Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

 

   Liste de şedinţă actualizate 

 

       ANUNŢ IMPORTANT !

(Hotărârea nr. 8 din 20.04.2021)

În perioada 26.04.2021 – 09.05.2021, programul cu publicul la primire cereri şi la arhivă, este stabilit în zilele de luni şi miercuri în prima săptămână, respectiv marţi şi joi în a doua săptămână, după cum urmează:

 26.04.2021 - orele 9,00 – 11,00

 28.04.2021 - orele 9,00 – 11,00

 04.05.2021 - orele 9,00 – 11,00

 06.05.2021 - orele 9,00 – 11,00 
                                                         DECIZIA NR. 26 din 25.09.2020
  
CORINA-OANA MELINTE - PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI  SUCEAVA,
în conformitate cu:
            - prev. art. 13 (1) din  Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii;
            - prev. art. 46 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară-republicată, pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei;
- având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
            emit următoarea
 
D E C I Z I E:
 
            Art. 1. Se desemnează din partea Judecătoriei Suceava persoanele care să primească materialele electorale utilizate la alegerile autorităţilor administraţiei publice  locale din data de 27 septembrie 2020, după cum urmează:
1.      DOMUNCU DOREL – grefier arhivar
2.      LUCA ALEXANDRU ILIE – grefier arhivar
 
            Art. 2. Persoanele desemnate vor primi materialele electorale pe bază de proces-verbal încheiat în două exemplare din care exemplarul original se va păstra la instanţă iar copia se va înmâna biroului electoral de circumscripţie.
 
 Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată, sub semnătură, personalului instanţei desemnat -pentru conformare, iar Decizia va fi comunicată spre ştiinţă Dispozitivului de Jandarmi din cadrul instanţei şi va fi afişată pe Portalul Judecătoriei Suceava cu sprijinul Departamentului IT din cadrul Tribunalului Suceava.
Suceava, 25.09.2020 
 
                                                                                     Preşedinte,
CORINA - OANA MELINTE
 
 
 
 
ANUNŢ IMPORTANT
              În aplicarea dispoziţiilor Legii nr.136/2020, petenţii din cauzele având ca obiect „anulare act -Legea nr.136/2020” înregistrate pe rolul Judecătoriei Suceava sunt obligaţi să indice numărul de telefon şi adresa de email.
 
 
COMUNICAT
 
            Privind modalitatea de sesizare a Judecătoriei Suceava cu privire la cererile de chemare în judecată formulate în temeiul Legii nr. 136/2020:
 
  1.      Cererile de chemare în judecată de competenţa Judecătoriei Suceava, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) şi art. 17 alin (10) din Legea 136/2020 se vor transmite către instanţă EXCLUSIV în format electronic, la adresa de e-mail jud-suceava@just.ro, care va fi verificată de luni până vineri, în timpul programului de lucru, 08.00-16.00, iar în zilele nelucrătoare, la orele 09.00, 14.00, 16.00.
  2.      În situaţia în care cererile de chemare în judecată în baza Legii nr. 136/2020 se vor transmite Judecătoriei Suceava pe alte căi, acestea vor fi înregistrate potrivit procedurii de drept comun.
  3.      Prin cererea formulată, petentul va indica obligatoriu: numărul de telefon şi adresa de e-mail la care urmează a se îndeplini actele de procedură, numărul Deciziei Direcţiei de sănătate publică pe care o contestă, CNP- ul în vederea stabilirii identităţii sale, numele avocatului ales dacă este cazul (inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon al acestuia). În măsura în care se află în posesia sa, petentul va anexa copii (scanate sau fotografiate), înaintând odată cu cererea de chemare în judecată: decizia contestată, cartea de identitate, înscrisuri în dovedirea cererii. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.
  4.      În cazul în care va transmite cererea de chemare în judecată, în zilele nelucrătoare, pe alte căi, soluţionarea acţiunii va fi prelungită din culpa exclusivă a petentului, având în vedere imposibilitatea asigurării prezenţei unei persoane în mod permanent la sediul instanţei, după finalizarea programului de lucru, în vederea verificării fax-ului. Cererile transmise pe orice altă cale decât cea menţionată mai sus (fax, poştă) vor fi înregistrate în prima zi lucrătoare.

Actualitate


Informaţii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei SUCEAVA este:
       
Str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062

SĂLI DE JUDECATĂ
  
  Cam. 104, parter ;
  Cam. 206, etaj I ;
  Cam. 306, etaj II ; 
  Cam. 352, etaj II .
Telefon:
       0230-214948
Fax:
       0230-530025
E-mail:
       jud-suceava@just.ro
Persoane de contact: 
       judecător delegat mass-media: Moroşanu Oana-Mihaela: oana.morosanu@just.ro