Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă


 
 
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este una dintre instanţele de la primul nivel jurisdicţional din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti, fiind o instanţă fără personalitate juridică.
Activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţei este asigurată de compartimentele economico - financiare şi administrative din cadrul Tribunalului București.
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.387/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este condusă de un preşedinte şi de un vicepreşedinte. Alături de aceştia organizarea instanţei este coordonată de un colegiu de conducere compus din preşedintele instanţei şi 4 membri aleşi de adunarea generală a judecătorilor, cu competenţa prevăzută de art. 19 şi 23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizată în două secţii - civilă şi penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.
Întreg personalul instanţei beneficiază de informatizare, fiindu-le repartizate calculatoare, ele existând şi în sălile de judecată, la arhive şi în registratură.
La parterul clădirii există un  info- chioşc, dispozitiv care permite justiţiabililor consultarea stării cauzelor fără a mai apela la personalul compartimentului arhivă.
Asupra activităţii instanţei se reflectă pozitiv existenţa unui climat de muncă profesionist, având la bază relaţii interumane de încredere şi respect reciproc, buna comunicare între judecători şi personalul auxiliar de specialitate, eforturile conjugate şi atenţia deosebită acordată pregătirii şedinţelor de judecată şi respectării drepturilor procesuale ale părţilor.
 
 
   Frizele sediului Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti
 
prezentare_js6.jpg 
 
 
 
 

Istoric

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti a fost construită între anii 1934-1936, pe locul unei foste judecătorii ruinate, încă de la edificare având destinaţia de instanţă de judecată, iniţial purtând denumirea de Judecătoria de Ocol 8, fiind dată în funcţiune cu ocazia Lunii Bucureştilor din anul 1936. Inaugurarea noului sediu de judecătorie instituie un model pentru judecătoriile de pace ale anilor 1930.
Clădirea a fost proiectată de arhitecţii Emil Nădejde ( autorul de mai târziu al Palatului Ministerului de Interne din Piaţa Palatului Regal ) şi de Eugen Cuscenko, la iniţiativa şi sprijinul direct al Primăriei de Verde, fiind una dintre cele mai frumoase case din Bucureşti, continuând să impresioneze şi astăzi prin faţada sa monumentală, încununată de friza realizată de sculptoriţei Miliţa Pătraşcu, membră a mişcărilor artistice de avangardă din Bucureştii interbelici.