Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Bucureşti, B-dul. Unirii nr.37, sectorul 3

web: http://portal.just.ro     

Fax: 021/4083622;

E-mail: jud-sector2@just.ro


Camere de lucru cu publicul

 

 Parter

 
​​          Registratură (camera 035)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 122;
Fax: 021/4083622;
E-mail: jud-sector2@just.ro

          Arhivă Civilă (camera 034)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 121

           Arhivă Penală (camera 034)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 123

          Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul (camera 040)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 418
Tel: 021/4083650;
Fax: 021/4083652
E-mail: jud-sector2-brp@just.ro
 

 Etajul 1

 
           Biroul Persoane Juridice (camera 107)
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 150
 

 Etajul 3

 
​​           Biroul Executări Penale
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 227
Fax: 021/312.50.45

           Biroul Executări Civile
Tel. centrală: 021/4083600 sau 021/4083700 - interior 127
Fax: 021/4083622

           Birou Grefier Şef
Tel: 021.408.37.17
Fax: 021/4083720
E-mail: iuliana.dobre@just.ro


Program de funcţionare

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.05.2020


Compartimentul Arhivă

(camera 034)

 

LUNI

08:30-12:00

MARŢI

08:30-12:00

MIERCURI

08:30-12:00

VINERI

08:30-12:00

 

  Compartimentul Registratură

(camera 035)

primiri cereri de chemare în judecată/depunere cereri şi acte la dosar:

 

LUNI

08:30-13:00

MARŢI

08:30-13:00

MIERCURI

08:30-13:00

JOI

08:30-13:00

VINERI

08:30-12:30

 

 

Compartimentul Registratură

(camera 035)

depuneri/eliberări cereri privind eliberarea certificatelor de grefă/legalizarea hotărârilor judecătoreşti:

 

LUNI

08:30-13:00

MARŢI

08:30-13:00

MIERCURI

08:30-13:00

JOI

08:30-13:00

VINERI

08:30-12:30

 

 

Biroul Persoane Juridice

(camera 035)

  legalizări, cereri privind eliberarea certificatelor de înscriere în Registru special şi cereri de eliberare extras din Registru Asociaţiilor/Fundaţiilor:

 

LUNI

08:30-13:00

JOI

08:30-13:00


  

Biroul Persoane Juridice

(camera 035)

primire cereri având ca obiect acordare/modificare personalitate juridică:

 

JOI

08:30-13:00

  

Compartimentul Arhivă

program eliberări cauţiuni/recipise

(camera 034)

 

MARŢI

10:00-13:00

JOI

10:00-13:00


Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul

(camera 040):

 

LUNI

08:00-19:00

MARŢI

08:00-16:00

MIERCURI

08:00-16:00

JOI

08:00-16:00

VINERI

08:00-16:00

 Program de audienţe

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti nu se ţin audienţe, astfel că sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi depune la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris.

Petiţii

Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Relaţia cu presa

Interacţiunea instanţei de judecată cu presa se realizează în condiţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Harta