Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este una dintre instanţele de la primul nivel jurisdicţional din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.387/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizată în două secţii - civilă şi penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.


Actualitate


ANUNŢ
   Pentru accelerarea procesului de motivare a hotărârilor judecătoreşti,  care trebuie să cuprindă şi susţinerile din cuprinsul cererilor, vă solicităm ca cererea  de chemare în judecată şi  cererile ulterioare ( întâmpinare, cerere reconvenţională, cerere precizatoare, cerere modificatoare, cerere de intervenţie, cerere de chemare în garanţie ),  să le depuneţi şi în format editabil ( document Word ), pe lângă formatul scriptic semnat,   pe adresa de  e-mail: jud-sector6@just.ro  sau prin  alte mijloace tehnice.
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

ANUNŢ

    Pentru a sprijini actul de justiţie, începând cu data de 30.03.2018, vă aducem la cunoştinţă că pe site-ul  Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,  http://portal.just.ro/,  la secţiunea BINE DE ŞTIUT, sunt disponibile versiunile revizuite ale ghidurilor conţinând modele practice de cereri pentru justiţiabili, respectiv modele de acte procedurale destinate practicienilor, după cum  urmează: 
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PENAL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE CIVILĂ
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ INSTANŢE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ PARCHETE
-    MODELE DE ACTE DE PROCEDURĂ ÎN MATERIE PENALĂ-PARCHETE-
Aceste ghiduri au fost realizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanţat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


H O T Ă R Â R E A
Nr. 5 din data de 18.12.2017
In urma dezbaterilor, Adunarea Generală a Magistraţilor a
H O T Ă R Â T:
Art. 1:  Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti susţin forma de protest a magistraţilor ce va avea loc la Curtea de Apel Bucureşti, în data de 18.12.2017, ora 17.00.
Art. 2: Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti au luat hotărârea de a-şi manifesta public dezaprobarea faţă de modificările propuse legilor justiţiei şi legislaţiei penale.
Dată azi, 18.12.2017

INSTITUŢIA MEDIERII
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator). Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.


 

Informaţii de interes public

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.

Doamnele judecător ENE LAURA ELENA şi ŞTEFAN CLAUDIA CONSTANTINA sunt  desemnate la Biroul de informare şi relaţii publice.
Doamna judecător Ene Laura Elena  este desemnată purtătorul de cuvânt al instanţei.
Doamnele Zuică Alina Viorela şi Constantin Alina Daniela sunt grefierii desemnaţi la Biroul de informare şi relaţii publice.
Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei ( luni, marţi, joi, vineri între 8.00- 16.00, miercuri între orele 8.00 – 19.00 ).
Pentru mai multe informaţii de interes public aveţi posibilitatea de a accesa secţiunea „Informaţii de interes public” din meniul principal.


Contact

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, str. Stirbei Vodă nr. 115, sector 1.
Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector6@just.ro.
Pentru mai multe informaţii privind datele de contact, inclusiv localizarea şi programul de lucru al compartimentelor din cadrul instanţei, puteţi accesa secţiunea „Contact” din meniul principal.