Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 Acasa

 

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015, a Consiliului Superior al Magistraturii cu modificările ulterioare, precum şi alte acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.

 Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti, fiind o instanţă fără personalitate juridică.
Activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţei este asigurată de compartimentele economico - financiare şi administrative din cadrul Tribunalului București.
 

 

Sediul acestei Judecătorii se află situat în strada Ilfov, nr. 6, sector 5 Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea întreaga instanţă inclusiv sălile de judecată şi toate compartimentele auxiliare ale instanţei.

 

            Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti, fiind o instanţă fără personalitate juridică.
         Activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţei este asigurată de compartimentele economico - financiare şi administrative din cadrul Tribunalului București.
         Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este condusă de un preşedinte, de un vicepreşedinte, precum şi de preşedinţii de secţii. Alături de aceştia organizarea instanţei este coordonată de un colegiu de conducere compus din preşedintele instanţei şi 4 membri aleşi de adunarea generală a judecătorilor, cu competenţa prevăzută de art. 19 şi 23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  nr.1375/ 17.12.2015.
         Activitatea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizată în două secţii: civilă şi penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţii.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.
Întreg personalul instanţei beneficiază de informatizare, fiindu-le repartizate calculatoare, ele existând şi în sălile de judecată, la arhive şi în registratură.
         La parterul clădirii există un  info-chioşc, dispozitiv care permite justiţiabililor consultarea stării cauzelor fără a mai apela la personalul compartimentelor instanţei.
 

 

 


Istoric

În decursul timpului, Judecătoria Sector 3 Bucureşti a desfăşurat activitatea pe rând în mai multe locaţii, însă în prezent îşi desfăşoară activitatea într-un edificiu ridicat într-o primă etapă la sfârşitul secolului al-XVIII-lea, fiind apoi extins în anul 1895, extindere care a continuat între cele două războaie mondiale.


Între cele două războaie mondiale a funcţionat ca Prefectură a Judeţului Ilfov, iar în timpul celui de-al doilea război mondial aici a fost sediul Comandamentului german Luftwaffe, când s-a realizat şi adăpostul antiaerian. Cele trei nivele ale clădirii care în perioada 1997-1999 au fost supuse unui proces de lucrari de consolidare şi reparaţii parţiale, adăpostesc patru săli de şedinţă, 53 de birouri în suprafaţă totală desfăşurată de 4.681 mp.