Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 

 

​​​​​​        

        Informaţii privind REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

           Vă rugăm să accesaţi documentul aici.        În scopul evaluării calităţii serviciului public deservit de către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti punem la dispoziţia publicului interesat un chestionar (Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul - camera 040), cu rugămintea de a fi completat în mod obiectiv. 

              Opinia celor care apelează la serviciul public de înfăptuire a justiţiei este necesară, valoroasă şi utilă, fiind de natură a ne permite identificarea eventualelor disfuncţionalităţi, adoptarea unor soluţii pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi însuşirea unui comportament clar, predictibil şi eficient în relaţia cu publicul. 

              Chestionarul este anonim și privește activitatea întregii instanțe, sens în care nu se va ține cont de opiniile exprimate în legătură cu un anumit judecător sau grefier.  

                Chestionarul completat se va transmite în format electronic la adresa jud-sector2-brp@just.ro sau va fi depus la Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul (camera 040).

                  Mulţumim pentru sprijin!

 
 

 Accesul la informaţiile de interes public

 
​         Informaţiile de interes public se pot solicita Biroului Informare şi Relaţii Publice (BIRP) din cadrul instanţei, care funcţionează la cam. 040, parter, iar persoana responsabilă este doamna grefier Ioana STĂNESCU.
         Informaţiile pot fi solicitate şi furnizate verbal (prin prezentarea la BIRP sau telefonic la nr. 021/4083650 ori tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 418) sau în scris, iar cererile scrise se pot transmite prin intermediul serviciilor poştale/de curierat, prin fax (021/4083652) sau e-mail (jud-sector2-brp@just.ro).
        Purtătorul de cuvânt al instanţei este domnul judecător Bogdan Alex ARGHIR, care poate fi contactat la nr. de tel. 0754014319, cu precizarea că acest număr de telefon este destinat exclusiv reprezentanţilor mass-media pentru obţinerea de informaţii în scop jurnalistic.
         În conformitate cu art. 35 alin. (1) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale normei metodologice, la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-a constituit Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
          Potrivit art. 35 alin. (2) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public are următoarele responsabilităţi:
a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
b) efectuează cercetarea administrativă;
c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului. 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile

       Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti nu este ordonator de credite şi nu întocmeşte bilanţuri contabile. La nivelul Tribunalului Bucureşti funcţionează Departamentul Economic Financiar şi Administrativ. 

Declaraţii de avere şi de interese