Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este una dintre instanţele de la primul nivel jurisdicţional din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.387/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizată în două secţii - civilă şi penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.


Actualitate

A N U N Ţ

19.03.2021

 

Defecţiunile tehnice la sistemul informatic al instanţei (ECRIS), ivite în dimineaţa zilei de 08.03.2021, au fost remediate, astfel că, în prezent, datele informatice sunt preluate pe pagina de internet a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti din portalul instanţelor de judecată (http://portal.just.ro), iar părţile au acces la documentele în format electronic din aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC”.

 

În situaţia în care întâmpinaţi, în continuare, dificultăţi în accesarea aplicaţiei „DOSAR ELECTRONIC” vă rugăm să ne contactaţi telefonic la numerele: 021.637.23.18 ; 021.637.23.19 ; 021.637.23.20 (centrala telefonică), interior 6150 (grefier-şef).

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI
A N U N Ţ - 09.03.2021


Din cauza unor defecţiuni tehnice la sistemul informatic al instanţei (ECRIS), ivite în dimineaţa zilei de 08.03.2021, datele informatice introduse în perioada 20.02.2021 - 08.03.2021 nu sunt momentan disponibile, urmând a fi reconstituite în perioada următoare.

 

De aceea, pentru cererile de acces la dosarul electronic înregistrate în perioada 20.02.2021 – 08.03.2021, aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC” nu este momentan disponibilă.

 

În mod similar, în aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC” nu se regăsesc momentan documentele înregistrate în perioada 20.02.2021 – 08.03.2021, situaţia urmând a fi remediată în perioada următoare.

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

ANUNŢ - 18.01.2021
Având în vedere numărul mare de apeluri telefonice primite pentru efectuarea programărilor la compartimentele cu publicul, vă recomandăm să ne contactaţi pentru programări şi prin e-mail, urmând să fiţi contactaţi, în scurt timp, de un angajat al instanţei:

- pentru compartimentele Registratură, Executări civile şi Executări penale: anca.chibrit@just.ro

- pentru compartimentul Arhivă: elena_serban@just.ro

- pentru depunerea şi eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti: daniela.constantin@just.ro

- pentru compartimentele Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: cornel.coiciu@just.ro

- pentru Biroul de informare şi relaţii publice jud-sector6-BIRP@just.ro

Vă asigurăm că toate numerele de telefon sunt funcţionale şi verificate zilnic, însă din cauza numărului mare de apeluri primite, durata de preluare a acestora poate fi mai mare (de asemenea, centrala nu dă ton de ocupat, ci permite apelului să sune în continuare).


 
ANUNŢ - 18.01.2021
Vă reamintim REGULILE DE ACCES şi DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII CU PUBLICUL aplicabile la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în perioada stării de alertă (începând cu data de 18 mai 2020):


 

ANUNŢ - 18.01.2021
Vă informăm că din data de 04.01.2021, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti a fost reluată activitatea serviciul extern de fotocopiere/xerox.
Acesta este situat la demisolul clădirii, în apropierea compartimentelor arhivă şi registratură.

 
A N U N Ţ - 24.07.2020


 A N U N Ţ - 11.06.2020
 
   Vă informăm că aplicaţia „PROGRAMĂRI ON-LINE” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti (www.tmb.ro), nu este momentan disponibilă la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

   Programările pentru accesul la compartimentele cu publicul pot fi făcute telefonic sau prin e-mail, la următoarele date de contact:
 
   - pentru compartimentele Registratură, Executări civile şi Executări penale: Centrala telefonică 021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20, Interior 6140 sau anca.chibrit@just.ro;
 
   - pentru compartimentul Arhivă: Centrala telefonică: 021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20, Interior 6135 sau elena_serban@just.ro;
 
   - pentru depunerea şi eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti: telefon direct 021.313.28.16 sau daniela.constantin@just.ro;
 
   - pentru compartimentele Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: telefon direct 021.313.28.16 sau cornel.coiciu@just.ro;
 
   - pentru Biroul de informare şi relaţii publice: telefon direct 021.313.28.16 sau jud-sector6-BIRP@just.ro

   Vă asigurăm că toate numerele de telefon sunt funcţionale şi verificate zilnic, însă din cauza numărului mare de apeluri primite, durata de preluare a acestora poate fi mai mare.
   De aceea, vă recomandăm efectuarea programărilor prin e-mail, la adresele indicate
 

 
ANUNŢ

PRIVIND REGULILE APLICABILE LA JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI,

DUPĂ ÎNCETAREA STĂRII DE URGENŢĂ

 

   Având în vedere încetarea stării de urgenţă la data de 15 mai 2020 şi reluarea activităţii de judecată şi a activităţii cu publicul, vă rugăm să consultaţi şi să respectaţi următoarele reguli stabilite la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti privind:
- accesul în sediul instanţei;
- accesul la compartimentele cu publicul;
- activitatea la compartimentele cu publicul: depunerea de cereri şi înscrisuri, legalizări, certificate de grefă, eliberare recipise cauţiuni, restituire înscrisuri originale, eliberare copii de pe înscrisuri
- desfăşurarea şi conduita publicului în şedinţele de judecată.
ANUNŢ PROGRAM CU PUBLICUL ŞI ACCES INSTANŢĂ - 20.03.2020

Conform Hotărârii Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti nr. 6 din data 20.03.2020, până la data de 30.04.2020, programul la compartimentele cu publicul (registratură, arhivă, persoane juridice, executări penale, executări civile, Biroul de informare şi relaţii publice) este suspendat.

De asemenea, accesul publicului în sediul instanţei nu este permis, cu excepţia părţilor, avocaţilor acestora şi participanţilor, în ziua stabilită pentru judecarea cauzei, cu 10 minute înainte de începerea şedinţei.

Vă rugăm consultaţi următoarele reguli de lucru cu publicul şi de acces în instanţă, ce se aplică în această perioadă:


reguli1.docxReguli pentru depunerea cererilor de chemare în judecată şi oricăror cereri/înscrisuri referitoare la dosare

reguli2.docxReguli pentru depunerea cererilor de eliberare a certificatelor de grefă, legalizărilor, cauţiunilor, copiilor de pe înscrisuri din dosare

reguli3.docxReguli de acces în sediul instanţei


Informaţii despre termenele de judecată şi soluţii pot fi aflate prin accesarea portalului instanţelor de judecată.

Dosarele non-penale înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică dosarele începând cu nr. 12988/303/2019) pot fi studiate în format electronic, prin accesarea aplicaţiei „Dosar electronic” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti - www.tmb.ro

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic sunt disponibile pe site-ul instanţei.

Pentru şedinţele de judecată, aveţi posibilitatea să solicitaţi, în scris, judecarea în lipsă (conform art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă şi, respectiv, art. 353 alin. 6 din Codul de procedură penală) sau amânarea, însoţită de înscrisuri medicale.


 
 
 

JUDECĂTORIA SECTOR 6 BUCUREŞTI

COMUNICAT
11.03.2020

Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus) şi, în general, a virozelor respiratorii,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191 din 10 martie 2020, privind adoptarea unor măsuri pentru a asigura evitarea aglomerărilor de persoane în incinta instanţelor judecătoreşti,

 

Prin Decizia nr. 10/11.03.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, s-au dispus următoarele:

I. În cauzele aflate pe rol în perioada 12.03.2020 - 31.03.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.

La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.

II. În acest context, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în perioada 12.03.2020 - 31.03.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, vor fi judecate următoarele cauze:

- în materie penală:

- cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

- cauzele în care inculpaţii se află sub măsuri preventive sau măsuri de siguranţă (nu arestaţi/deţinuţi în altă cauză);

- cauzele în care judecătorul apreciază că este necesară soluţionarea cu urgenţă (această măsură va fi adusă la cunoştinţa părţilor şi avocaţilor, în timp util);

- prelungire drept de circulaţie;

- cauzele de competenţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate precum şi contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de supraveghere;

- cauzele care se soluţionează, potrivit legii, fără citarea părţilor.

- în materie civilă:

- ordin de protecţie;

- internare nevoluntară;

- delegare autoritate părintească;

- suspendarea provizorie a executării silite;

- măsuri asigurătorii;

- asigurări de dovezi;

- anulare bilet la ordin/filă cec;

- ordonanţă președințială (dacă se impune în circumstanțele concrete);

- cauzele care, potrivit legii, se soluţionează fără citarea părţilor (încuviinţarea executării silite, cerere de valoare redusă, reexaminare taxă de timbru, acordare ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, restituire taxă judiciară de timbru, verificarea complinirii lipsurilor cererii de chemare în judecată conform art. 200 din Codul de procedură civilă etc.).

III. În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată în lunile aprilie sau mai 2020.

În dosarele în care este deja stabilit termenul de judecată, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în perioada 12.03.2020 până la 31.03.2020 inclusiv, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

IV. Dispoziţiile pct.3 nu sunt aplicabile în cauzele urgente, inclusiv în cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale (această măsură va fi adusă la cunoştinţa părţilor şi avocaţilor, în timp util).

VI. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă, fiind stabilite cauze pe ore, cu anunţarea părţilor telefonic sau prin alte mijloace de comunicare.

 

VII. Programul la compartimentele cu publicul (registratură, arhivă, persoane juridice, executări penale, executări civile, Biroul de informare şi relaţii publice) se suspendă în perioada 12.03.2020 - 31.03.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, iar înscrisurile  se vor depune exclusiv prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) sau prin poştă ori curier.

Actele/hotărârile legalizate/certificate de grefă a căror eliberare a fost programată până la data emiterii prezentei decizii, vor fi înmânate părţilor la intrarea în incinta instanţei.


 


A N U N Ţ

11.03.2020

Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus) şi, în general, a virozelor respiratorii,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 101 din 10 martie 2020, privind adoptarea unor măsuri pentru a asigura evitarea aglomerărilor de persoane în incinta instanţelor judecătoreşti, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti s-au dispus următoarele:


1. În data de 11.03.2020, accesul în incinta instanţei este permis numai persoanelor care au dosare în şedinţele de judecată de astăzi.


2. În data de 11.03.2020, nu este permis accesul persoanelor în incinta instanţei pentru compartimentele arhivă, registratură, persoane juridice, executări penale, executări civile,  Biroul de informare şi relaţii publice,

Informaţii despre termenele de judecată şi soluţii pot fi aflate prin accesarea portalului instanţelor de judecată:
http://portal.just.ro/303/SitePages/dosare.aspx?id_inst=303

Dosarele non-penale înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică dosarele începând cu nr. 12988/303/2019) pot fi studiate în format electronic, prin accesarea aplicaţiei „Dosar electronic” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti - www.tmb.ro
Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic sunt disponibile pe site-ul instanţei.

3. Depunerea cererilor de chemare în judecată şi a oricăror alte cereri/înscrisuri referitoare la dosare se va face prin e-mail (la adresa jud-sector6@just.ro), prin fax (la numărul 021 637 23 23) sau prin poştă ori curier.
În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condiţiile prevăzute de mai sus, în holul instanţei, după punctul de control acces, este organizat biroul de primire a cererilor şi înscrisurilor.


Vă rugăm să urmaţi îndeaproape îndrumările ce vă vor fi date de către jandarmi şi personalul instanţei !

Vă mulţumim pentru înţelegere!

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


 
 

COMUNICAT

10.03.2020


Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus) şi, în general, a virozelor respiratorii, vă rugăm să evitaţi deplasările la sediul instanţei, care nu sunt necesare.

Vă reamintim că cererile de chemare în judecată şi orice alte cereri/înscrisuri referitoare la dosare pot fi transmise şi prin e-mail (la adresa jud-sector6@just.ro), prin fax (la numărul 021 637 23 23) sau prin poştă ori curier (caz în care, data actului de procedură este considerată data depunerii la oficiul poştal/serviciul de curierat).

De asemenea, informaţii despre termenele de judecată şi soluţii pot fi aflate prin accesarea portalului instanţelor de judecată:
http://portal.just.ro/303/SitePages/dosare.aspx?id_inst=303

Dosarele non-penale înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică dosarele începând cu nr. 12988/303/2019) pot fi studiate în format electronic, prin accesarea aplicaţiei „Dosar electronic” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti - www.tmb.ro
Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic sunt disponibile pe site-ul instanţei.

Pentru şedinţele de judecată, aveţi posibilitatea să solicitaţi, în scris, judecarea în lipsă (conform  art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă şi, respectiv, art. 353 alin. 6 din Codul de procedură penală) sau amânarea, însoţită de înscrisuri medicale.


CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


 
 

A N U N Ț

Pentru îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, al conștientizării drepturilor cetățenilor si dezvoltării culturii juridice, la Biroul de informare si relații publice, compartimentul registratura si compartimentul arhivă, sunt distribuite publicului, în mod gratuit, broșuri „îmi cunosc drepturile ? Ce pot face ?".

Pentru a intra în posesia acestei broșuri, va puteți adresa salariaților din cadrul acestor compartimente.

brosura-ce-poti-face-orig.jpg

A N U N Ţ

Începând cu data de 01.10.2019, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti va deveni operaţională aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC”, care oferă părţilor şi reprezentanţilor acestora accesul on-line la documentele din propriul dosar.

Aplicaţia conţine numai dosarele non-penale şi care au fost înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică dosarele începând cu nr. 12988/303/2019).

Accesarea aplicaţiei se face de pe site-ul Tribunalului Bucureşti - www.tmb.ro :

 tmb-dosar-el.pngAccesarea aplicaţiei necesită înregistrarea prealabilă a părţii sau reprezentantului acesteia, cu adresă de email şi număr de telefon valide.
Accesarea aplicaţiei se face prin autentificare, cu adresa email înregistrată şi pe bază de cod transmis prin mesaj tip SMS (la numărul de telefon înregistrat anterior).

Înregistrarea părţii sau reprezentantului pentru acces la dosarul electronic se face prin completarea şi trimiterea la instanţă a cererii denumite „CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC”, formular ce poate fi descărcat mai jos.
Cererea de acces la dosarul electronic se depune odată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinare/reconvenţională etc.
În cazul în care nu aţi solicitat iniţial accesul la dosarul electronic, cererea dumneavoastră ulterioară trebuie să fie însoţită de copia cărţii de identitate şi, dacă este cazul, dovada calităţii de reprezentant.


A N U N Ţ

Începând cu data de 04.07.2019, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, a început operaţiunea de scanare a dosarelor nou intrate, în materii non-penale (civil, familiei), în vederea implementării aplicaţiei „DOSAR ELECTRONIC”, organizată şi coordonată de Tribunalul Bucureşti.

În vederea eficientizării operaţiunii de scanare, vă rugăm ca cererile de chemare în judecată şi toate documentele depuse ulterior în dosare:
- să nu fie capsate (înlăturarea capselor necesită timp şi există posibilitatea deteriorării foilor de hârtie; puteţi folosi, în loc, agrafe de birou);

- fie printate numai pe o faţă a foii (scanarea documentelor printate faţă-verso necesită mai mult timp).

- în cazul documentelor de tipul: titluri, certificate, diplome, documente originale, documente deteriorate, chitanţe, procese verbale de contravenţie, să se ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a acelui document.

Vă mulţumim pentru colaborare !

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


ANUNŢ
   Pentru accelerarea procesului de motivare a hotărârilor judecătoreşti,  care trebuie să cuprindă şi susţinerile din cuprinsul cererilor, vă solicităm ca cererea  de chemare în judecată şi  cererile ulterioare ( întâmpinare, cerere reconvenţională, cerere precizatoare, cerere modificatoare, cerere de intervenţie, cerere de chemare în garanţie ),  să le depuneţi şi în format editabil ( document Word ), pe lângă formatul scriptic semnat,   pe adresa de  e-mail: jud-sector6@just.ro  sau prin  alte mijloace tehnice.
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

ANUNŢ

    Pentru a sprijini actul de justiţie, începând cu data de 30.03.2018, vă aducem la cunoştinţă că pe site-ul  Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,  http://portal.just.ro/,  la secţiunea BINE DE ŞTIUT, sunt disponibile versiunile revizuite ale ghidurilor conţinând modele practice de cereri pentru justiţiabili, respectiv modele de acte procedurale destinate practicienilor, după cum  urmează: 
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PENAL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE CIVILĂ
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ INSTANŢE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ PARCHETE
-    MODELE DE ACTE DE PROCEDURĂ ÎN MATERIE PENALĂ-PARCHETE-
Aceste ghiduri au fost realizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanţat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

INSTITUŢIA MEDIERII

Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator). Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.

 

Informaţii de interes public

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.

Judecătorii  ENE LAURA ELENA, preşedintele secţiei penale,  şi GAVRILĂ BOGDAN, preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,  sunt  desemnaţi la Biroul de informare şi relaţii publice.

Doamna judecător Ene Laura Elena  este desemnată purtătorul de cuvânt al instanţei.

Domnul judecător Gavrilă Bogdan înlocuieşte purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi.
Doamnele Zuică Alina Viorela şi Constantin Alina Daniela sunt grefierii desemnaţi la Biroul de informare şi relaţii publice.
Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei ( luni, marţi, joi, vineri între 8.00- 16.00, miercuri între orele 8.00 – 19.00 ).
Pentru mai multe informaţii de interes public aveţi posibilitatea de a accesa secţiunea „Informaţii de interes public” din meniul principal.


Contact

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, str. Stirbei Vodă nr. 115, sector 1.
Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector6@just.ro.
Pentru mai multe informaţii privind datele de contact, inclusiv localizarea şi programul de lucru al compartimentelor din cadrul instanţei, puteţi accesa secţiunea „Contact” din meniul principal.