Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Bucureşti, B-dul. Unirii nr.37, sectorul 3

web: http://portal.just.ro     

Fax: 021/4083622;

E-mail: jud-sector2@just.ro


Camere de lucru cu publicul

 

 Parter

 
​​          Registratură (camera 035)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 122;
Fax: 021/4083622;
E-mail: jud-sector2@just.ro

          Arhivă Civilă (camera 034)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 121

           Arhivă Penală (camera 034)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 123

          Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul (camera 040)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 418
Tel: 021/4083650;
Fax: 021/4083652
E-mail: jud-sector2-brp@just.ro
 

 Etajul 1

 
           Biroul Persoane Juridice (camera 107)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 150
 

 Etajul 3

 
​​           Biroul Executări Penale (camera 330)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 227
Fax: 021/312.50.45

           Birou Grefier Şef
Fax: 021/4083720

Program de funcţionare

 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.09.2017

 

Compartimentul Arhivă

(camera 034):

 

LUNI                                       10:00-14:00

MARŢI                                    10:00-14:00

MIERCURI                             10:00-14:00

JOI                                           10:00-14:00

VINERI                                    09:30-12:30

 

Compartimentul Arhivă

(camera 034):

eliberări încheieri încuviinţare executare silită

 

MIERCURI                           08:00-10:00

 

   Compartimentul Registratură

(camera 035)

primiri cereri de chemare în judecată/depunere cereri şi acte la dosar:

 

LUNI                                       10:00-14:00

MARŢI                                    10:00-14:00

MIERCURI                             10:00-14:00

JOI                                           10:00-14:00

VINERI                                   10:00-14:00

 

Compartimentul Registratură

(camera 035)

depuneri cereri formulate de executorii judecătoreşti având ca obiect încuviinţarea executării silite

 

LUNI                                      09:00-10:00

MARŢI                                   09:00-10:00

MIERCURI                            09:00-10:00

 

Compartimentul Registratură

(camera 035)

depuneri/eliberări cereri privind eliberarea certificatelor de grefă/legalizarea hotărârilor judecătoreşti:

 

LUNI                                      10:00-14:00

MARŢI                                   10:00-14:00

MIERCURI                            10:00-14:00

JOI                                          10:00-14:00

VINERI                                  10:00-14:00

 

Biroul Persoane Juridice

(camera 107)


  legalizări, cereri privind eliberarea certificatelor de înscriere în Registru special şi cereri de eliberare extras din Registru Asociaţiilor/Fundaţiilor:

 

                                                  MIERCURI                            13:00-15:00

 

  

Compartimentul Registratură

 (camera 035)

primire cereri având ca obiect acordare/modificare personalitate juridică:

 

                                                  JOI                                        12:00-14:00

 

Biroul Executări Penale

(camera 330)

 

MARŢI                                  09:00-13:00

JOI                                         09:00-13:00

 

Compartimentul Arhivă

program eliberări  cauţiuni/recipise

(camera 034)

 

                                                                               MARȚI                               12:00-14:00

                                                 

                                                                            Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul

(camera 040):

 

LUNI                                      08:00-19:00

MARŢI                                   08:00-16:00

MIERCURI                            08:00-16:00

JOI                                          08:00-16:00

VINERI                                   08:00-16:00

 


Program de audienţe

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti nu se ţin audienţe, astfel că sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi depune la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris.

Petiţii

Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Relaţia cu presa

Interacţiunea instanţei de judecată cu presa se realizează în condiţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Harta