Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.1375/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizată în două secţii: Secţia civilă şi Secţia penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.

Actualitate

 


______________________________________________________________________________________________________

 

 

ANUNŢ

19.12.2018

 - ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG -


Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 983/13.12.2018, vă aducem la cunoștință că în zilele de 24.12.2018 şi 31.12.2018  serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în zilele menţionate anterior.

           CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3  BUCUREŞTI


ANUNŢ

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ART. 3  DIN HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 595/2018, ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ PROGRAMATE ÎN ZILELE DE 16 ŞI 17 AUGUST 2018 ÎN CADRUL JUDECĂTORIE SECTORULUI 3 BUCUREŞTI, SE VOR DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII  NORMALE DE LUCRU.

LA NIVELUL SERVICIULUI REGISTRATURĂ, ARHIVĂ ŞI LA BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI SE VA APLICA ÎN CONTINUARE PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL STABILIT PENTRU PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI (01.07.2018 – 31.08.2018).

                                                       CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI  3 BUCUREŞTI


ANUNŢ
 
Având în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă potrivit cărora ,,La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza,, vă informăm următoarele:
În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta Biroului de Informare şi Relaţii Publice solicitare scrisă în acest sens, la care vor ataşa un mediu  optic (CD/DVD).
Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune  mediu optic nou, sigilat.
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ  A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTIInformaţii de interes public


           Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
           Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.
Domnul judecător Penteleev Victor, este desemnat purtătorul de cuvânt al instanţei iar în lipsa acestuia supleant judecător doamna judecător Grigore Flavia.
Doamna Pleşiu Mariana Mirela este grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice iar în lipsa acesteia doamna grefier Bîcu Santina Gabriela.
          Programul biroului de informare şi relaţii publice:
          luni-marţi 08.00-16.00,
          miercuri 08.00-19.00,
          joi-vineri 08.00-16.00.

Ziua portilor deschise 2018.pdfZiua portilor deschise 2018

procedură eliberare  copii legalizate.pdfProcedură eliberare copii legalizate

Ghiduri practice - Modele pentru justitiabili.pdfGhiduri practice - Modele pentru justitiabili 2018

 


Contact