Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare

 

 Informaţii şi anunţuri

 
​    Începând cu 1 iulie 2016, Tribunalul București pune la dispoziția justițiabililor un nou serviciu web SEDINŢE ON-LINE​, contribuind astfel la îmbunătățirea mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru justițiabili.
      Acesta este integrat în pagina de internet a Tribunalului Bucureşti ​putând fi accesat atât de pe pagina principală, cât și de la secțiunea Ședințe Ecris. Se oferă astfel informații în timp real cu privire la desfășurarea ședințelor de judecată. Detalii

Info taxe

  1. Taxele judiciare de timbru se achită în funcţie de sectorul de domiciliu/sediu al debitorului de taxă, astfel:

 

Sectorul de domiciliu /sediu debitorului de taxa


Beneficiar


Cont IBAN


Informatii suplimentare

se pot obtine pe:

 

Sector 1


DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

RO79TREZ70121070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 1

Cod fiscal 12293095

SITE-ul

DGITL Sector 1

www.impozitelocale1.ro

 

Sector 2

DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

RO04TREZ70221070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 2

Cod fiscal 13811802

SITE-ul

DVBL Sector 2

www.impozitelocale2.ro

 

Sector 3


DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI  3

RO26TREZ70321070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 3

Cod fiscal 4420465

SITE-ul

DGITL Sector 3

www.ditl3.ro

 

Sector 4


DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI  4

RO48TREZ70421070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 4

Cod fiscal 4316422

SITE-ul

DGITL Sector 4

www.dgitl4.ro

 

 Sector 5

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5

RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5

Cod fiscal 33632364

SITE-ul

DITL Sector 5

www.sector5.ro / www.ditl5.ro


Sector 6

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6

RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6

Cod fiscal 12380248

SITE-ul

DITL Sector 4

www.taxelocale6.ro


  1. CONTURI PENTRU PLATA  ONORARIULUI DE  EXPERT (modificate începând cu 01.11.2016)
CONT IBAN :
        - Ordin de plată - RO20CECEB50437RON0789413 - CEC BANK LIPSCANI
cod fiscal: 4340633
        - Numerar - RO88CECEB312G9RON1637089 - CEC BANK LIPSCANI
cod fiscal: 4340633
 
CHELTUIELILE JUDICIARE CĂTRE STAT la care justiţiabilii au fost obligaţi prin sentinţe penale pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti se achită prin mandat poştal (la orice oficiu poştal) sau Ordin de plată astfel:
CONT IBAN - RO32TREZ7035032XXX005230, COD FISCAL – 43406330, deschis la Trezoreria Sectorului 3 Bucureşti, având ca destinatar Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti .
 
AMENZI JUDICIARE - În conformitate cu dispoziţiile prevăzute de ordinul MFP 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile cu caracter administrativ încasate la bugetul de stat se efectuează în contul -20350105 - "Amenzi judiciare"
Ordonanţă de urgenţă  nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru este actul normativ care stabileşte cuantumul taxelor judiciare de timbru.

Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Instanţa poate acorda persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013.

Pentru legalizarea hotărârilor judecătoreşti privind asociaţiile şi fundaţiile/ sindicate sunt necesare :
  1. 1. cerere de legalizate;
  2. 2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant;
  3. 3. taxa de timbru - (conform Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013: 5 lei/exemplar, pentru legalizare hotărâre; 0,2 lei/pagină pentru operaţiunea de copiere a hotărârii judecătoreşti). 

Pentru eliberarea Certificatului de înscriere în registrul special sunt necesare:
1. cerere de eliberare certificat de înscriere,
2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant  
3. taxa de timbru (conform Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013:  cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină; 
     Certificatul se eliberează în original petentei.

Pentru eliberarea Extrasului din registrul special (în situaţia în care la dosar nu se află CD) sunt necesare: 
 
1. cerere de eliberare extras din Registrul Special,
2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant,
3. taxa de timbru  (conform Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013:  cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină; 
4.  CD – ul cuprinzând: în format electronic – Word + PDF, actul constitutiv, statutul  asociaţiei/fundaţiei şi procesele verbale de modificare  -  în măsura în care există.


Extras  art. V din HCCJS2 nr. 5 din 28.02.2017.pdfExtras art. V din HCCJS2 nr. 5 din 28.02.2017.pdf - privind procedura de verificare a calităţii de avocat în cadrul şedinţelor de judecată.


Formulare

AJUTOR PUBLIC JUDICIAR - formular.docAjutor public judiciar - formular
ASISTENŢĂ JUDICIARĂ - formular.docAsistenţă judiciară - formular
Cerere eliberare certificat de grefă - copii legalizare hotărâri judecătoreşti - formular.docCerere eliberare certificat de grefă - copii legalizare hotărâri judecătoreşti - formular
Cerere studiu dosar - copii simple sau legalizate - formular.docCerere studiu dosar - copii simple sau legalizate - formula
ORDIN DE PROTECŢIE - formular.docOrdin de protecţie - formular
formular cerere chemare in judecata valoare redusa.docFormular cerere chemare in judecata valoare redusa


   Pentru justiţiabili

Ghidul  privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media.docGhidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului civil.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului civil
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului procesual civil.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului procesual civil
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului familiei.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului familiei
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului penal.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului penal
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia soc com final.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia socităţilor comerciale
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia insolventei final.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia insolventei
Codul Civil 2009(r1).pdfCodul Civil
Procedură restituire recipise de consemnare.pdfProcedură restituire recipise de consemnare   Compartiment Persoane Juridice/Asociaţii de Proprietari
cerere modificare act constitutiv asociatii si fundatii - OG nr. 26 din 2000.docCerere modificare act constitutiv asociatii si fundatii - OG nr. 26 din 2000
cerere dobandire personalitate juridica asociatii si fundatii - OG nr. 26 din 2000.docCerere dobandire personalitate juridica asociatii si fundatii - OG nr. 26 din 2000

formular cerere extras din registrul special - asociaţii şi fundaţii.docFormular cerere extras din registrul special - asociaţii şi fundaţii
formular cerere legalizare - asociaţii şi fundaţii.docFormular cerere legalizare - asociaţii şi fundaţii
formular cerere certificat înscriere - asociaţii şi fundaţii.docFormular cerere certificat înscriere - asociaţii şi fundaţii
MODEL DECLARAŢIE PROPRIE RĂSPUNDERE - ÎNFIINŢARE PE SCARĂ - ASOCIATII DE PROPRIETARI.docxModel "Declaraţie proprie răspundere - înfiinţare pe scară - Asociaţie de proprietari
Formular pentru acordare personalitate juridică - anexa I.docxFormular pentru acordare personalitate juridică - anexa I
Formular pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv sau statutului - anexa III.docFormular pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv sau statutului - anexa III
Persoane juridice - acte necesare privind acordarea, modificarea sau îndeplinire condiţii reprezentativitate sindicate.pdfPersoane juridice - acte necesare privind acordarea, modificarea sau îndeplinire condiţii reprezentativitate sindicate
Persoane juridice - acte necesare privind acordare sau modificarea asociaţiilor de pensionari.pdfPersoane juridice - acte necesare privind acordare sau modificarea asociaţiilor de pensionari
Persoane juridice - acte necesare privind acordarea_modificarea_ dizolvare asociaţii_fundaţii_patronate.pdfPersoane juridice - acte necesare privind acordarea_modificarea_ dizolvare asociaţii_fundaţii_patronate
Persoane juridice - acte necesare privind acordarea, modificarea sau dizolvarea unei asociaţii de proprietari.pdfPersoane juridice - acte necesare privind acordarea, modificarea sau dizolvarea unei asociaţii de proprietari