Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :16982/300/2016
Data inregistrarii10.06.2016
Data ultimei modificari:16.02.2018
Sectie:Sectie comuna
Materie:Minori şi familie
Obiect:partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PETRE IONELReclamant
CONSTANTIN (FOSTA PETRE) MIHAELAPârât
PETRE IONEL..Reclamant

Şedinţe

08.02.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Osiceanu
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul PETRE IONEL în contradictoriu cu pârâta CONSTANTIN (fostă PETRE) MIHAELA. Constată că imobilul construcţie C1 în suprafaţă de 35 m.p., imobilul şopron în suprafaţă de 35 m.p. şi imobilul magazie în suprafaţă de 18 m.p. situate în …………. ……………., în valoare de 60.564 lei, astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză întocmit în cauză de expert Horia Dugan (filele 149-167 dosar) au fost dobândite de părţi în timpul căsătoriei cu o contribuţie de 50% fiecare. Atribuie reclamantului PETRE IONEL în deplină proprietate şi posesie imobilul construcţie C1 în suprafaţă de 35 m.p., imobilul şopron în suprafaţă de 35 m.p. şi imobilul magazie în suprafaţă de 18 m.p. situate în ………….., cu obligarea acestuia la achitarea unei sulte de 30.282 lei către pârâtă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată. Obligă reclamantul la plata către stat a sumei de 20.684, 35 lei constând în scutirea şi reducerea de la plata taxei judiciare de timbru acordate, după rămânerea definitivă a prezentei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.02.2018.
Document: Hotarâre  1259/2018  08.02.2018

01.02.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 34
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.02.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.02.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    01.02.2018

19.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Osiceanu
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol şi acordă termen pentru continuarea judecăţii în data de 01.02.2018, ora 08.30, C34, sala 113, pentru când se citează părţile, reclamantul cu menţiunea de a depune la dosar dovada domiciliului actual al pârâtei prin extras de la D.E.P.A.B., sub sancţiunea suspendării judecăţii. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.12.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    19.12.2017

07.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 34
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 19.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.12.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    07.12.2017

09.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 34
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: PENTRU SOLUTIONAREA CERERII DE AJUTOR PUBLIC
Document:    

28.09.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 34
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: PENTRU A FI SOLUTIONATA CEREREA DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR
Document: Încheiere de şedinţă    28.09.2017

15.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 34
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: administrare probe, termen 28.09.2017
Document: Încheiere de şedinţă    15.06.2017

04.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 34
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pt a se verifica identitatea doamnei avocat Ioviţa Vasii Lenuţa
Document: Încheiere de şedinţă    04.05.2017

06.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 34
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: lipsă apărare reclamant
Document: Încheiere de şedinţă    06.04.2017

07.07.2016
Ora estimata: 12:00
Complet: Cameră de Consiliu - 41
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamantul Petre Ionel. Reduce cu 50% taxa de timbru de 7.362,5 lei, datorată de reclamant. Eşalonează taxa astfel redusă de 3.681, 25 lei în 24 rate egale, fiecare rată de 153, 38 lei. Plata se va efectua până în data de 10 ale fiecărei luni, începând cu luna următoare achitării primei rate. Pune în vedere reclamantului ca, în 10 zile de la comunicarea prezentei, să depună la dosar dovada achitării primei rate, sub sancţiunea anulării cererii. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.07.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    07.07.2016

30.06.2016
Ora estimata: 12:00
Complet: Cameră de Consiliu - 41
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite excepţia prematurităţii, invocată din oficiu. Respinge cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamantul Petre Ionel, ca prematură. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.06.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    30.06.2016


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.