Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Bucureşti, B-dul. Unirii nr.37, sectorul 3

web: http://portal.just.ro     

Fax: 021/4083622;

E-mail: jud-sector2@just.ro


Camere de lucru cu publicul

 

 Parter

 
​​          Registratură (camera 035)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 122;
Fax: 021/4083622;
E-mail: jud-sector2@just.ro

          Arhivă Civilă (camera 034)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 121

           Arhivă Penală (camera 034)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 123

          Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul (camera 040)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 418
Tel: 021/4083650;
Fax: 021/4083652
E-mail: jud-sector2-brp@just.ro
 

 Etajul 1

 
           Biroul Persoane Juridice (camera 107)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 150
 

 Etajul 3

 
​​           Biroul Executări Penale (camera 360)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 227
Fax: 021/312.50.45

           Biroul Executări Civile (camera 107 bis)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 127
Fax: 021/4083622

           Birou Grefier Şef
Fax: 021/4083720


Program de funcţionare

C O M U N I C A T

08.03.2019

 

          În data de 08 martie 2019, ora 12.30, a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, pe ordinea de zi fiind stabilirea poziţiei Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti faţă de situaţia generată de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 20 februarie 2019, respectiv Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 07 martie 2019.

          În prezenţa a 37 de judecători, din totalul de 51 de judecători, fiind întrunit cvorumul legal, prin vot deschis, liber exprimat, cu majoritate, s-au hotărât următoarele:

 

            Art. I  Suspendarea activităţii de judecată în perioada 11.03.2019-22.03.2019, timp de o oră, în intervalul 09.30-10.30 (timpul I), respectiv în intervalul orar 14.00-15.00 (timpul II).

            Suspendarea activităţii reprezintă o formă de protest faţă de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, în vederea abrogării actului normativ antemenţionat, cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului Superior al Magistraturii (aspecte privind admiterea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi activitatea specifică desfășurată de această instituţie), respectiv adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 07 martie 2019, cu nesocotirea avizului negativ emis de Consiliul Superior al Magistraturii.

           

            În adoptarea acestei hotărâri, Adunarea Generală a avut în vedere următoarele motive:

1.  Din respect pentru justiţiabili şi pentru a facilita dreptul părţilor la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, este necesară reluarea activităţii de judecată şi adoptarea unei forme de protest care să contribuie la conștientizarea situaţiei actuale din sistemul de justiţie.

2. Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii, impus de prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, încalcă în mod grav şi nescuzabil principiul cooperării loiale între cele trei puteri exercitate într-un stat democratic: legislativă, executivă şi judecătorească, evocat în mod constant de către Curtea Constituţională a României în jurisprudenţa sa.

3. Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 07 martie 2019, cu nesocotirea avizului negativ emis de Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă o manifestare a principiului cooperării loiale între puterile unui stat democratic în care domneşte legea, ci o neluare în considerare a expertizei juridice de specialitate.

4.  Cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului Superior al Magistraturii (aspecte privind admiterea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi activitatea specifică desfășurată de această instituţie), adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 nu justifică o urgenţă imperioasă care să corespundă unei nevoi stringente de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în contextul în care toate aceste 3 legi au fost modificate de către Parlament în toamna anului 2018. 

            5. Scoaterea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din arhitectura constituţională care instituie principiul controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, prin modificările realizate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, vulnerabilizează independenţa sistemului judiciar şi reprezintă o abordare aptă să faciliteze creşterea presiunii în activitatea judiciară.

            6. Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 07 martie 2019, soluţionează doar parţial situaţia generată de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 20 februarie 2019 şi denotă o inconsecvenţă în procesul legislativ aptă să genereze instabilitate în sistemul judiciar. 

         

 

Conducerea administrativ-judiciară

a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Compartimentul Arhivă

(camera 034):

 

LUNI

08:30-13:00

MARŢI

08:30-13:00

MIERCURI

08:30-13:00

JOI

08:30-13:00

VINERI

08:30-12:30

 

 

Compartimentul Arhivă

(camera 034):

eliberări încheieri încuviinţare executare silită

 

MIERCURI

08:00-10:00

 

 

Compartimentul Registratură

(camera 035)

primiri cereri de chemare în judecată/depunere cereri şi acte la dosar:

 

LUNI

08:30-13:00

MARŢI

08:30-13:00

MIERCURI

08:30-13:00

JOI

08:30-13:00

VINERI

08:30-12:30

 

 

Compartimentul Registratură

(camera 035)

depuneri/eliberări cereri privind eliberarea certificatelor de grefă/legalizarea hotărârilor judecătoreşti:

 

LUNI

08:30-13:00

MARŢI

08:30-13:00

MIERCURI

08:30-13:00

JOI

08:30-13:00

VINERI

08:30-12:30

 

 

Biroul Persoane Juridice

(camera 107)

  legalizări, cereri privind eliberarea certificatelor de înscriere în Registru special şi cereri de eliberare extras din Registru Asociaţiilor/Fundaţiilor:

 

LUNI

08:30-13:00

JOI

08:30-13:00

  

Biroul Persoane Juridice

(camera 107)

primire cereri având ca obiect acordare/modificare personalitate juridică:

 

JOI

08:30-13:00

 

 

Biroul Executări Penale

(camera 330)

 

MARŢI

09:00-13:00

JOI

09:00-13:00

 

 

Compartimentul Arhivă

program eliberări cauţiuni/recipise

(camera 034)

 

MARŢI

10:00-13:00

JOI

10:00-13:00


Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul

(camera 040):

 

LUNI

08:00-19:00

MARŢI

08:00-16:00

MIERCURI

08:00-16:00

JOI

08:00-16:00

VINERI

08:00-16:00

 

 


Program de audienţe

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti nu se ţin audienţe, astfel că sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi depune la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris.

Petiţii

Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Relaţia cu presa

Interacţiunea instanţei de judecată cu presa se realizează în condiţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Harta