Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

             Numarul de cont unic deschis la BCR Sucursala Lipscani pentru virarea sumelor acordate avocatilor care indeplinesc activitatea de curator special este: RO51RNCB0090005630040008 ; CIF 4283155.
_______________________________________________________________________________________________________

 

Numarul de cont in care se poate efectua constituirea cautiunii pe seama si la dispozitia Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti este: 
 
Cont IBAN RO91CECEB50470RON0000000 deschis la CEC Bank Sucursala Victoria.
_______________________________________________________________________________________________________
     
                           
Nota de informare adresa
  nr. 6427/ 31.10.2016

a  TRIBUNALUL  BUCURESTI -Departamentul Economico Financiar si Administrativ

Va facem cunoscut ca s - au modificat conturile pentru Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare si Contabile de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

 - Onorariile se vor vira in următorul cont:

RO20CECEB50437RON0789413 – Beneficiar  TRIBUNALUL BUCURESTI, cod fiscal 4340633, deschis la CEC BANK SA, Sucursala Lipscani
 

 - Depunerile de onorarii  in numerar la CEC se fac in contul:

RO88CECEB312G9RON1637089 – Beneficiar  TRIBUNALUL BUCURESTI, cod fiscal 4340633

​_______________________________________________________________________________________________________

     SECTIA PENALA
 
 
  • Conturile în care se virează sumele de bani reprezentând  cheltuieli judiciare către stat şi amenzi judiciare:
 
 
-contul IBAN-RO43TREZ7055032XXX003162 – cod fiscal: 4340633- deschis la Trezoreria Sectorului 5 Bucureşti - beneficiar Judecătoria Sector 3 Bucureşti. 
-contul IBAN-RO62TREZ7045032XXX003561–cod fiscal: 4340633-deschis la Trezoreria Sectorului 4 Bucureşti – beneficiar Tribunalul Bucureşti.
 -contul IBAN-RO37TREZ7005032XXX001252- deschis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - beneficiar – Curtea de Apel Bucureşti –cod fiscal : 17019105.
 
_____________________________________________________________________________________________________________
 

Extras  din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

 

 

Art. 9. - Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

 

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea - 100 lei;

 

b) cereri de strămutare în materie civilă - 100 lei;

 

c) cereri de repunere în termen - 20 lei;

 

d) cereri de perimare - 20 lei;

 

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 lei;

 

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - 20 lei;

 

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată;

 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 lei;

 

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă - 0,20 lei/pagină;

 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină;

 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină;

 

l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

 

Art. 40. - (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

 

(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

 

 

 

Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ –teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul.

 

 


Sectorul de domiciliu /sediu debitorului de taxa


Beneficiar


Cont IBAN


Informatii suplimentare
se pot obtine pe
 
 
Sector 1

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

RO79TREZ70121070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 1
Cod fiscal 12293095

SITE-ul
DGITL Sector 1
www.impozitelocale1.ro
 
 
Sector 2

DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2
 
RO04TREZ70221070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 2
Cod fiscal 13811802
 

SITE-ul
DVBL Sector 2
www.impozitelocale2.ro
 
 
Sector 3

SECTORUL  3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
RO26TREZ70321070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 3
Cod fiscal 4420465
 

SITE-ul
DGITL Sector 3
www.ditl3.ro
 
 
Sector 4

SECTORUL  4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
RO48TREZ70421070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 4
Cod fiscal 4316422
 

SITE-ul
DGITL Sector 4
 
 
Sector 5

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5
 
RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5
Cod fiscal 33632364
 
SITE-ul
DITL Sector 5
 
 
Sector 6


D.I.T.L.SECTOR 6
 
RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6
Cod fiscal 12380248
 

SITE-ul
DITL Sector 4
www.taxelocale6.ro
 

Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul in afara razei municipiului Bucureşti, plata taxei judiciare de timbru se face in contul bugetului local al localităţii unde domiciliază/îşi desfăşoară activitatea.Formulare

​...