Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :33271/300/2012
Data inregistrarii04.09.2012
Data ultimei modificari:17.01.2017
Sectie:Sectie comuna
Materie:Civil
Obiect:acţiune în constatare nulitate clz. abuzive, pretentii, oblig. a face
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
RADU ALEXANDRU IULIAN-cu dom ales la C.Av Avram CodrutReclamant
SC VOLKSBANK ROMANIA SA - CU SEDIUL ALES LA C.AV. KEHAIYAN MIHAIPârât

Şedinţe

17.04.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet 30
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea formulată de reclamantul Radu Alexandru Iulian în contradictoriu cu pârâta SC Volksbank Romania SA. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în convenţia de credit nr. 0126435/21.09.2007 la art. 3 lit. d şi art. 5 lit. a din Condiţiile Speciale ale convenţiei, precum şi la art. 3.5, 8.1. lit. c şi d, respectiv Secţiunea 10 din Condiţiile Generale ale convenţiei. Constată caracterul abuziv al clauzei stipulate în actul adiţional nr. 1/16.09.2010 la convenţia de credit nr. 0126435/21.09.2007 la art. 3 alin. 2 lit. b (comision de administrare credit). Declară nulitatea absolută a clauzelor menţionate anterior. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a tuturor sumelor achitate cu titlu de comision de risc/de administrare plătit în baza convenţiei de credit nr. 0126435/21.09.2007 şi a actului adiţional nr. 1/16.09.2010 la convenţia de credit antemenţionată, de la data încheierii convenţiilor şi până la zi, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data achitării fiecărei sume nedatorate, până la data plăţii efective a debitului restant. Obligă pârâta să perceapă pe întreaga perioadă a derulării convenţiei de credit nr. 0126435/21.09.2007 o dobândă fixă de 4,25 % pe an, cu respectarea contractului iniţial încheiat, fără a se ţine cont de actul adiţional ulterior şi cu eliminarea clauzelor abuzive, astfel cum au fost constatate deja. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.000 lei, cu titlu de daune morale. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.04.2013.
Document: Hotarâre  6513/2013  17.04.2013

10.04.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet 30
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 17.04.2013, conform art. 260 alin. 1 C.proc.civ., pentru a permite părţilor să depună concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.04.2013.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    10.04.2013

26.09.2012
Ora estimata: 12:00
Complet: Cameră de Consiliu - 30
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată, formulată de reclamant, ca neîntemeiată. Menţine termenul de judecată stabilit iniţial, în mod aleatoriu, pentru data de 10.04.2013. Se atacă odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.09.2012.
Document: Încheiere de şedinţă    26.09.2012


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
05/06/2013 SC VOLKSBANK ROMANIA SA - CU SEDIUL ALES LA C.AV. KEHAIYAN MIHAI, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.