Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe


 Extras  din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Art. 9. - Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
   a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea - 100 lei;
   b) cereri de strămutare în materie civilă - 100 lei;
   c) cereri de repunere în termen - 20 lei;
   d) cereri de perimare - 20 lei;
   e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 lei;
   f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - 20 lei;
   g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată;
   h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 lei;
   i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă - 0,20 lei/pagină;
   j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină;
   k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină;
   l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.
 
Art. 40.
   (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
   (2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

 

Sectorul de domiciliu /sediu debitorului de taxa

 

Beneficiar

 

Cont IBAN

 

Informatii suplimentare

se pot obtine pe:

 

Sector 1DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

RO79TREZ70121070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 1

Cod fiscal 12293095

SITE-ul

DGITL Sector 1

www.impozitelocale1.ro

 

Sector 2

DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

RO04TREZ70221070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 2

Cod fiscal 13811802

SITE-ul

DVBL Sector 2

www.impozitelocale2.ro

 

Sector 3DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI  3

RO26TREZ70321070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 3

Cod fiscal 4420465

SITE-ul

DGITL Sector 3

www.ditl3.ro

 

Sector 4DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI  4

RO48TREZ70421070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 4

Cod fiscal 4316422

SITE-ul

DGITL Sector 4

www.dgitl4.ro

 

 Sector 5

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5

RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5

Cod fiscal 33632364

SITE-ul

DITL Sector 5

www.sector5.ro / www.ditl5.ro

 

Sector 6

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6

RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6

Cod fiscal 12380248

SITE-ul

DITL Sector 4

www.taxelocale6.ro


________________________________________________________________________________________

CONTUL PENTRU PLATA ONORARIILOR DE EXPERT:
 Beneficiar - Biroul Local de Expertize Bucuresti
COD IBAN - RO88CECEB312G9RON1637089, pentru plata în numerar, deschis la Agentia CEC Lipscani;
COD IBAN - RO20CECEB50437RON0789413, pentru plata cu ordin de plata, deschis la Agentia CEC Lipscani.

CONTUL PENTRU PLATA CAUTIUNILOR:
 Beneficiar - JUDECATORIA SECTOR 6 BUCURESTI:
COD IBAN – RO45CECEB60070RON0000000, deschis la Agentia CEC Sala Palatului;
COD IBAN – RO91CECEB50470RON0000000, deschis la Agentia CEC Victoria.

CONTUL PENTRU PLATA AMENZILOR JUDICIARE SI A CHELTUIELILOR JUDICIARE AVANSATE DE STAT:
 Beneficiar - Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti.
COD IBAN : RO30TREZ7015032XXX005681
COD FISCAL: 4340633-deschis la Trezoreria sector 1 Bucuresti

AMENZILE PENALE se achita la trezoreriile de domiciliu si reprezinta venit la bugetul de stat.

Numarul de cont unic deschis la BCR Sucursala Lipscani pentru virarea sumelor acordate avocatilor care indeplinesc activitatea de curator special este: RO51RNCB0090005630040008; CIF 4283155.


Notă:

Ordonanţă de urgenţă  nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru este actul normativ care stabileşte cuantumul taxelor judiciare de timbru.

Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Instanţa poate acorda persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013.

 

Calculator taxă cauţiune.xlsCalculator taxă cauţiune

Calculator taxă judiciară de timbru.xlsCalculator taxă judiciară de timbru

Formulare

Ajutor public judiciar- formular.docxAjutor public judiciar- formular
Asistenţă judiciară - formular.docxAsistenţă judiciară - formular
CERERE DE ELIBERARE CERTIFICAT DE GREFA- dosar cu termen.docCERERE DE ELIBERARE CERTIFICAT DE GREFA- dosar cu termen
CERERE DE ELIBERARE CERTIFICAT DE GREFA- dosar soluţionat.docxCERERE DE ELIBERARE CERTIFICAT DE GREFA- dosar soluţionat
CERERE DE RIDICARE A RECIPISEI DE CONSEMNARE A CAUŢIUNII.docxCERERE DE RIDICARE A RECIPISEI DE CONSEMNARE A CAUŢIUNII
CERERE PENTRU ELIBERARAREA DE COPII  LEGALIZATE.docxCERERE PENTRU ELIBERARAREA DE COPII LEGALIZATE
CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII CU MENŢIUNEA CONFORM CU ORIGINALUL.docxCERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII CU MENŢIUNEA CONFORM CU ORIGINALUL
CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE-formular.docxCERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE-formular
CERERE DE DEPUNERE ÎNSCRISURI LA DOSAR.docxCERERE DE DEPUNERE ÎNSCRISURI LA DOSAR
cerere-studiu-copiere-fotografiere.docxCerere pentru studiu, xerox, fotografiere
TRANSMITEREA PRIN POSTA ELECTRONICA A  HOTARARILOR SI A INCHEIERILOR  PRONUNTATE IN MATERIE PENALA.docxTransmiterea prin posta electronica a hotararilor si a incheierilor pronuntate in materie penala

Formular cerere chemare in judecata valoare redusa.doc-anexa 1, 2, 3

anexa-1.docanexa-1.doc

anexa-2.docanexa-2.doc

anexa-3.docanexa-3.doc


Pentru justiţiabili

Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media.docxGhidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media

Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesuală civilăGHIDURI - Inspectia Judiciara C.S.M.

01-ghid cercetare.docGhid cercetare
02-ghid comisii.docGhid comisii
03-ghid sesizare IJ.docGhid sesizare IJ


Compartiment Registratură
PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE GREFĂ.docxPROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE GREFĂ
PROCEDURA DE ELIBERARE A COPIILOR ELECTRONICE ALE ÎNREGISTRĂRILOR ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ.docxPROCEDURA DE ELIBERARE A COPIILOR ELECTRONICE ALE ÎNREGISTRĂRILOR ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ
PROCEDURA DE TRANSMITERE A HOTARARILOR SI A ÎNCHEIERILOR DIN MATERIE CIVILA PE EMAIL.docxPROCEDURA DE TRANSMITERE A HOTARARILOR SI A ÎNCHEIERILOR DIN MATERIE CIVILA PE EMAIL


Compartiment Arhivă

PROCEDURA DE LEGALIZARE.docxINFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE LEGALIZARE

PROCEDURA DE ELIBERARE A COPIILOR CU MENTIUNEA CONFOM CU ORIGINALUL.docxPROCEDURA DE ELIBERARE A COPIILOR CU MENTIUNEA CONFOM CU ORIGINALUL

PROCEDURA DE ELIBERARE A ÎNSCRISURILOR ORIGINALE DIN DOSAR.docxPROCEDURA DE ELIBERARE A ÎNSCRISURILOR ORIGINALE DIN DOSAR

PROCEDURA DE ELIBERARE A RECIPISEI DE CONSEMNARE.docxPROCEDURA DE ELIBERARE A RECIPISEI DE CONSEMNARE

PROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI.docxPROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI


Compartimentul Persoane Juridice / Asocciatii de Proprietari

ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI ASOCIATII sau FUNDATII.docxACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI ASOCIATII sau FUNDATII
ACTE NECESARE DOBÂNDIRII PERSONALITATII JURIDICE DE CATRE SINDICATE SI ORGANIZATIILE PATRONALE.docxACTE NECESARE DOBÂNDIRII PERSONALITATII JURIDICE DE CATRE SINDICATE SI ORGANIZATIILE PATRONALE
ACTE NECESARE DOBÂNDIRII REPREZENTATIVITATII DE CATRE SINDICATE.docxACTE NECESARE DOBÂNDIRII REPREZENTATIVITATII DE CATRE SINDICATE
ACTE NECESARE ÎNFIINTARII UNEI ASOCIATII RELIGIOASE.docxACTE NECESARE ÎNFIINTARII UNEI ASOCIATII RELIGIOASE
ACTE NECESARE MODIFICARII STATUTULUI UNEI ASOCIATII SAU FUNDATII.docxACTE NECESARE MODIFICARII STATUTULUI UNEI ASOCIATII SAU FUNDATII
ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI UNUI SINDICAT SI A UNEI ORGANIZATII PATRONALE.docxACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI UNUI SINDICAT SI A UNEI ORGANIZATII PATRONALE
ACTE NECESARE TRANSFORMARII ASOCIATIILOR NON PROFIT IN ASOCIATII RELIGIOASE.docxACTE NECESARE TRANSFORMARII ASOCIATIILOR NON PROFIT IN ASOCIATII RELIGIOASE
ACTE  NECESARE PENTRU CONSTITUIREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI + ÎNSCRIEREA MODIFICĂRILOR ASOC. PROPR.- LEGEA 196-2018.docACTE NECESARE PENTRU CONSTITUIREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI + ÎNSCRIEREA MODIFICĂRILOR ASOC. PROPR.- LEGEA 196-2018