Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

   Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti este una dintre instanţele de judecată prin intermediul căreia se realizează justiţia în România, fiind plasată la baza sistemului judiciar
   Judecătoria nu are personalitate juridică, funcţionează în temeiul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, iar activitatea sa este ghidată de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015.
   În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti funcţionează două secţii, respectiv: Secţia civilă şi Secţia penală, existând şi completuri de judecată specializate în materiile prevăzute de lege.
 

Actualitate

                                                                                    

img  site TB.PNGANUNŢ
 

            La nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, dosarele sunt depozitate în 3 locaţii, astfel:

1.    Arhiva curentă:
- sediul instanţei din Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3;
2.    Arhiva veche:
-   spaţiu administrat de S.C. ARCHIVIT;
-   spaţiu aflat în localitatea Tunari.
 
Programare deplasări Arhivă Tunari:
 Luna Martie: 03.03.2021, 17.03.2021 şi 31.03.2021
 Luna Aprilie: 14.04.2021 şi 28.04.2021
 
Pentru detalii privind localizarea dosarelor soluţionate în perioada 1963-prezent, click aici.
 ​ANUNŢ
       
        În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email: 

js2.contestatie.dsp@just.ro

          În cererea formulată, petentul îşi va indica – obligatoriu –  numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului.
          De asemenea, comunicarea actelor de procedură se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.
         La Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti vor depune acţiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti ori persoanele aflate în izolare în spatii sau unități sanitare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.
          Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ
A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
 

      

​ANUNŢ
 

Începând cu data de 07 Iulie 2020, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a implementat sistemul informatic „Trimitere Document Securizat” (TDS), prin intermediul căruia citarea şi comunicarea actelor de procedură se realizează cu ajutorul poștei electronice (email) / sms.
        Ţinând cont de actualul context şi de necesitatea de a ne adapta dinamicii relațiilor economico-sociale, digitalizarea activităţii judiciare reprezintă un pas firesc pentru optimizarea actului de justiţie.
        Sub acest aspect, citarea şi comunicarea actelor de procedură reprezintă premisa necesară pentru respectarea principiului contradictorialității, ca parte componentă a dreptului la un proces echitabil, iar legala îndeplinire a acestei proceduri implică o serie de activităţi care pot determina anumite disfuncționalități.
        Pentru a putea beneficia de comunicarea documentelor în format electronic, părţile/participanţii vor completa Cererea de acces la dosarul electronic şi comunicare acte în format electronic, pe care o vor inainta instanței de judecată, prin e-mail la adresa jud-sector2@just.ro / fax nr. 021/4083622 / poștă sau servicii de curierat.
Cererea se poate depune într-un dosar deja existent sau odată cu acțiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere separată.
          În măsura în care în cuprinsul actului de procedură se menţionează o adresă de poştă electronică (email) sau un număr de telefon mobil, se poate prezuma existenţa acordului, scopul indicării fiind tocmai acela al înștiințării instanţei cu privire la formele alternative de comunicare.

Precizăm că părţile/participanţii pot comunica în mod valid acte de procedură prin e-mail, la adresa jud-sector2@just.ro, numai dacă documentele sunt semnate electronic, potrivit Legii nr. 455/2001.

Cererea de acces la dosarul electronic şi comunicare acte în format electronic este disponibilă în format pdf şi word.

   Instrucţiuni de utilizare a dosarului electronic, click aici.


CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ
A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

​ANUNŢ
 

Începând cu data de 04.06.2020 devine funcțională aplicația PROGRAMĂRI ON-LINE, prin care participanții la actul de justiție au la îndemână o modalitate simplă și sigură de a depune cereri de chemare în judecată, rapoarte de expertiză sau alte înscrisuri, de a consulta dosare în programul de lucru, economisind timpul și contribuind la limitarea riscului de răspândire a virusului SARS -CoV-2.

Toți cei interesați pot solicita o programare accesând aplicația Programări on-line de pe site-ul Tribunalului București –  tribunalulbucuresti.ro sau de pe site-ul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

img program online site TB.PNG

 

De asemenea, programările pentru accesul la compartimentele cu publicul pot fi făcute şi telefonic sau prin e-mail, la următoarele date de contact:

Tel. centrală: 021.408.36.00 sau 021.408.37.00 - interior 121.

E-mail: jud-sector2@just.ro

La efectuarea programării, solicitantul îşi va indica -obligatoriu- numele şi prenumele, dosarul solicitat spre consultare/activitatea de care este interesat, calitatea avută în dosar şi numărul de telefon.

Timpul alocat pentru fiecare programare este limitat la maximum 15 min./persoana.

Programările au prioritate, iar celelalte persoane vor putea solicita dosare spre consultare sau depune înscrisuri, după ce toate programările sunt onorate.

Vă asigurăm că toate numerele de telefon sunt funcţionale şi verificate zilnic, însă din cauza numărului mare de apeluri primite, durata de preluare a acestora poate fi mai mare.

Cetăţenii care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numerelor de telefon afişate se vor adresa grefierului-şef al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la nr. de telefon 021.408.37.17 sau la adresa de e-mail: iuliana.dobre@just.ro.


​ANUNŢ
 

Începând cu 11.06.2020, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a implementat  un nou serviciu – e-Legalizare – menit să faciliteze eliberarea/emiterea copiilor legalizate ale Hotărârilor judecătorești/ Certificatelor de grefă supuse legalizării Judecătoriei Sectorului 2 București.

Toți cei interesați să intre în posesia copiilor legalizate ale Hotărârilor judecătorești sau de emiterea Certificatelor de grefă pot solicita o programare accesând aplicația e-Legalizare de pe site-ul Tribunalului București –  tribunalulbucuresti.ro sau de pe site-ul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.


img e legalizari site TB.PNGProgramarea se obține prin completarea corectă și completă a formularului pus la dispoziție, în acest sens, pe pagina de internet a Tribunalului București – tribunalulbucuresti.ro sau a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

La nivelul Judecătoriei Sectorului 2 București, cererea este validată de către personalul cu astfel de atribuții, iar solicitanții vor fi înștiințați, de îndată, printr-un e-mail (Legalizări Judecătoria Sectorului 2 București), că le-a fost rezervată o zi în care să se prezinte la Registratura instanţei.

Pentru a intra în posesia copiilor legalizate trebuie ca partea (personal sau prin reprezentant) să se prezinte la data menționată în e-mail-ul primit de la instanță, la registratura instanţei, având asupra sa actele depuse on-line, în original (cererea-tip, dovada achitării taxei de timbru, actul de identitate/dovada calității de reprezentant).​ANUNŢ
 

          În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 10.07.2019,  în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a devenit operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul Tribunalului București –  tribunalulbucuresti.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

img dosar electronic site TB.PNG 
          
          Aplicația vizează numai dosarele nonpenale care au fost înregistrate în aplicația ECRIS începând cu data de 10.07.2019.
     Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.
         Începând cu data de 02.11.2020, accesul la aplicaţia "Dosarul electronic" se va acordă şi pentru dosarele civile înregistrate pe rolul instanţei anterior datei de 10.07.2019, însă numai în ceea ce priveşte actele emise de instanţă.
          În cazul în care nu ați solicitat inițial acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC, cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon) trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.
          Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

​ANUNŢ
 
 
     Începând cu 1 iulie 2016, Tribunalul București pune la dispoziția justițiabililor un nou serviciu web Şedinţe On-line​, contribuind astfel la îmbunătățirea mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru justițiabili. 
      Acesta este integrat în pagina de internet a Tribunalului Bucureşti ​putând fi accesat atât de pe pagina principală, cât și de la secțiunea Ședințe Ecris. Se oferă astfel informații în timp real cu privire la desfășurarea ședințelor de judecată. 

img sedinte online site TB.PNG 
 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTOR 2 BUCUREŞTI

****

La data de 15.05.2020 se va relua gradual activitatea Judecătoriei Sectorului 2 București, odată cu încetarea stării de urgență, instituită de Președintele României prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită cu 30 zile, prin Decretul 240/2020.

În scopul protejării sănătății cetățenilor care apelează la justiție, avocaților, tuturor participanților la realizarea actului de justiție și a personalului Judecătoriei Sectorului 2 București, având în vedere că pentru limitarea infecțiilor cu noul coronavirus se recomandă implementarea măsurilor de distanțare socială, în vederea desfășurării activității în condiții de siguranță, Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 București a emis Hotărârea nr. 12/18.05.2020 prin care au fost luate o serie de măsuri pe care le puteţi accesa aici.

 Lista cauzelor care se judecă - se poate accesa din secțiunea "Şedinţe".

 Click aici  pentru descărcarea chestionarului.

       

                                                                               ***


           În scopul evaluării calităţii serviciului public deservit de către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti punem la dispoziţia publicului interesat un c​hestionar (Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul - camera 040), cu rugămintea de a fi completat în mod obiectiv. 
      Opinia celor care apelează la serviciul public de înfăptuire a justiţiei este necesară, valoroasă şi utilă, fiind de natură a ne permite identificarea eventualelor disfuncţionalităţi, adoptarea unor soluţii pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi însuşirea unui comportament clar, predictibil şi eficient în relaţia cu publicul. 
     Chestionarul este anonim și privește activitatea întregii instanțe, sens în care nu se va ține cont de opiniile exprimate în legătură cu un anumit judecător sau grefier.  
      Chestionarul completat se va transmite în format electronic la adresa jud-sector2-brp@just.ro sau va fi depus la Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul (camera 040).
      Mulţumim pentru sprijin!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Începând cu data de 15.02.2013 a intrat în vigoare Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC), sens în care, ca regulă, cererile de chemare în judecată vor parcurge, în mod obligatoriu, o etapă prealabilă a procesului civil, ce are caracterul unei proceduri administrative scrise.     

În cadrul acestei proceduri administrative se desfăşoară următoarele activităţi:

    I. cererea depusă la Registratură se înregistrează în programul informatic Ecris, primeşte dată certă, i se atribuie număr nou de dosar şi se repartizează în mod aleatoriu unui complet de judecată, noutatea constând în aceea ca dosarul nu mai primeşte şi un termen de judecată propriu-zis, astfel cum se întâmpla atunci când erau în vigoare dispoziţiile Vechiului Cod de Procedură Civilă.

    II. după înregistrarea cererii de chemare în judecată, dosarul nou format se prezintă judecătorului la data recomandată stabilită de către programul informatic ECRIS, termenul stabilit cu titlu de dată recomandată nefiind un termen procedural, ci unul administrativ, care nu este supus preschimbării în conformitate cu procedura instituită de art. 230 NCPC (Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 714/27.06.2013).

           Astfel, după ce reclamantul depune cererea de chemare în judecată, judecătorul căruia i s-a repartizat în mod aleatoriu dosarul verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (respectiv cele stipulate în art. 194-197 NCPC).

    A. În situaţia în care cererea de chemare în judecată nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile cererii, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să efectueze completările sau modificările dispuse de către instanţă, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată. Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii prevăzute la art. 194 lit. a) -c), d) numai în cazul motivării în fapt şi f), precum şi art. 195-197 nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere se dispune anularea cererii.

    B. În ipoteza în care cererea de chemare în judecată respectă cerinţele prevăzute de art. 194-197 NCPC, precum şi atunci când reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă înăuntrul termenul de 10 zile de la primirea comunicării, astfel cum s-a arătat la punctul A, instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât, pentru a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data comunicării întâmpinării.

    C. În cazul în care pârâtul depune întâmpinare, aceasta se comunică reclamantului, care poate depune răspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.

    D. În situaţia în care pârâtul nu depune întâmpinare, precum şi în situaţia în care sunt parcurşi paşii arătaţi la punctele A-C, procedura prealabilă se consideră terminată.

     III. Dosarul va primi termen de judecată numai după parcurgerea în întregime a etapei prealabile, ocazie cu care părţile vor fi citate, urmând a se desfăşura procedura judecăţii, în cadrul cărora vor putea fi discutate: excepţiile procesuale, propunerea, încuviinţarea şi administrarea probelor, în final urmând a se pronunţa hotărârea judecătorească.


Informare asupra medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor

    Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei.
    Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
    Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).
    Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
 


Informaţii de interes public

    Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
    De asemenea, activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare.
     Pentru mai multe informaţii de interes public aveţi posibilitatea de a accesa secţiunea „Informaţii de interes public” din meniul principal.
 

Contact

    Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, bld. Unirii nr. 37, sector 3.
    Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector2@just.ro.
    Pentru mai multe informaţii privind datele de contact, inclusiv localizarea şi programul de lucru al compartimentelor din cadrul instanţei, puteţi accesa secţiunea „Contact” din meniul principal.