Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este una dintre instanţele de la primul nivel jurisdicţional din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.387/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizată în două secţii - civilă şi penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.


Actualitate

A N U N Ț

Pentru îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, al conștientizării drepturilor cetățenilor si dezvoltării culturii juridice, la Biroul de informare si relații publice, compartimentul registratura si compartimentul arhivă, sunt distribuite publicului, în mod gratuit, broșuri „îmi cunosc drepturile ? Ce pot face ?".

Pentru a intra în posesia acestei broșuri, va puteți adresa salariaților din cadrul acestor compartimente.

brosura-ce-poti-face-orig.jpg

A N U N Ţ

Începând cu data de 01.10.2019, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti va deveni operaţională aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC”, care oferă părţilor şi reprezentanţilor acestora accesul on-line la documentele din propriul dosar.

Aplicaţia conţine numai dosarele non-penale şi care au fost înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică dosarele începând cu nr. 12988/303/2019).

Accesarea aplicaţiei se face de pe site-ul Tribunalului Bucureşti - www.tmb.ro :

 tmb-dosar-el.pngAccesarea aplicaţiei necesită înregistrarea prealabilă a părţii sau reprezentantului acesteia, cu adresă de email şi număr de telefon valide.
Accesarea aplicaţiei se face prin autentificare, cu adresa email înregistrată şi pe bază de cod transmis prin mesaj tip SMS (la numărul de telefon înregistrat anterior).

Înregistrarea părţii sau reprezentantului pentru acces la dosarul electronic se face prin completarea şi trimiterea la instanţă a cererii denumite „CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC”, formular ce poate fi descărcat mai jos.
Cererea de acces la dosarul electronic se depune odată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinare/reconvenţională etc.
În cazul în care nu aţi solicitat iniţial accesul la dosarul electronic, cererea dumneavoastră ulterioară trebuie să fie însoţită de copia cărţii de identitate şi, dacă este cazul, dovada calităţii de reprezentant.A N U N Ţ

Începând cu data de 04.07.2019, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, a început operaţiunea de scanare a dosarelor nou intrate, în materii non-penale (civil, familiei), în vederea implementării aplicaţiei „DOSAR ELECTRONIC”, organizată şi coordonată de Tribunalul Bucureşti.

În vederea eficientizării operaţiunii de scanare, vă rugăm ca cererile de chemare în judecată şi toate documentele depuse ulterior în dosare:
- să nu fie capsate (înlăturarea capselor necesită timp şi există posibilitatea deteriorării foilor de hârtie; puteţi folosi, în loc, agrafe de birou);

- fie printate numai pe o faţă a foii (scanarea documentelor printate faţă-verso necesită mai mult timp).

- în cazul documentelor de tipul: titluri, certificate, diplome, documente originale, documente deteriorate, chitanţe, procese verbale de contravenţie, să se ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a acelui document.

Vă mulţumim pentru colaborare !

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTIANUNŢ

Vă informăm că faţă de dispoziţiile art.1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr.171/29.03.2019, în ziua de 30 aprilie 2019, serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei sectorului 6 Bucureşti nu vor funcţiona şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în ziua menţionată anterior.

Conducerea administrativ judiciară a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti


Comunicat de presa din data de 21.03.2019
Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, convocata la data de 21.03.2019, orele 11.30, a hotarât urmatoarele:
1. Judecatorii din cadrul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti au adoptat ca modalitate de protest purtarea de banderole albe, începând cu data de 22.03.2019 pâna la sfârsitul lunii aprilie 2019.
2. Emiterea unui comunicat de presa referitor la prezenta hotarâre.

Biroul de Informatii si Relatii Publice a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti,


ANUNT

Conform Hotarârii Colegiului de conducere al Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti nr. 11 din data de 14.03.2019, în perioada 18.03.2019 -26.05.2019 contestatiile  privind listele electorale permanente (art. 11 alin. 2 din Legea nr. 33/2007 raportat la art. 47 din Legea nr. 215/2008) si contestatiile privind listele electorale speciale (art. 12 alin. 2 din Legea nr. 33/2007), pot fi transmise si prin fax  la numarul: 021.637.01.65 sau prin email la adresa: jud-sector6@just.ro

CONDUCEREA ADMINISTRATIVA A JUDECATORIEI SECTORULUI 6 BUCURESTI

Comunicat de presă din data de 27.02.2019
Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, convocată la data de 27.02.2019, orele 14.00, a hotărât următoarele:
1. Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti îşi exprimă dezacordul atât cu privire la modalitatea de adoptare a O.U.G. nr. 7/2019 (fără asigurarea transparenţei decizionale, fără dezbatere publică, fără consultarea magistraţilor, fără consultarea efectivă şi fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii), cât şi faţă de dispoziţiile legale susceptibile să afecteze independenţa magistraţilor ori să ridice probleme de constituţionalitate.
2. Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti susţin solicitarea transmisă de Consiliul Superior al Magistraturii către Guvernul României, în vederea abrogării O.U.G. nr. 7/2019, cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării C.S.M.
3. Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti se raliază mesajului public exprimat de judecători din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin comunicatul din data de 26.02.2019.
4. Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti au adoptat ca modalitate de protest suspendarea şedinţelor de judecată timp de 2 ore, la începutul şedinţelor, din data de 28.02.2019, pe o perioadă nedeterminată.
5. Emiterea unui comunicat de presă referitor la prezenta hotărâre.

Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,


ANUNŢ
   Pentru accelerarea procesului de motivare a hotărârilor judecătoreşti,  care trebuie să cuprindă şi susţinerile din cuprinsul cererilor, vă solicităm ca cererea  de chemare în judecată şi  cererile ulterioare ( întâmpinare, cerere reconvenţională, cerere precizatoare, cerere modificatoare, cerere de intervenţie, cerere de chemare în garanţie ),  să le depuneţi şi în format editabil ( document Word ), pe lângă formatul scriptic semnat,   pe adresa de  e-mail: jud-sector6@just.ro  sau prin  alte mijloace tehnice.
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

ANUNŢ

    Pentru a sprijini actul de justiţie, începând cu data de 30.03.2018, vă aducem la cunoştinţă că pe site-ul  Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,  http://portal.just.ro/,  la secţiunea BINE DE ŞTIUT, sunt disponibile versiunile revizuite ale ghidurilor conţinând modele practice de cereri pentru justiţiabili, respectiv modele de acte procedurale destinate practicienilor, după cum  urmează: 
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PENAL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE CIVILĂ
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ INSTANŢE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ PARCHETE
-    MODELE DE ACTE DE PROCEDURĂ ÎN MATERIE PENALĂ-PARCHETE-
Aceste ghiduri au fost realizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanţat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


H O T Ă R Â R E A
Nr. 5 din data de 18.12.2017
In urma dezbaterilor, Adunarea Generală a Magistraţilor a
H O T Ă R Â T:
Art. 1:  Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti susţin forma de protest a magistraţilor ce va avea loc la Curtea de Apel Bucureşti, în data de 18.12.2017, ora 17.00.
Art. 2: Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti au luat hotărârea de a-şi manifesta public dezaprobarea faţă de modificările propuse legilor justiţiei şi legislaţiei penale.
Dată azi, 18.12.2017
INSTITUŢIA MEDIERII
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator). Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.

 

Informaţii de interes public

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.

Judecătorii  ENE LAURA ELENA, preşedintele secţiei penale,  şi GAVRILĂ BOGDAN, preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,  sunt  desemnaţi la Biroul de informare şi relaţii publice.

Doamna judecător Ene Laura Elena  este desemnată purtătorul de cuvânt al instanţei.

Domnul judecător Gavrilă Bogdan înlocuieşte purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi.
Doamnele Zuică Alina Viorela şi Constantin Alina Daniela sunt grefierii desemnaţi la Biroul de informare şi relaţii publice.
Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei ( luni, marţi, joi, vineri între 8.00- 16.00, miercuri între orele 8.00 – 19.00 ).
Pentru mai multe informaţii de interes public aveţi posibilitatea de a accesa secţiunea „Informaţii de interes public” din meniul principal.


Contact

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, str. Stirbei Vodă nr. 115, sector 1.
Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector6@just.ro.
Pentru mai multe informaţii privind datele de contact, inclusiv localizarea şi programul de lucru al compartimentelor din cadrul instanţei, puteţi accesa secţiunea „Contact” din meniul principal.