particularităţi de relief în unitatea geomorfologică numită Podişul Covurluiului. Este situat la o distanţă de 56 de km de municipiul Bârlad şi 55 km faţă de municipiul Galaţi. Apele curgătoare din Tg.Bujor se încadrează în tipul de regiune continental accentuat. Cea mai importantă apă curgătoare din zonă este pârâul Chineja care se varsă în lacul Brateş.
ISTORIC AL ACTIVITĂŢII DE JUDECATĂ
La Judecătoria Tg.Bujor se judecă, cauze de natură penală, civilă, dreptul familiei, drept contravenţional şi drept funciar.