Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :20279/302/2014
Data inregistrarii17.07.2014
Data ultimei modificari:10.01.2017
Sectie:.....
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:anulare proces verbal de contravenţie
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
Voicu AdrianPetent
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIAIntimat

Şedinţe

09.03.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C1 Civil
Tip solutie: Admite in parte plângerea
Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea contraven?ională, formulată de petentul Voicu Adrian, împotriva procesului-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei seria R11 nr.0158995/24.06.2011, în contradictoriu cu intimata Compania Na?ională de Autostrăzi ?i Drumuri Na?ionale din România S.A. – Centrul de Studii Tehnice Rutiere ?i Informatică – C.E.S.T.R.I.N. Constată prescrisă executarea sanc?iunilor contraven?ionale aplicate prin procesul-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei seria R11 nr.0158995/24.06.2011. Cu drept numai de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucure?ti. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 09.03.2015.
Document: Hotarâre  1916/2015  09.03.2015

26.01.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C1 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsă procedură.
Document: Încheiere de şedinţă    26.01.2015

16.12.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: C1 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Instanţa, constatând că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, că s-a depus întâmpinare de către intimat, precum şi răspuns la întâmpinare de către petent, având în vedere dispoziţiile art.201 alin.3 C.pr.civ., dispune următoarele: • Fixează primul termen de judecată la data de 26.01.2015, pe C1 Civil, pentru când se vor cita părţile.
Document:    

18.11.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: C1 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Măsuri dispuse pentru comunicarea întâmpinării, în condiţiile art.201 alin.2 C.pr.civ. Instanţa, constatând că s-a depus întâmpinare de către intimat, văzând dispoziţiile art.201 alin.2 C.pr.civ., dispune comunicarea către petent a acestei întâmpinări şi a înscrisurilor ataşate acesteia, cu următoarele menţiuni: • de a depune în mod obligatoriu răspuns la întâmpinare, în termen de 10 de zile de la data comunicării acesteia, cu menţiunea că de răspunsul la întâmpinare pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei.
Document:    

07.10.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: C1 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Măsuri dispuse pentru comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art.201 alin.1 C.pr.civ. Instanţa, constatând că sunt/au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, văzând dispoziţiile art.201 alin.1 C.pr.civ., dispune comunicarea către intimat a cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor ataşate acesteia, cu următoarele menţiuni: • de a depune în mod obligatoriu întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data comunicării cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel, toate acestea în conformitate cu dispoziţiile art.201 alin.1, coroborat cu art.208 C.pr.civ.; • de a alătura întâmpinării înscrisurile pe care se sprijină, în copii certificate conform cu originalul sau alte mijloace de probă, în două exemplare, conform dispoziţiilor art.206 alin.2, raportat la art.149 alin.1 şi art.150 alin.1, alin.2 şi alin.5 C.pr.civ.
Document:    

09.09.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: C1 civil Adm
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Măsuri dispuse pentru verificarea cererii de chemare în judecată şi regularizarea acesteia, conform art.194-197 C.pr.civ. Se citează petentul,cu următoarele menţiuni: • să semneze şi, după caz, să ştampileze, pentru „conformitate cu originalul” actele depuse la dosar; • să procedeze la efectuarea completărilor şi/sau a modificărilor dispuse de către instanţa de judecată în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii, conform art.200 alin.3 C.pr.civ., neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la art.194-197 C.pr.civ., privind completarea sau modificarea cererii, în termenul sus-arătat, atrăgând anularea cererii.
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
21/05/2015CNADNR + MOTIVE,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.