Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1435/300/2012
Data inregistrarii16.01.2012
Data ultimei modificari:21.01.2017
Sectie:Sectie comuna
Materie:Civil
Obiect:acţiune în constatare nulitate abs. clz abuzive, pretentii, oblig a face
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
DIACONU TIBERIU CRISTIAN CU DOM ALES LA AV AVRAM CODRUTIntimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA CU SEDIUL ALES LA S.C.A POPOVICI NIŢU ŞI ASOCIAŢIIRecurent

Şedinţe

25.06.2012
Ora estimata:
Complet: Amanari pronuntare Prisăcaru
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al art.3 lit.d) şi al art.5 lit.a) din Condiţiile speciale, şi al art.3.5, al art.8.1. lit.c) şi d) şi al Secţiunii 10 din Condiţiile generale ale convenţiei de credit nr.0140658/14.02.2008 şi, în consecinţă, declară nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor percepute cu titlu de comision de risc/administrare, de la data încheierii contractului la zi, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, şi la plata dobânzii legale calculate asupra fiecărei sume nedatorate, de la data încasării la data achitării efective. Respinge capătul de cerere subsidiar privind actualizarea sumelor plătite cu titlu de comision de risc/administrare, cu rata inflaţiei, ca rămas fără obiect. Obligă pârâta să aplice pe toată durata derulării convenţiei de credit o rată fixă a dobânzii, de 3,99% p.a., potrivit art.3 lit.a) din Condiţiile speciale ale convenţiei de credit. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 2000 CHF, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, cu titlu de daune morale. Respinge pentru diferenţă capătul de cerere privind daunele morale, ca neîntemeiat. Ia act că părţile nu au solicitat recuperarea cheltuielilor de judecată în cadrul acestui litigiu. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.06.2012.
Document:    

18.06.2012
Ora estimata:
Complet: Complet 11 - MF
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.06.2012. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18.06.2012
Document:    

07.05.2012
Ora estimata:
Complet: Complet 11 - MF
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

31.01.2012
Ora estimata:
Complet: Cameră de Consiliu - 17
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea de preschimbare a primului termen de judecată acordat în cauză, formulată de petentul Diaconu Tiberiu Cristian . Preschimbă primul termen de judecată acordat în dosarul nr. 1436/300/2011 la data de 07.05.2012, Complet 11C 4 de Luni , cu citarea părţilor cu menţiunile de la primirea cererii şi că a intervenit preschimbarea primului termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.01.2012
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
13/08/2012 SC VOLKSBANK ROMANIA SA CU SEDIUL ALES LA S.C.A POPOVICI NIŢU ŞI ASOCIAŢII, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.