Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Judecatoria Slatina.jpg

 

 

Sediul instanţei şi aria jurisdicţională
 
Judecătoria Slatina funcţionează alături de Judecătoriile Balș, Caracal şi Corabia în circumscripţia Tribunalului Olt care, la rândul său se află în circumscripţia Curţii de Apel Craiova, alături de Tribunalele Dolj, Gorj şi Mehedinţi,
Instanţa îşi are sediul încă din 1956 în acelaşi imobil situat în localitatea Slatina, str. Lipscani, nr. 49, jud. Olt, imobil care a fost expropriat de statul român în anul 1949 şi în care iniţial şi-au desfăşurat activitatea atât Judecătoria Slatina, cât şi Tribunalul Popular Olt.
Conform H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, sub jurisdicţia Judecătoriei Slatina se află în prezent municipiul Slatina, oraşele Scorniceşti, Potcoava şi Piatra Olt, la care se adaugă 219 localităţi din mediul rural, localităţi care aparţin administrativ de cele trei oraşe menţionate şi de încă 42 de comune, respectiv: Bărăşti; Brebeni; Brâncoveni; Cîrlogani; Coteana; Coloneşti; Corbu; Crîmpoia; Cungrea; Curtişoara. Dobroteasa, Făgeţelu; Găneasa; Grădinari; Icoana; Izvoarele; Leleasca; Mărunţei; Milcov; Movileni; Nicolae Titulescu; Oporelu; Optaşi-Măgura; Perieţi; Pleşoiu; Priseaca; Poboru; Sîmbureşti; Schitu; Slătioara; Spineni; Strejeşti; Şerbăneşti; Tătuleşti; Teslui; Topana; Tufeni; Valea Mare; Verguleasa; Vitomireşti; Vîlcele; Vultureşti..
Resursele materiale
 
Activitatea instanţei se desfăşoară într-un sediu expropriat în 1949 situat în Slatina, str. Lipscani nr. 49. În fapt este vorba de trei corpuri de clădire, din care două se află în curtea instituţiei şi sunt efectiv folosite în activitatea curentă, iar cel de-al treilea se află în apropierea instanţei şi este folosit pentru arhivarea dosarelor mai vechi.
Primul dintre cele două corpuri de clădire efectiv utilizate (clădirea principală) găzduieşte la parter 3 săli de judecată, o cameră în care sunt ţinute persoanele în stare de deţinere care se prezintă la termenele de judecată, o cameră în care este amplasat echipamentul IT, o cameră care este folosită de jandarmii care asigură paza instanţei şi în care este instalată aparatura necesară pentru audierile persoanelor cu identitate protejată.
Etajul clădirii principale este compartimentat în 13 încăperi, din care 5 sunt amenajate ca birouri pentru judecători (4 pentru judecătorii care soluţionează cauze penale şi unul pentru cei care soluţionează cauze penale), 4 pentru grefierii de şedinţă (trei pentru grefierii care participă la şedinţele din materie civilă şi unul pentru cei care participă la şedinţele din materie penală), un birou pentru grefierii dactilografi, unul pentru preşedintele instanţei şi grefierul şef, unul pentru vicepreşedintele instanţei, iar unul este amenajat ca sală de consiliu (servind şi pentru şedinţele de natură administrativă din cadrul instanţei)
La subsolul clădirii principale funcţionează arhiva instanţei.
 
În cel de-al doilea corp de clădire situat în curtea interioară a instituţiei sunt amenajate patru birouri în care îşi desfăşoară activitatea registratura instanţei, biroul executări penale, biroul executări civile şi biroul persoane juridice.
Sub aspectul dotărilor materiale, Judecătoria Slatina este dotată cu computere pentru fiecare dintre judecători şi grefieri (computerele fiind interconectate în reţea), iar fiecare birou dispune de câte o imprimantă, la care se adaugă două multifuncţionale (imprimantă, fax şi scanner).
De asemenea, toate cele trei săli de judecată sunt dotate cu computere şi cu aparatură tehnică de înregistrare audio a şedinţelor, iar două dintre săli au amenajate boxe pentru persoanele aflate în stare de arest. 
Se mai cuvine menţionat faptul că o parte din birouri sunt dotate cu aparate de aer condiţionat, iar instanţa are acoperită o parte din necesarul de mobilier (incluzând aici atât mobilierul din birouri, cât şi cel din sălile de judecată sau compartimentele auxiliare).
 
Resursele umane
 
Schema de personal a Judecatoriei Slatina numara la sfarsitul anului 2018 un total de 67 de posturi, din care: 22 posturi de judecatori(inclusiv functiile de conducere: presedinte, vicepresedinte, presedinte sectie civila, presedinte sectie penala), 34 de posturi de grefier(in care se includ si functiile de conducere: grefier sef, grefier sef sectie civila, grefier sef sectie penala), 6 posturi de grefier arhivar, 2 posturi de agenti procedural, 1 post sofer, 1 post de aprod, 1 post personal contractual.Istoric