Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :27352/301/2016
Data inregistrarii07.10.2016
Data ultimei modificari:17.08.2017
Sectie:Judecatoria sect 3
Materie:Civil
Obiect:contestaţie creditor Legea 77/2016
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
BANCA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECEContestator
RADUTA MARIA NICOLETA, CU DOMICILIUL LA AV. BURADA ALEXANDRAIntimat

Şedinţe

28.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Constată că excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 77/2016 in integralitate invocată de reclamantă este inadmisibilă. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate aşa cum a fost invocată de contestatoare ca inadmisibilă. Respinge contestaţia formulată ca neîntemeiată. Admite cererea intimatei. Dispune adaptarea contractului de credit bancar ipotecar B0008864/ 14.05.2008 dintre părţi în sensul că, începând cu data de 27.09.2016, cursul valutar la care se vor stabili sumele datorate este de 2,71 de lei/CHF, iar rata dobânzii este LIBOR CHF 3M plus 3 pp. Cu recurs în 48 de la pronunţare, în ceea ce priveşte soluţia pe cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, recurs care se depune la Judecătoria sector 3 Bucureşti. Cu apel în 15 zile lucrătoare de la comunicare, în ceea ce priveşte soluţia pe fond, apel care se depune la Judecătoria sector 3 Bucureşti. Pronun?ată astăzi, 28.06.2017, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  7877/2017  28.06.2017

12.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 28.06.2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    12.06.2017

25.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 12.06.2017
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    25.05.2017

11.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Menţine în sarcina contestatoarei obligaţia de a depuse cerere scrisă semnată de reprezentantul legal sau de reprezentantul convenţional cu procură specială de renunţare la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Respinge cererea reclamantei de suplimentare a probatoriului ca tardivă. Constată că nu este incident niciunul din cazurile de la art. 254 alin. 2 NCPC. Constată că nu se impune din oficiu suplimentarea probatoriului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.05.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    11.05.2017

16.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se comunica înscrisurile depuse la dosar
Document: Încheiere de şedinţă    16.03.2017

16.02.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Prorogă soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate cu cerere de suspendare a judecăţii şi soluţionarea cererilor depuse de contestatoare după rămânerea în pronunţare, pentru termenul următor. Încuviinţează ambelor părţi proba cu înscrisuri. Încuviinţează cererea în probatoriu formulată de intimată şi pune în vedere contestatoarei să depună, în copie certificată pentru conformitate, dosarul de finanţare care a stat la baza încheierii contractului de credit care face obiectul prezentului dosar şi actele care au stat la baza încheierii actelor adiţionale la acest contract. Acordă termen la 16.03.2017, pentru când părţile vor fi citate, intimata cu copie xerox de pe cererea de încuviinţare probe şi cerere precizare depuse de contestatoare după strigarea cauzei, cu menţiunea să depună un răspuns la acestea cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată acordat. Cu cale de atac cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.02.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    16.02.2017

22.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 civil administrativ
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

08.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 civil administrativ
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru verificarea procedurii prealabile conform NCPC
Document:    

16.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 civil administrativ
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
17/07/2017 BANCA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.