Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.1375/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizată în două secţii: Secţia civilă şi Secţia penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.

Actualitate

 

 ANUNȚ

 

      În data de 16.11.2020, registratura Judecătoriei Sector 3 București nu va avea 

program cu publicul. Orice înscris va putea fi transmis pe e-mail, fax, curier, poștă sau depus la cutia de corespondență aflată la intrarea publicului.

 

ANUNŢ


Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 3 București, convocat și întrunit în 28.04.2020, având în vedere art.63 din Decretul nr.240 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.311 din 14.04.2020, a avizat favorabil propunerea preşedintelui instanţei, referitoare la procedura de desfăşurare a şedinţelor de judecată prin videoconferinţă în materie nonpenală, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.

       Detalii Hotărârea 26 din 28.04.2020.pdfDetalii Hotărârea 26 din 28.04.2020, cu privire la desfăşurarea şedintelor de judecată prin Videoconferinţă, în materie nonpenală


ANUNŢ

              În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 10.09.2019,  în cadrul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti va deveni operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul http://www.tmb.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

              Aplicaţia vizează numai dosarele nonpenale care au fost înregistrate în aplicaţia ECRIS începând cu data de 01.09.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 22996/301/2019.

             Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, în cuprinsul unei cereri depusă o dată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea etc., pe care o puteţi descărca de pe pagina de internet a instanţei.

            În cazul în care nu ați solicitat acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC o dată cu depunerea cererii de chemare în judecată/întâmpinării etc., cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau de dovada calității de reprezentant.

              Vă rugăm ca toate cererile şi documentele pe care le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, rupte, îndoite etc., pentru a facilita procesul de scanare.

Preşedinte,

Judecător  ANAMARIA-LAURA DINESCU
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________

 
 

 ANUNŢ


              Având în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă potrivit cărora ,,La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza,, vă informăm următoarele:
 
              În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta Biroului de Informare şi Relaţii Publice solicitare scrisă în acest sens, la care vor ataşa un mediu  optic (CD/DVD).
              Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune  mediu optic nou, sigilat.
 
             CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ  A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
 
 
 Informaţii de interes public


      Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
       Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.
Domnul judecător Dîrvaru Sergiu Ionuț, este desemnat purtătorul de cuvânt al instanţei iar în lipsa acestuia supleant judecător doamna judecător Grigore Flavia.
Doamna Pleşiu Mariana Mirela este grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice iar în lipsa acesteia domnul grefier Bradea Dan.
          Programul biroului de informare şi relaţii publice:
          luni-marţi 08.00-16.00,
          miercuri 08.00-19.00,
          joi-vineri 08.00-16.00.

Ziua portilor deschise 2018.pdfZiua portilor deschise 2018

procedură eliberare  copii legalizate.pdfProcedură eliberare copii legalizate

Ghiduri practice - Modele pentru justitiabili.pdfGhiduri practice - Modele pentru justitiabili 2018

 


Contact