Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate


INSTITUŢIA MEDIERII

ANUNT IMPORTANT CU PRIVIRE LA ETAPA ADMINISTRATIVĂ A PROCESULUI CIVIL – NOTIUNEA DE TERMEN ADMINISTRATIV

   Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, procesul civil cunoaşte acum o faza prealabilă, premergătoare, deci, judecăţii propriu-zise, faţă de împrejurarea că organizarea activităţii instanţei a fost modificată pentru a răspunde exigenţelor Noului Cod de Procedură civilă, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
   Astfel, potrivit Noului Cod de Procedură Civilă (art.199 şi urm.), pentru cererile care trebuie să parcurgă în mod obligatoriu etapa prealabilă a procesului civil, se desfăşoară următoarele activităţi:
   I.cererea depusă la Registratură se înregistrează în programul informatic Ecris, primeşte dată certă şi număr nou de dosar şi se repartizează în mod aleatoriu unui complet de judecată, noutatea constând în aceea ca dosarul nu mai primeşte şi un termen de judecată propriu-zis, astfel cum se întâmpla atunci când erau în vigoare dispoziţiile Vechiului Cod de Procedură Civilă.
   II.după înregistrarea cererii de chemare în judecată, potrivit Noului Cod, dosarul nou format trebuie să parcurgă o procedură prealabilă, de natură administrativă.
Astfel, după ce reclamantul/petentul depune cererea de chemare în judecată, judecătorul căruia i s-a repartizat în mod aleatoriu dosarul verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (respectiv cele prevăzute de art.194-197 NCPC).
   A. În situaţia în care cererea  nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile cererii, cu menţiunea ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările  dispuse de către instanţă, sun sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată. Dacă obligaţiile stabilite în sarcina reclamantului privind completarea sau modificarea cererii in termen de 10 zile de la data primirii comunicării nu sunt îndeplinite, instanţa dispune anularea cererii.
   B. In situaţia în care cererea de chemare în judecată a fost completată în mod corect şi complet de la început, precum şi în situaţia în care reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă, astfel cum s-a arătat la punctul A, instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în judecată paratului, pentru a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data comunicării întâmpinării.
   C. În situaţia în care pârâtul depune întâmpinare, aceasta se comunică reclamantului, care este obligat să depună raspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la data comunicării întâmpinării. Despre conţinutul răspunsului la întâmpinare pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei.
   D. În situaţia în care pârâtul nu depune întâmpinare, precum şi în situaţia în care sunt parcurşi paşii arătaţi la punctele A-C procedura prealabilă se consideră terminată.
   Este important să cunoaşteţi faptul că toată această procedură prealabilă este, de fapt, o procedură administrativă. În scopul parcurgerii etapei prealabile a procesului civil, pentru o mai bună evidenţiere a dosarelor din punct de vedere statistic, în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti au fost înfiinţate, pe lângă completele obişnuite, de şedinţă publică, complete administrative având acelaşi număr ca şi completul de şedinţă publică, în vederea gestionării acestei faze.
   Astfel, în vederea comunicărilor care au fost descrise la punctele A-D, în Ecris/portalul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti vor fi introduse termene pe complete administrative. Aceste termene sunt dedicate exclusiv parcurgerii procedurii prealabile/administrative şi nu reprezintă termene de judecată propriu-zise, astfel încât părţile nu vor fi citate, ci doar vor primi comunicările prevăzute de lege, pe care le-am prezentat anterior. În consecinţă, ori de câte ori deschideţi portalul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti şi veţi tasta numărul dumneavoastră de dosar şi veţi vedea că acestuia îi este alocat un termen administrativ, nu este necesar să vă prezentaţi în instanţă la data respectivă, întrucât acest termen este unul administrativ, nu are natura juridică unui termen de judecată, nu este vorba despre o şedinţă de judecată, nu este nevoie de prezenţa părţilor şi nici nu are loc o şedinţă de judecată. Termenul administrativ are numai menirea de a marca etapele administrative ale procesului civil, în faza prealabilă a acestuia.
   În faza prealabilă a procesului civil veţi primi doar comunicările prevăzute de lege şi va trebui ca până la datele stabilite de instanţă în cadrul acestor comunicări, să depuneţi la dosar actele ori relaţiile solicitate. 
   III. Dosarul va primi termen de judecată propriu-zis (în şedinţa de judecată) numai după parcurgerea în întregime a etapei prealabile, ocazie cu care părţile vor fi citate, în continuare urmând a se desfăşura procedura judecăţii, în cadrul cărora vor putea fi discutate: excepţiile de procedură,  propunerile/încuviinţările de probe, administrarea acestora, care vor fi marcate prin termene de judecată propriu-zise, pe completele de judecată obişnuite, similar Vechiului Cod de Procedură Civilă, în final urmând a se pronunţa o hotărâre judecătorească.

 

ANUNŢ
Vã informãm cã în perioada  09-11.07.2013, din motive tehnice,  corespondenta electronica a Biroului de  Informare ºi Relaþii Publice nu a foctionat.

 

ANUNŢ

   Judecătoria sectorului 5 Bucureşti detine in pastrare urmatoarele hotarari judecatoresti:
      - sentintele civile si penale pronuntate de fostul Tribunal Popular al raionului V.I. Lenin in perioada 1963 - 1968;
      - sentintele civile si penale pronuntate de fosta Judecătorie a sectorului 6 Bucureşti in perioada 1968 – 1979;
      - sentintele civile si penale pronuntate de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti in perioada 1979 – la zi.

!!!! Judecătoria sectorului 5 Bucureşti nu detine in pastrare hotarari judecatoresti civile sau penale pronuntate anterior anului 1963.

!!!! Judecătoria sectorului 5 Bucureşti nu mai detine in pastrare acte autentice incheiate de fostele notariate de stat şi nici dosare succesorale instrumentate de aceleasi notariate, intreaga evidenta notariala fiind predata Camerei Notarilor Publici Bucuresti in baza O.M.J. nr. 2/2004.


Informare asupra medierii - modalitate alternativa de solutionare a litigiilor:

    Pentru solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile au posibilitatea ca împreuna sa apeleze la un mediator, atât înainte, cât si ulterior declansarii unui litigiu în fata instantei. Pentru detalii, consultati tabloul mediatorilor afisat pe site-ul www.cmediere.ro.
    Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si având liberul consimtamânt al partilor.
    Medierea se bazeaza pe încrederea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
    Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, precum si în alte materii. (art. 1 si 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator).

 

referat_practica_relevanta_2013.oct.pdfReferat Practica Relevanta Octombrie 2013

referat_practica_relevanta_2014.feb.pdfReferat Practica Relevanta Februarie 2014

referat_practica_relevanta_2014.mar.pdfReferat Practica Relevanta Martie 2014

referat_practica_relevanta_2014.aprilie.pdfReferat Practica Relevanta Aprilie 2014

referat_practica_relevanta_2014.mai.pdfReferat Practica Relevanta Mai 2014


Informaţii de interes public

...

Contact

...