Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :7391/302/2016
Data inregistrarii15.04.2016
Data ultimei modificari:07.11.2017
Sectie:.....
Materie:Civil
Obiect:partaj judiciar
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
Balauta Marian IulianReclamant Pârât
Burlacu Richard VasilePârât Reclamant
Stanescu IulianaPârât
Burlacu AnaPârât Reclamant
Bicelli (fosta Burlacu) Carmen ConstantaPârât
Tudosă Cristina MihaelaPârât
Tudosă EugenPârât

Şedinţe

03.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Consfinţeşte tranzacţia părţilor
Solutia pe scurt: Stinge litigiul ivit între părţi, cf. tranzacţiei încheiate la 18.10.2017, pe care o consfinţeşte în conţinutul său. Obligă pe pârâţii-reclamanţi Burlacu Richard-Vasile şi Burlacu Ana şi pe pârâta Bicelli (fostă Burlacu) Carmen-Constanţa la plata către reclamantul-pârât Bălăuţă Marian-Iulian a sumei de 9839,31 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Obligă pe pârâţii Tudosă Eugen şi Tudosă Cristina-Mihaela la plata către reclamantul-pârât Bălăuţă Marian- Iulian a sumei de 19.632,62 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu recurs în 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2017.
Document: Hotarâre  7757/2017  03.11.2017

01.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.11.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.11.2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    01.11.2017

25.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.11.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.10.2017.
Document:    

18.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.10.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    18.10.2017

06.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    06.09.2017

07.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrare probe
Document: Încheiere de şedinţă    07.06.2017

10.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite excepţia netimbării. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului-pârât. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Stănescu Iuliana şi implicit a succesorilor cu titlu particular Tudosă Cristina Mihaela şi Tudosă Eugen. Respinge excepţia inadmisibilităţii formulării cererii de chemare în judecată. Respinge excepţia lipsei de obiect a capătului 3 din cererea principală (având ca obiect desfiinţare construcţii). Respinge excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge excepţia tardivităţii formulării capătului 3 din cererea principală (având ca obiect desfiinţare construcţii). Respinge cererea de disjungere a capătului 3 din cererea principală (având ca obiect desfiinţare construcţii). Anulează capătul din cererea reconvenţională formulată de pârâţii-reclamanţi Burlacu Richard Vasile şi Burlacu Ana având ca obiect ieşirea din indiviziune asupra terenului, ca netimbrat. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a judecării prezentei cauze până la soluţionarea dosarului nr. 38037/3/2015 al Tribunalului Bucureşti Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.05.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    10.05.2017

12.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: în vederea satisfacerii timbrajului
Document: Încheiere de şedinţă    12.04.2017

15.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se stabili taxa de timbru şi pentru a se lua la cunoştinţă de cererea de intrervenţie
Document: Încheiere de şedinţă    15.03.2017

01.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se depune la dosar valorile unitare orientative, în vederea stabilirii timbrajului pe cererea de ieşire din indiviziune
Document: Încheiere de şedinţă    01.03.2017

13.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017 camera de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamanţii Burlacu Richard Vasile şi Burlacu Ana. Eşalonează taxa judiciară de timbru în 36 de rate lunare a câte 152,75 lei, prima rată fiind scadentă la 01.03.2017. Pune în vedere reclamanţilor să achite ratele din taxa judiciară de timbru la termenele şi în cuantumul stabilit de instanţă şi să depună dovada achitării ratelor la dosarul cauzei, în original, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată. Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.02.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    13.02.2017

08.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017 camera de consiliu
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.02.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.02.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    08.02.2017

01.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2017
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se depune precizări
Document: Încheiere de şedinţă    01.02.2017

14.12.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de cererea precizatoare, de întâmpinarea depusă de pârâta Burlacu Carmen Constanţa şi de notele de şedinţă depuse de pârâţii-reclamanţi
Document: Încheiere de şedinţă    14.12.2016

04.10.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 14.12.2016. Dispune rectificarea în Ecris a numelui de familie al pârâtei Burlacu Carmen – Constanţa, urmând a se consemna Bicelli (fostă Burlacu) Carmen – Constanţa. Dispune citarea reclamantului – pârât. Dispune citarea pârâtei Stănescu Iuliana. Dispune citarea pârâţilor – reclamanţi Burlacu Richard Vasile şi Burlacu Ana cu următoarele menţiuni, sub sancţiunea suspendării judecăţii cererii reconvenţionale: de a evalua separat terenul şi construcţiile de pe teren (construcţii cu destinaţia de locuinţă, garaj, etc.) prin raportare la Ghidul privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare, elaborat de Camera Notarilor Publici Bucureşti pentru anul 2016; de a indica valoarea impozabilă a fiecărei construcţii (construcţii cu destinaţia de locuinţă, garaj, etc.); de a evalua capătul 7 al cererii reconvenţionale; de a explica la fiecare evaluare modul de calcul şi de a depune înscrisuri în susţinerea evaluării respective. Se va cita pârâta Bicelli (fostă Burlacu) Carmen – Constanţa la adresa din Italia, cu copie de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate acesteia, de pe cererea modificatoare depusă la data de 05.05.2016 şi de pe înscrisurile anexate acesteia, de pe întâmpinarea şi înscrisurile depuse de pârâta Stănescu Iuliana, de pe întâmpinarea, cererea reconvenţională şi înscrisurile depuse de pârâţii – reclamanţi Burlacu Richard Vasile şi Burlacu Ana, de pe întâmpinarea la cererea reconvenţională şi de pe înscrisurile anexate acesteia şi de pe răspunsul la întâmpinare depus la data de 04.10.2016, cu menţiunea de a formula întâmpinare în termen de 25 de zile de la comunicare şi cu menţiunea că are obligaţia de a-şi alege un domiciliu în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul, iar în cazul în care nu se conformează, comunicările i se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii. Dispune ca pe dovada de comunicare a plicului adresat pârâtei Bicelli (fostă Burlacu) Carmen – Constanţa să se consemneze ce acte se expediază („citaţie + acte”). Dispune ca o copie de pe borderoul de predare a plicului adresat pârâtei Bicelli (fostă Burlacu) Carmen – Constanţa să se anexeze la dosarul cauzei. Dispune emiterea unei adrese către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti, însoţită de copie de pe cererea de chemare în judecată, de copie de pe cererea modificatoare depusă la data de 05.05.2016 şi de copie de pe cererea reconvenţională, cu menţiunea de a nota litigiul în cartea funciară şi de a comunica extrase de carte funciară pentru imobilele care fac obiectul dosarului instanţei.
Document:    

13.09.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se vor comunica pârâţilor Burlacu Richard Vasile şi Burlacu Ana întâmpinarea la cererea reconvenţională şi înscrisurile depuse de reclamant. Dispune verificarea domiciliului pârâtei Burlacu Carmen Constanţa, de către grefierul de şedinţă, în baza de date a DEPABD. Dată stabilită pentru verificarea dosarului la 04.10.2016, fără prezenţa părţilor.
Document:    

23.08.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea depunerii răspunsului la întâmpinare. TERMEN ADMINISTRATIV ACORDAT LA DATA DE 13.09.2016, FĂRĂ PREZENŢA PĂRŢILOR.
Document:    

12.07.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a formula întâmpinare. Stabileşte termen administrativ pentru verificarea măsurilor dispuse la data de 23.08.2016, fără prezenţa părţilor.
Document:    

21.06.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru achitarea timbrajului. TERMEN ADMINISTRATIV ACORDAT LA DATA DE 12.07.2016, FĂRĂ PREZENŢA PĂRŢILOR.
Document:    

31.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru achitarea timbrajului. TERMEN ADMINISTRATIV ACORDAT LA DATA DE 21.06.2016, FĂRĂ PREZENŢA PĂRŢILOR.
Document:    

10.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru regularizarea cererii de chemare în judecată. TERMEN ADMINISTRATIV ACORDAT LA DATA DE 31.05.2016, FĂRĂ PREZENŢA PĂRŢILOR.
Document:    

19.04.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C9 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru regularizarea cererii de chemare în judecată. TERMEN ADMINISTRATIV ACORDAT LA DATA DE 10.05.2016, FĂRĂ PREZENŢA PĂRŢILOR.
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.