Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :12071/302/2017
Data inregistrarii31.05.2017
Data ultimei modificari:10.10.2017
Sectie:.....
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
Musat AnaContestator
Toma Gheorghe MarianIntimat

Şedinţe

29.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 24 civil 2017
Tip solutie: Anulează cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, excepţie invocată prin întâmpinare. Anulează cererea de chemare în judecată, ca netimbrată. Obligă intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată în valoare de 1.500 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii, calea de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.09.2017.
Document: Hotarâre  6507/2017  29.09.2017

17.07.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C24 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: 1. Stabileşte termen de judecată la 29.09.2017, cu citarea părţilor, în şedinţă publică. 2. Contestatoarea se citează cu menţiunea pusă în vedere şi în precedent - de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 1.000 lei aferentă contestaţiei la executare şi a depune la dosar dovada achitării ei, în original, sub sancţiunea anulării, precum şi de a achita executorului judecătoresc suma de 82,11 lei reprezentând costurile corespunzătoare fotocopierii şi transmiterii dosarului de executare.
Document:    

12.06.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C24 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune comunicarea cererii şi înscrisurilor ataşate către intimat (sens în care se vor fotocopia filele 3-5), cu menţiunea obligaţiei de a depune întâmpinare în termen de 25 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. Întâmpinarea va fi depusă în două exemplare. 2. Pune în vedere contestatoarei să: - achite taxa judiciară de timbru în valoare de 1.000 lei aferentă contestaţiei la executare şi să depună la dosar dovada achitării ei, în original, până la primul termen de judecată ce urmează a fi stabilit în şedinţă publică, sub sancţiunea anulării cererilor. Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Se aduce la cunoştinţă posibilitatea de a formula, în condiţiile OUG 51/2008, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la comunicarea taxei datorate. - avanseze de îndată către executorul judecătoresc cheltuielile corespunzătoare fotocopierii şi transmiterii dosarului de executare - să indice numele şi adresa martorilor propu?i, precum şi teza probatorie a probei testimoniale (aspectele concrete pe care urmăreşte să le dovedească cu martori). 3. Se emite adresă către BEJA Dumitru Sahlian pentru a comunica instanţei, în copie certificată, toate actele dosarul de executare nr. 118/2017, cu menţiunea că i s-a pus în vedere părţii contestatoare obligaţia de a achita cheltuielile aferente fotocopierii şi transmiterii dosarului, însă executorul judecătoresc nu poate condiţiona transmiterea dosarului de avansarea acestor cheltuieli în lipsa unei prevederi exprese în acest sens. 4. Stabileşte termen administrativ (fără prezenţa părţilor) la data de 17.07.2017.
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.