Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Instanţa în cifre

Rapoarte şi studii

Informaţii statistice ale instanţei


Rapoarte şi studii


Informaţii statistice ale instanţei

ORGANIZAREA JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

Comparativ cu celelalte 187 de instanţe, egale în grad, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este una dintre cele mai mari instanţe, dimensiune ce o recomandă atât volumul anual de activitate, cât şi numărul de personal.

La rândul său, volumul de activitate este generat de factorul social, concretizat în procentul demografic ridicat al unităţii administrativ teritoriale, în împrejurarea că pe raza sectorului 3 se află sediile multor instituţii publice, societăţi bancare, inclusiv Banca Centrală, societăţi comerciale, alte persoane juridice de drept privat şi nu în ultimul rând de indicele de criminalitate constant ridicat, evidenţiat în ultimele statistici, dar şi în evidenţele instanţei.

În atare condiţii, ”ratione loci” atrage competenţa de judecată a acestei instanţe, sporind volumul de activitate al acesteia de la an la an, fără a omite faptul că centrul de greutate al competenţei materiale se află la judecătorii.

Denumirea instanţei de ”Judecătorie” a fost păstrată şi în noua Lege de organizare judiciară nr. 304/2004, care la art. 2 alin. 2 prevede că: ” Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţile de Apel, Tribunale, Tribunalele specializate, instanţe militare şi judecătorii, competenţa fiecărei instanţe de acelaşi nivel, fiind stabilită prin lege, inclusiv competenţa instanţei supreme.

Ca şi entitate organizatorică, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este o instanţă fără personalitate juridică, organizată într-un sector al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 304/2004, la care sunt încadraţi judecători, personal auxiliar de specialitate numit în condiţiile Legii nr. 567/2004, personal administrativ care desfăşoară activităţi administrative, angajat cu contract individual de muncă, care însă nu are calitatea de funcţionar public.

 

Extras din Bilant 2014.pdf.pdfExtras din bilantul activitatii pe anul 2014