Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :17649/302/2017
Data inregistrarii08.08.2017
Data ultimei modificari:06.12.2017
Sectie:.....
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
Mierlea CatalinaContestator
SC GROUPAMA ASIGURARI SAIntimat

Şedinţe

23.11.2017
Ora estimata: 13:30
Complet: C 2 civil 2017
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare . Anulează toate actele de executare emise împotriva contestatorului în dosarul de executare silită nr. 1389/2017 întocmit de B.E.J. Nicolescu Gheorghe Alin, precum şi Încheierea din 22.06.2017 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. 13007/302/2017, aşa cum a fost îndreptată prin Încheierea din 29.08.2017. Face aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi dispune restituirea către contestatoare, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, a sumei de 187 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, achitată de aceasta conform Chitanţei nr. 148368 (26) din 7.08.2017 emisă de Direcţia impozite şi taxe locale Sectorul 5. Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 1.792,82 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de copierea actelor contestate din cadrul dosarului de executare nr. 1389/2017 în sumă de 92,82 lei şi onorariu avocat în sumă de 1.700 lei. Executorie. Cu drept de apel, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în termen de 10 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 noiembrie 2017.
Document: Hotarâre  8312/2017  23.11.2017

09.10.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: stabileste termen de judecata in sedinta publica, cu citarea partilor
Document:    

18.09.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen administrativ, fără prezenţa părţilor la data de 9.10.2017, 1. Dispune comunicarea către contestatoare a întâmpinării şi a înscrisurilor depuse de către intimată, cu menţiunea că are obligaţia de a depune răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare, conform dispoziţiilor art. 201 alin. 2 Cod procedură civilă; Totodată, contestatoarea se citează cu menţiunea de a depune la dosar dovada achitării către B.E.J. Nicolescu Gheorghe Alin a sumei de 92,82 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de copierea actelor contestate din cadrul dosarului de executare nr. 1389/2017, potrivit dispoziţiilor art. 717 alin. 2 Cod procedură civilă, sub sancţiunea suspendării contestaţiei la executare, potrivit dispoziţiilor art. 242 alin. 1 Cod procedură civilă (se ataşează, în copie, adresa executorului – f. 21).
Document:    

14.08.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen administrativ, fără prezenţa părţilor la data de 18.09.2017, 1. Dispune comunicarea către intimată a contestaţiei la executare (în acest sens, prin grija dnei.grefier se fac copii de pe contestaţia la executare), cu menţiunea că are obligaţia de a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, potrivit art. 208 alin. 2 Cod procedură civilă
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.