Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.1375/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizată în două secţii: Secţia civilă şi Secţia penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.

Actualitate

 

 
 
 

ANUNŢ

 

În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 10.09.2019,  în cadrul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti va deveni operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul http://www.tmb.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

Aplicaţia vizează numai dosarele nonpenale care au fost înregistrate în aplicaţia ECRIS începând cu data de 01.09.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 22996/301/2019.

Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, în cuprinsul unei cereri depusă o dată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea etc., pe care o puteţi descărca de pe pagina de internet a instanţei.

În cazul în care nu ați solicitat acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC o dată cu depunerea cererii de chemare în judecată/întâmpinării etc., cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau de dovada calității de reprezentant.

Vă rugăm ca toate cererile şi documentele pe care le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, rupte, îndoite etc., pentru a facilita procesul de scanare.

 

Preşedinte,

Judecător  ANAMARIA-LAURA DINESCU
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________

 

ANUNŢ

06.08.2019

 

- ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG -

 

Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 557/31.07.2019, vă aducem la cunoștință că în ziua de 16.08.2019  serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termen în ziua menţionată anterior.


  CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3  BUCUREŞTI ANUNŢ
 19.06.2019

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERIOADA 01.07.2019-30.08.2019


a) Registratura: marţi şi joi intre orele 09,00-13,00.

b) Arhiva civila: marţi şi joi intre orele 09,00-13,00.

            c) Arhiva penala: marţi şi joi intre orele 09,00-13,00.

            d) Biroul de informare si relaţii cu publicul : va funcţiona  cu program normal, ca şi în  perioadele de timp aflate

          în afara  vacanţei  judecătoreşti (Luni, Marţi, Joi, Vineri - 08.00 - 16.00; Miercuri - 08.00 - 19.00). 

           

            e) Biroul executări penale: marţi si joi intre orele 09,00-13,00.

            f) Asociaţii de proprietari, asociaţii, fundaţii si sindicate: luni între orele 09,00-13,00.       

Şedinţele de judecată, în perioada vacanţei judecătoreşti, urmează a se desfăşura în conformitate cu planificările

întocmite de către preşedinţii de secţii, avizate de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sector 3 Bucureşti.


CONDUCEREA JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI


ANUNŢ 

25.04.2019


 

 - ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG 

 

Faţă de dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30.04.2019 ca zi liberă, vă aducem la cunoștință că în data de 30.04.2019, serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în zilele menţionate anterior.

 

           CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3  BUCUREŞTI

 
 

 

 
 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164

 

DATA:28.02.2019

 

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA

DECLARAŢIA ADOPTATĂ DE JUDECĂTORII DIN CADRUL

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

 

 

La data de 28.02.2019, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti,  a  hotărât :

 

 

 

             I. În unanimitate Adunarea  Generală  a adoptat  următoarea  declaraţie cu privire la adoptarea O.U.G.

nr. 7/2019 : ,,Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti îşi exprimă dezaprobarea cu privire la

modalitatea de adoptare a O.U.G. nr. 7/2019, având în vedere că nu s-a asigurat transparența decizională la momentul

adoptării acesteia şi nu s-a aşteptat o perioadă rezonabilă avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Judecătorii consideră că interdicţia impusă colegiilor de conducere de a adopta hotărâri pe motiv că dispoziţiile

legale ar fi neclare sau incomplete poate să producă un blocaj instituţional. Deseori se întâlnesc situaţii în

practică în care legile sunt neclare sau incomplete, iar colegiul de conducere trebuie să ia o hotărâre prin

care să remedieze situaţia existentă. În acest context, arătăm că art. 5 alin. (2) C.proc.civ. prevede că judecătorul

nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.

Or, dacă o astfel de interdicţie li s-ar impune judecătorilor din colegiul de conducere, aceasta ar constitui o premisă

pentru temporizarea nejustificată a judecăţii unor cauze până la clarificarea sau completarea legii în discuţie, ceea ce ar

putea produce efecte nedorite care vor fi suportate de justiţiabili.

Mai mult, majoritatea regulilor de organizare interioară după care se ghidează colegiile de conducere sunt aprobate

prin Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, care vin să completeze legea, iar în lipsa acestora s-ar putea

considera că asupra tuturor hotărârilor ar plana o aparenţă de nelegalitate, ceea ce este inadmisibil.

 

Modificarea adusă prin O.U.G. nr. 7/2019 face ca o secţie din cadrul Ministerului Public, care trebuie să respecte

regulile generale de organizare, să devină practic distinctă şi scoasă din arhitectura constituţională care instituie

principiul controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, vulnerabilizând independenţa sistemului judiciar.

 

Această ordonanţă încalcă principiul separării carierelor judecătorilor şi procurorilor, atât timp cât prevede că

Avizele propunerilor de numire în funcţiile de conducere de la vârful Ministerului Public se dau de Plenul CSM.

Astfel cum art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 prevede că Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al

Magistraturii are dreptul exclusiv de a stabili președintele, vicepreședinții și președinții de secție ai Înaltei Curți de

Casație și Justiție, Secţia pentru procurori trebuie să aibă dreptul exclusiv de a emite Avize pentru funcţiile de

conducere din Ministerul Public.

 

Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti consideră că premisa oricărei modificări legislative trebuie

să fie dezbaterea onestă şi cooperarea loială, care pot fi punţi de legătură pentru găsirea celei mai bune soluţii pentru

întărirea independenţei justiţiei.

 

Pentru motivele expuse mai sus, ne raliem poziţiei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi solicităm

abrogarea O.U.G. nr. 7/2019, cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului.,,

 

            Totodată, Adunarea  Generală  a hotărât, cu majoritate  de  voturi  şi  adoptarea unei  forme de  protest,

în  perioada 01.03.2019-08.03.2019, în  sensul suspendării  activităţii de judecată, câte 30 de minute, în fiecare din cei

doi timp în care  se  desfăşoară şedinţele  de judecată, respectiv   în timpul I  suspendarea  activităţii, între orele  8,30

şi 9,00 iar  în  timpul II  între orele 13 şi 13,30, astfel  că şedinţele de judecată  vor începe la ora  9, 00, respectiv  13,30.

 

În fine,  Adunarea Generala a  judecătorilor acestei instanţe a stabilit  ca funcţie  de  evoluţia  evenimentelor

ce au făcut  obiectul acestei  întâlniri  să îşi reconsidere poziţia adoptată.

 

 

         BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL
      JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
 
 
 
 

ANUNŢ

 
 
 

19.12.2018

 
 
 

 - ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG -

 
 
 
 
 
 

Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 983/13.12.2018, vă aducem la cunoștință că în zilele de 24.12.2018 şi 31.12.2018  serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în zilele menţionate anterior.

 
 
 

           CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3  BUCUREŞTI

 
 
 

 
 
 

ANUNŢ

 
 
 
 
 

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ART. 3  DIN HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 595/2018, ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ PROGRAMATE ÎN ZILELE DE 16 ŞI 17 AUGUST 2018 ÎN CADRUL JUDECĂTORIE SECTORULUI 3 BUCUREŞTI, SE VOR DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII  NORMALE DE LUCRU.

 
 
 

LA NIVELUL SERVICIULUI REGISTRATURĂ, ARHIVĂ ŞI LA BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI SE VA APLICA ÎN CONTINUARE PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL STABILIT PENTRU PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI (01.07.2018 – 31.08.2018).

 
                                                       CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI  3 BUCUREŞTI
 

 

 
ANUNŢ
 

 
 
 
Având în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă potrivit cărora ,,La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza,, vă informăm următoarele:
 
 
 
În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta Biroului de Informare şi Relaţii Publice solicitare scrisă în acest sens, la care vor ataşa un mediu  optic (CD/DVD).
 
 
 
Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune  mediu optic nou, sigilat.
 

 
 
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ  A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
 
 
 Informaţii de interes public


           Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
           Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.
Domnul judecător Dîrvaru Sergiu Ionuț, este desemnat purtătorul de cuvânt al instanţei iar în lipsa acestuia supleant judecător doamna judecător Grigore Flavia.
Doamna Pleşiu Mariana Mirela este grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice iar în lipsa acesteia domnul grefier Bradea Dan.
          Programul biroului de informare şi relaţii publice:
          luni-marţi 08.00-16.00,
          miercuri 08.00-19.00,
          joi-vineri 08.00-16.00.


Ziua portilor deschise 2018.pdfZiua portilor deschise 2018

procedură eliberare  copii legalizate.pdfProcedură eliberare copii legalizate

Ghiduri practice - Modele pentru justitiabili.pdfGhiduri practice - Modele pentru justitiabili 2018

 


Contact