Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

Fişier audio pentru persoanele cu dizabilităţi

 

 

Noutăţi - noutati_coduri.docNoua legislaţie penală.doc

                    Noua legislație în materie penală

 
Ghidul practic
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă Ghid practic civil.doc     
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual penală  Ghid practic penal.doc

 


Informaţii de interes public

          Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic să fie de forma : (  *.doc  sau  *.pdf   )  întru-cât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.
 
        Precizări:
Având în vedere faptul că:
     1)instanţele sunt obligate să lucreze cu dosare scrise, astfel încât chiar dacă una din părţi trimite anumite documente în format electronic acestea trebuie listate şi ataşate în format scris la dosar;
     2)dispoziţiile Codului de procedură civilă obligă părţile să depună cererile şi înscrisurile într-un număr de exemplare egal cu numărul celorlalte părţi din cauză, plus unul pentru instanţă;
     3)instanţele au resurse materiale şi umane limitate, neavând posibilitatea de a face copii în locul părţii interesate;
     4)imprimantele, multifuncţionalele şi celelalte componente IT din dotarea instanţei s-au defectat de mai multe ori, existând riscul reiterării unei asemenea situaţii şi, deci, riscul pentru părţi, ca o cerere trimisă prin fax să nu ajungă în termenul limită sau chiar deloc;
Judecătoria Sighişoara solicită justiţiabililor următoarele:

     - să prezinte, la registratură, personal sau prin avocat/mandatar cererile şi înscrisurile destinate dosarelor aflate pe rolul instanţei ori să le trimită instanţei (prin poştă sau curier), în format scris, evitând deci, pe cât posibil, trimiterea acestora, prin fax sau email, aceste căi de comunicare urmând să fie utilizate doar în situaţi de excepţie/urgente;
     - dacă totuşi acest lucru este absolut necesar să fie făcut, fiind vorba de situaţii de excepţie, atunci trimiterile prin fax sau email de cereri/înscrisuri destinate dosarelor să se limiteze la numărul minim posibil de pagini şi să se facă cu respectarea destinaţiei mai sus menţionate a adresei de email (în acest caz în format PDF şi având o dimensiune mai mică de 10 MB) şi/sau numărului de fax indicat.
     - să aibă în vedere că instanţa nu are posibilitatea (nici resurse materiale şi nici umane) de a face copiile impuse de dispoziţiile procedurale în locul părţii;
     - să aibă în vedere riscul ca, din motive tehnice, obiective, o cerere destinată unui anume dosar, trimisă prin fax sau email, este posibil să nu ajungă la acesta în termenele limită impuse de dispoziţiile procedurale sau chiar deloc.
 
Comunicat din 27-SEP-2019 : cu privire la trierea dosarelor.pdfcu privire la trierea dosarelor

Contact

...