Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

SEDIU - mun. Târgovişte, B-dul Unirii, nr. 28 cod postal 130082
Telefon - 0245.615.298 - REGISTRATURA SI ARHIVA
- 0245.617.131 - SECRETARIAT
Fax - 0245.616.909 - REGISTRATURA
PREŞEDINTE - Istrate Manuela Cristina

Actualitate


Informaţii de interes public

  Program de lucru cu publicul in perioada 01.07.2019 - 31.08.2019:

  - REGISTRATURA : marti si joi intre orele 09:00 - 11:00 

  - ARHIVA : marti intre orele 09:00 - 11:00 ; joi intre orele 09:00 - 13:00


 
 
Programul de functionare al instantei:
 
Luni - Vineri 8.00 - 16.00
 
 
Programul de lucru cu publicul al Arhivei si Registraturii:
 
 
Luni - Vineri 09.00 - 13.00
 
 
Programul Biroului de Informare si Relatii Publice:
 
Luni - Vineri 08.00 - 16.00
 
Miercuri 08.00 - 19.00
 
e-mail : lucia.sotangeanu@just.ro
 
Purtator de cuvant : Judecator Sotangeanu Lucia
 
Loctiitor purtator de cuvant : Judecator Lixandroiu Elena
 
In cazul în care o persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, poate proceda, conf. art. 22 din Legea Nr. 544/2001, astfel:
(1) In cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţa în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

Programul compartimentului "Asociatii si fundatii" eliberare inscrisuri :
LUNI 10.00 - 15.00​
JOI 10.00 - 15.00​​
Program eliberare recipise C.E.C.- Biroul grefierului sef :
LUNI - VINERI 11.00 - 15.00​ - Grefier sef Carpinis Virginia

Contact

 
Adresa Judecătoriei TÂRGOVIŞTE:
 
Bulevardul Unirii, nr. 28, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa cod 130082
 
 

 
Persoane de contact:
Șotângeanu Lucia - judecător delegat la Biroul de Informatii si Relatii Publice si purtator de cuvant​
tel. 0245/615298
Birou grefier sef : tel. 0245/617131
Registratura : tel. 0245/615298
fax. 0245/616909
Arhiva : tel. 0245/615298 int. 201
fax 0245/616909
Birou de informare si relatii publice : tel. 0245/617131
Birou executari penale: tel. 0245/617131 sau 0245/615298 int. 207
fax 0245/616909