Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
Purtator de cuvânt al Judecatoriei Sector 3 Bucuresti

   Judecator Lazăr-Bernea Florina Denisa
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice

   Grefier delegat Pleşiu Mariana Mirela

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 
Informaţiile de interes public se pot solicita Biroului de Informare şi Relaţii Publice (BIRP) din cadrul instanţei, care funcţionează la cam.22 parter, grefier delegat fiind doamna Pleşiu Mariana Mirela.
Informaţiile pot fi solicitate şi furnizate verbal, prin prezentarea la BIRP sau telefonic la nr. 021.313.29.90 – interior 7137 sau în scris.
Cererile scrise se pot transmite prin intermediul serviciilor poştale/de curierat, prin fax 021.313.29.35 sau e-mail jud-sector3-birp@just.ro.
Purtătorul de cuvânt al instanţei este doamna judecător Lazăr-Bernea Florina Denisa.

 
 
 
Informare asupra medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor.
 
 
 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).
 
 
 
 
 
 
 

 

         

ANUNŢ
 
 
 
Având în vedere că prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr.43/28.08.2017, s-a dispus desfiinţarea completelor de stagiari şi repartizarea dosarelor în mod ciclic, la celelalte complete, şedinţele de judecată din data de 04.09.2017 la C1 Stagiar şi din data de 11.09.2017 la C2 Stagiar, NU se vor mai desfăşura, toate părţile din dosarele care au fost pe rolul acestor complete, urmând a fi citate pentru termenele nou stabilite.

 

COMUNICAT 

 

 

           În şedinţa din data de 07.06.2017 a Adunării Generale a judecătorlor din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, cu majoritate de voturi, s-a hotărât încetarea protestului adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr.4/31.05.2017, a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 3, împotriva propunerilor legislative "Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice", respectiv a amendamentelor făcute de CSM pe marginea acesteia, inclusiv a grilei de salarizare propuse.

           Hotărârea de încetare a suspendării activităţii instanţei timp de 2 ore pe zi, în intervalul orar 10:00-12:00, începând cu data de 06.06.2017, a fost luată ca urmare a adoptării în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor din data de 07.06.2017, a Proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, adoptat de Senat la data de 23.05.2017.

 

 

  BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

DIN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

Purtător de cuvânt,

judecător delegat, Lazăr Denisa-Florina

 

 

   COMUNICATE DE PRESA

 

Comunicat de presa referitor la propunerile  legislative „ Lege  cadru privind salarizrea
 
personalului   plătit  dîn  fonduri publice,,, respectiv  a amendamentelor  făcute   de  CSM  pe marginea  acesteia, inclusiv  a  grilei de salarizare  propuse
 
 
 
   In  sedinta de azi,  31.05.2017,  a Adunarii  Generale  a judecătorilor  din cadrul Judecatoriei Sectorului 3, s-a hotarat suspendarea activitatii instatei, timp de 2 ore pe zi, in intervalul orar 10:00-12:00, incepand cu data de 06.06.2017, pe perioada nedeterminată.
 
   Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi, ca urmare a nemulţumirii membrilor Adunarii Generale privind  indemnizaţia si coeficientii  de salarizare alocaţi judecătorilor de la judecătorii in forma propusă şi asumată de Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a inechităţii prevazute in proiectul de lege privind salarizarea, în raport de volumul de muncă al instanţei.

  

BIROUL DE INFORMARE PUBLICA SI RELATII CU MASS MEDIA
 
DIN CADRUL JUDECATORIEI SECTORULUI 3 BUCURESTI

 

 

 
 
                              2012
 
 
                            

 

 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

       Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti nu este ordonator de credite şi nu întocmeşte bilanţuri contabile. La nivelul Tribunalului Bucureşti funcţionează Departamentul Economic Financiar şi Administrativ.

Declaraţii de avere şi de interese