Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :14094/302/2016
Data inregistrarii22.06.2016
Data ultimei modificari:04.02.2019
Sectie:.....
Materie:Civil
Obiect:contestaţie creditor Legea 77/2016
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC CREDIT EUROPE BANK NVContestator
Barbu FlorianIntimat
Barbu ManuelaIntimat

Şedinţe

14.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2018
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată contestaţia. Cu drept de apel în termen de 10 de zile lucrătoare de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.02.2018.
Document: Hotarâre  1302/2018  14.02.2018

31.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2018
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.02.2018. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31.01.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    31.01.2018

17.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2017
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.01.2018. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.01.2018 .
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    17.01.2018

01.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea depunerii de către părţi a tuturor înscrisurilor solicitate de către instanţă.
Document: Încheiere de şedinţă    01.11.2017

20.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile şi precizările depuse la dosarul cauzei şi pentru a se depune înscrisuri şi precizări noi.
Document: Încheiere de şedinţă    20.09.2017

24.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: suplimentarea probatoriului cu înscrisuri
Document: Încheiere de şedinţă    24.05.2017

29.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.
Document: Încheiere de şedinţă    29.03.2017

15.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 7 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge excepţia insuficientei timbrări, invocată de intimaţi prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, invocată de intimaţi prin întâmpinare, ca neîntemeiată. În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale: Sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 în ansamblul său şi, în special, art. 1 alin. 3, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 raportat la art. 1 alin. 3, art. 15 alin. 2, art. 16, art. 24, art. 44, art. 45, art. 53 alin. 2, art. 135 şi art. 148 din Constituţia României, excepţie ridicată de reclamanta SC Credit Europe Bank N.V., cu sediul social în .... în dosarul nr. 14094/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, având ca obiect contestaţie formulată în temeiul art. 7 din Legea nr. 77/2016, pârâţi fiind Barbu Florian şi Barbu Manuela, ambii cu domiciliul procesual ales la CA Cuculis şi Asociaţii din Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7 D, corpul B, etaj 4, cam 38, sector 4. Respinge cererea de suspendare a judecării prezentei cauze până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate de către Curtea Constituţională, formulată de contestatoare, ca neîntemeiată. Încuviinţează pentru ambele părţi proba cu înscrisuri. Acordă termen de judecată la data de 29.03.2017, Complet C7-civil 2017, Sala P46, ora 09:00, pentru când se citează părţile, iar intimaţii se citează cu menţiunea să facă precizări în raport de considerentele Deciziei CCR nr. 623/25.10.2016 cu privire la aplicarea teoriei impreviziunii în speţă, precum şi cu menţiunea ca în cadrul probei cu înscrisuri încuviinţată să depună dovezi privind starea lor financiară, respectiv fişă fiscală de la AFP Sector 5 aferentă perioadei de la momentul contractării creditului până în prezent, din care să reiasă veniturile încasate de intimaţii debitori, atât din salarii, cât şi din alte tipuri de activităţi, precum şi relaţii de la AFP Sector 5 privind conturile bancare deţinute de debitori, dovezi privind bunurile impozabile cu care figurează înregistraţi la Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, precum şi la ANCPI (pe întreg teritoriul ţării) de la momentul contractării creditului până în prezent, dovezi privind existenţa unor alte datorii, certificate de cazier judiciar actualizate, dovezi privind destinaţia bunului imobil oferit spre darea în plată, respectiv relaţii de la ONRC din care să rezulte dacă imobilul a fost sau este sediul unei societăţi comerciale, adeverinţă emisă de Asociaţia de Proprietari care să ateste cine locuieşte efectiv în imobil în prezent şi cine locuia la data încheierii contractului de credit, precum şi dacă s-a solicitat schimbarea destinaţiei imobilului de la data încheierii contractului de credit până în prezent, să precizeze dacă au încheiat contracte de închiriere/locaţiune privitoare la imobil, să depună un extras de carte funciară actualizat al imobilului în litigiu, să indice care a fost destinaţia sumelor contractate, ce procent din valoarea creditului contractat a fost achitat până în prezent şi dacă s-au înregistrat restanţe la plăţi de la momentul încheierii contractului de credit până în prezent, iar în caz afirmativ să indice cuantumul sumelor restante în prezent, să indice valoarea actuală a imobilului şi să depună înscrisuri doveditoare în acest sens, să precizeze dacă există o executare silită în curs/finalizată în legătură cu contractul de credit sau cu imobilul în cauză. Fără cale de atac în ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale. Cu cale de atac o dată cu fondul în ce priveşte restul măsurilor dispuse. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.02.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    15.02.2017

14.12.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C7-civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se cita intimaţi.
Document: Încheiere de şedinţă    14.12.2016

30.09.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C7 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte termen de judecată,în şedinţă publică, pentru când se vor cita părţile.
Document:    

26.08.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C7 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Comunicarea întâmpinării. Termen administrativ, fără prezenţa părţilor.
Document:    

24.06.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C7 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Regularizarea cererii. Termen administrativ, fără prezenţa părţilor
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
13/11/2018 SC CREDIT EUROPE BANK NV, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.