Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

ROMÂNIA - UE
Mureş,  loc. Sighişoara
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400

 

Telefon:      004 0265 - 77.18.51
Fax:            004 0265 - 77.90.32

 

Persoane de contact: Gabriela Boşoteanu - Preşedinte
 

E-mail: judecatoria.sighisoara@just.ro (secretariat)

 

Vă facem cunoscut faptul că, la Judecătoria Sighişoara, funcţionează e-mail şi fax pentru primirea actelor :

 
e-mail :  jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura)
Fax: 004 0265.77.90.32 (registratura)

Pentru informaţii legate de dosare sunaţi la 004 0265.77.18.51 şi formaţi interiorul dorit
 
 
          ETAJ - I
CAMERA 2 - Secretariat   - int 11
 
CAMERA 2 - Grefier Şef       - int 11
CAMERA 3 - Grefieri            - int 17
CAMERA 4 - Grefieri            - int 16
CAMERA 5 - Grefieri            - int 15
 
          PARTER
CAMERA 09 - Registratura       - int 19
CAMERA 10 - Arhiva               - int 18
CAMERA 11 - Birou Jandarmi   - int 22

Camere de lucru cu publicul

     În perioada 01 IULIE  - 31 AUGUST  programul de lucru cu publicul la biroul de registratură - arhivă

      va fi în zilele de:    Luni,  Miercuri  şi  Joi  - între  orele   09 - 11.​

  

1. REGISTRATURA - situată la parter, camera 9

 
                zilnic între orele 8:00 – 12:00
                email: jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura pentru primire acte)
 
     - Registratura efectuează operaţiuni de primire şi înregistrare a actelor, cererilor de chemare în judecată, plângerilor penale, depuse personal de justiţiabili sau prin corespondenţă.
 
     - Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic să fie de forma : (  *.doc  sau  *.pdf   întru-cât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.
 
        In atention of sender, please any kind of document sent to the court by e-mail or by any electronic must be:  (* .doc  or  * .pdf)  because the electronic file management system supports only this.
 
2. ARHIVA - situată la parter, camera 10
 
                zilnic între orele 8:00 – 12:00
 
     - Eliberarea copiilor hotărârilor judecătoreşti cu menţiunile că sunt definitive şi irevocabile se efectuează
 
                zilnic între 11:00-12:00
 
     - Consultarea arhivei vechi a Judecătoriei Sighişoara, respectiv a dosarelor anterioare anului 2000, se efectuează numai în zilele de vineri între 9:30 – 11:30
 
3. BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL situat la parter, camera 9
 
                         zilnic între 8:00-13:00
 
                         luni între 15:30-18:30 

Program de funcţionare

1. REGISTRATURA - situată la parter, camera 9 (tel: 004 0265 77.18.51 int. 19)
 
                zilnic între orele 8:00 – 12:00
                email: jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura pentru primire acte)
 
     - Registratura efectuează operaţiuni de primire şi înregistrare a actelor, cererilor de chemare în judecată, plângerilor penale, depuse personal de justiţiabili sau prin corespondenţă.
 
2. ARHIVA - situată la parter, camera 10 (tel: 004 0265 77.18.51 int. 18)
 
                zilnic între orele 8:00 – 12:00
 
     - Eliberarea copiilor hotărârilor judecătoreşti cu menţiunile că sunt definitive şi irevocabile se efectuează
 
                zilnic între 11:00-12:00
 
     - Consultarea arhivei vechi a Judecătoriei Sighişoara, respectiv a dosarelor anterioare anului 2000, se efectuează numai în zilele de vineri între 9:30 – 11:30
 
3. BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL situat la parter, camera 9 (tel: 004 0265 77.18.51 int. 19)
 
                         zilnic între 8:00-13:00
 
                         luni între 15:30-18:30 
    

Program de audienţe

Programul de funcţionare al instituţiei:  luni-vineri între orele 07:30 – 15:30
 
       Program arhivă :  luni-vineri între orele 08:00 - 12:00
 
Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere:

– conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii

– Atribuțiile președintelui Judecătoriei nu prevăd acordarea de audiente iar conform art. 78, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.

Petiţii

adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor - "jud-sighisoara-reg@just.ro"

Relaţia cu presa

...

Harta