Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4563/300/2017
Data inregistrarii28.02.2017
Data ultimei modificari:20.07.2017
Sectie:Sectie comuna
Materie:Civil
Obiect:acţiune în constatare clauze abuzive, pretenţii, oblig. de a face
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PETCU CRISTINA LOREDANA cu dom. alesReclamant
EFG EUROPE FUNDING H B.V. REPREZENTATĂ PRIN BANCPOST SAPârât

Şedinţe

30.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Oancea
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte ac?iunea. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzei stipulate în convenţia de credit la art. 4.1 teza a II-a, sub aspectul perceperii comisionului de administrare şi de acordare credit. Obligă pârâtul să restituie reclamantului sumele percepute cu titlu de comision de administrare credit de la data încheierii conven?iei până la data ultimei rate percepute cu acest titlu precum ?i la plata dobânzii legale aferente acestor sume de la data plă?ii fiecărei rate până la data restituirii efective. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 375 CHF reprezentând comision de acordare ?i la plata dobânzii legale care va fi calculată de la data plă?ii comisionului până la data restituirii. Obliga pârâtul la plata către reclamanţi a diferenţei de dobândă percepută ca urmare a modificării unilaterale peste nivelul dobânzii stabilită la data încheierii contractului, de la data de 25.04.2007 până la data de 20.10.2010- data încheierii actului adi?ional ?i la plata dobânzii legale aferentă acestor sume care va fi calculată de la data plăţii fiecărei sume până la data restituirii. Dispune adaptarea pentru viitor a clauzei stipulate în convenţia de credit la art. 5.1 în sensul că toate sumele datorate de reclamant în temeiul convenţiei de credit, se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării. Dispune restituirea de către pârâtă a sumelor excedentar încasate, în raport de formula de calcul mai sus menţionată, începând cu data introducerii acţiunii. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 800 lei cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Respinge cererea pentru diferenţa solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 30.06.2017 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei conform art. 396 alin. 2 Cod proc. civ.
Document: Hotarâre  7795/2017  30.06.2017

27.06.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet 29
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.06.2017. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.06.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    27.06.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.