Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :11945/302/2016
Data inregistrarii02.06.2016
Data ultimei modificari:02.11.2017
Sectie:.....
Materie:Civil
Obiect:acţiune în constatare LEGEA NR. 77/2016
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
BANCA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECEReclamant
Soimaru ConstantinPârât
Soimaru Lavinia CristinaPârât

Şedinţe

01.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia. Constată că cererea de dare în plată formulată de intimaţi prin notificarea comunicată contestatoarei la data de 27.05.2016 nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate pentru a stinge, prin darea în plată a imobilului ipotecat, obligaţiile asumate prin contractul de credit nr. 86073587/25.10.2007. Dispune adaptarea pentru viitor a contractul de credit nr. nr. 86073587/25.10.2007, în sensul că toate sumele datorate de intimaţi în temeiul convenţiei de credit şi devenite exigibile ulterior datei de 27.05.2016 se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării. Obligă intimaţii la plata către contestator a sumei de 510 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat 500 lei - parţial şi taxă judiciară de timbru 10 lei - parţial) Cu drept de apel în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.11.2017.
Document: Hotarâre  7677/2017  01.11.2017

25.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.11.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.10.2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    25.10.2017

18.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.10.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    18.10.2017

20.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se depune la dosar raportul de evaluare a imobilului
Document: Încheiere de şedinţă    20.09.2017

20.07.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea administrării probelor încuviinţate la acest termen
Document: Încheiere de şedinţă    20.07.2017

21.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar
Document: Încheiere de şedinţă    21.06.2017

24.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrare probe
Document: Încheiere de şedinţă    24.05.2017

26.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se comunica reclamantei înscrisurile depuse de pârâţi
Document: Încheiere de şedinţă    26.04.2017

15.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru renegocierea contractului
Document: Încheiere de şedinţă    15.03.2017

15.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se depune precizări
Document: Încheiere de şedinţă    15.02.2017

14.12.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se depune decizia Curţii Constituţionale (motivarea) din data de 25.10.2016
Document: Încheiere de şedinţă    14.12.2016

02.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 Civil
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de reclamantă, sens în care dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 77/2016. Respinge cererea de suspendare a soluţionării cauzei formulată de reclamantă, ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 14.12.2016 C9 civil, ora 9.00. Pronunţată în şedinţă publica azi 02.11.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    02.11.2016

05.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu pârâta Şoimaru Lavinia Cristina.
Document: Încheiere de şedinţă    05.10.2016

02.08.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fixează termen în şedinţă publică la data de 05.10.2016, C9 civil, cu citare părti.
Document:    

12.07.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se comunica întâmpinarea. Stabileşte termen administrativ pentru verificarea măsurilor dispuse la data de 02.08.2016, fără prezenţa părţilor.
Document:    

07.06.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea depunerii întâmpinării. TERMEN ADMINISTRATIV ACORDAT LA DATA DE 12.07.2016, FĂRĂ PREZENŢA PĂRŢILOR.
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.